Lezers met een mening: De Ruïnekerk... zonder verdere maatregelen gaat dan het licht en de verwarming uit, dan is het over

Beste Bergense Lijsttrekkers

Lezers met een mening: De Ruïnekerk... zonder verdere maatregelen gaat dan het licht en de verwarming uit, dan is het over

U bent straks op 15 maart bijeen in de Ruïnekerk voor het lijsttrekkersdebat. Als vice voorzitter van de Stichting Ruïnekerk ben ik dan dus eigenlijk uw gastheer en die rol vervul ik met trots want de Ruïnekerk staat er prachtig bij. Veel Bergenaren vinden dat vanzelfsprekend en gaan er vanuit dat er tot in lengte van jaren goed gezorgd wordt voor dit beeldbepalende monumentale middelpunt van hun dorp. Wat weinigen echter beseffen is dat het instandhouden van dit icoon een vrijwel volledig particuliere aangelegenheid is.
De Stichting Ruïnekerk is een seculiere organisatie die als doel heeft het monumentale gebouw te exploiteren en in stand te houden.

Ondanks alle inspanningen van het bestuur is de exploitatie de laatste jaren verre van kostendekkend. Dat komt deels door de hoge kosten voor groot onderhoud en deels door de beperkte facilitaire voorzieningen. Er zijn plannen om de facilitaire voorzieningen te verbeteren maar wij verwachten niet dat de exploitatie ooit geheel kostendekkend zal zijn. Gelukkig wordt tot nu toe ruwweg de helft van het exploitatieverlies gedekt door bijdragen van de Vrienden van de Ruïnekerk, de Rotary Club Bergen en enkele particulieren. De andere helft van het verlies komt ten laste van de reserves die echter in hoog tempo afnemen. Zo snel zelfs dat die reserves over een paar jaar reeds volledig verdampt zijn. Zonder verdere maatregelen gaat dan het licht en de verwarming uit, dan is het over.

Mijn vraag aan u, als kopstukken van de Bergense politiek, is dan ook eenvoudig: ziet u hier een rol voor de Gemeente Bergen en zo ja welke? Ik ben aanwezig in de Ruïnekerk op 15 maart en ben bereid ter plekke nadere toelichting te geven.
Met vriendelijke groeten,

André Buitenhuis