Lezers met een mening: André Thomsen (Dreetje…)

Weerwoord aan Rob van de Plas

Lezers met een mening: André Thomsen (Dreetje…)

Op 29 april j.l. vond stukjesschrijver Rob van de Plas het nodig om zich nogal op te winden omdat “Dreetje” al jaren de plannen voor het Parkhotel “traineert, saboteert, irriteert en obstrueert” en dat nu ook voor de sloopplannen voor de Bakemaflat doet.

Daarmee betuigt vdP zich een luie schrijver die zijn bronnen niet checkt maar liever zijn vooroordelen als feiten presenteert, of ze gewoon verzint. Want ik vertoon dat stuitende wangedrag al ruim een halve eeuw. En met succes. Want zonder dat gedrag was onder anderen huize Kranenburg, nu vermaard museum, al begin jaren’70 gesloopt, evenals een groot deel van het Alkmaarse Oostelijk Stadsdeel en de Spoorbuurt, het Hoornse Havenkwartier, het Snoeck van Loosenpark in Enkhuizen en vele tientallen zo niet honderden andere buurten en gebouwen in Nederland en zelfs daarbuiten.

Ondertussen heb ik als voorzitter van de – toen – democratische woningbouwvereniging Algemeen Belang mogen meehelpen aan het renoveren van o.a. het Kogeltjesplein, de Jaap Weijandweg, de Natteweg en Oldenhove aan de Nesdijk, en het zo’n beetje verdubbelen van het aantal sociale huurwoningen, waardoor in Bergen nog steeds ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen wonen.

Allemaal hoogst verwerpelijke activiteiten natuurlijk, maar desondanks werd ik in 1978 aan de TU Delft benoemd als hoogleraar om precies dat te doen; tot op heden.

Al die tijd ben ik bewoners en buurten blijven helpen die met sloop bedreigd worden of waar een bouwwerk bedreigd wordt waaraan zij gehecht zijn. Maar dat wangedrag vertoon ik alleen op verzoek van anderen. Het bleek onlangs geen beletsel voor een ridderorde.

Ik noem dit allemaal niet graag, vind het zelfs nogal gênant; maar helaas is het bij uitzondering nodig om jezelf tegen het soort beschadigende smaad als van vdP te verweren. Want mensen die je niet kennen zouden kunnen denken dat het waar. En, zoals een oud Chinees gezegde luid: “wie door iemand smadelijk onteerd wordt heeft het volste recht zich zelf te prijzen”.

Bedenkelijk is ook dat vdP in zijn stukje benadrukt dat hij bestuurslid van de Bewonersvereniging Bergen Centrum is en zijn kennis van de stand van zaken rond de Bakemaflat en Bot Bouw kennelijk aan die functie ontleent. Ik betwijfel of de leden daar blij mee zijn, want het zegt ook iets over zijn rol daarbij. In de strijd tegen de sloop van het door Jaap Bakema ontworpen kleine zusje van de Rotterdamse Lijnbaan – en dat door de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg geoormerkt was als Rijksmonument – werk in overigens samen met Erfgoedvereniging Heemschut, ook zo’n club van volgens vdP “querulanten en obsessieve dwarsliggende Nimby’s”.

Blijft de vraag waarom vdP dit allemaal opschrijft. Is het afgunst of rancune? Zoals Menno ter Braak kort voor WO-II schreef kan dat een sterke voedingsbodem voor haat zijn. Of is het een raar soort vriendschap, want waarom zou hij mij anders bij mijn koosnaam “Dreetje” noemen, die alleen mijn naasten en beste vrienden gebruiken?

André Thomsen

Hier kunt u de column van 29 april jl van Rob van de Pas lezen.


Reactie van een lezer:

Als opmerking voor de heer Thomson:
Als geboren en getogen Bergenaar (1953) weet ik nog dat de Bakemaflat gebouwd werd. Toen was het het toppunt van de moderne tijd om een befaamde architect uit te nodigen om een gebouw te ontwerpen voor het nieuwe centrum van het dorp. Dit werd dus de heer Bakema. Deze had de, in mijn ogen onzalige, gedachte dat een ontwerp, dat goed paste in het platgebombardeerde centrum van wereldstad Rotterdam, omgeven door strakke moderne hoogbouw, ook wel in kleinere vorm midden in een dorpje in Noord Holland zou passen.

Wat de inwoners daarvan vonden, werd niet gevraagd. Nu hebben we eindelijk de kans om dat volkomen misplaatste gebouw te slopen en een passende bebouwing toe te passen. Het gebouw uitsluitend te laten staan omdat het door een beroemde architect is ontworpen is geen goed argument. Het gebouw voldoet niet meer aan deze tijd, is vervallen en past totaal niet in de omgeving. Ik heb ook een paar jaar in Rotterdam gewoond en zag daar dat de Lijnbaan wel in de omgeving past, maar deze stijl past absoluut niet in een dorp als Bergen.
M.A. Pastoor