Laat geen geld liggen: vraag de energietoeslag aan vóór 30 november

Als u vermoedt dat er in uw omgeving mensen zijn die recht hebben op deze toeslag, maak ze dan attent op de regeling

Het gaat om een bedrag van € 1300 netto per huishouden, in totaal. Het kan zijn dat deze in twee delen wordt uitbetaald: eerst € 800, later nog eens € 500.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.
De energietoeslag wordt via de gemeente uitbetaald.

Komt u er zelf voor in aanmerking en heeft u hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met een van de medewerkers op de wijksteunpunten van Welzijn Bergen of van het Sociaal Team. Onderaan dit bericht staan de telefoonnummers.
Bent u zelfstandig ondernemer met een wisselend, maar wel minimuminkomen, of u heeft geen of een klein pensioen naast uw AOW-uitkering? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de toeslag. Maar ook als u vermoedt dat er in uw omgeving mensen zijn die recht hebben op deze toeslag, maak ze dan nog eens attent op de regeling. Mensen met een bijstandsuitkering zijn al rechtstreeks door de gemeente benaderd.

Om in aanmerking te komen voor deze toeslag

 • Moet u in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo wonen en ook ingeschreven staan bij burgerzaken.
 • Moet u 21 jaar of ouder zijn.
 • Moet u NIET woonachtig/opgenomen zijn in een instelling.
 • Moet u NIET dak- en/of thuisloos zijn (gebruik maken van een briefadres).
 • Moet u GEEN student zijn en Studiefinanciering ontvangen.
 • Moet u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • Moet u voldoen aan de volgende inkomensgrenzen:

 
Bijstandsnormen omgerekend naar 120% van de bijstandsnorm per maand (vanaf 1 januari 2022)*

Gezinssituatie  Bedrag inclusief
  vakantietoeslag
  per maand
Alleenstaande / Alleenstaande ouder 21 jaar en ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Echtpaar

 • zonder andere inwonende meerderjarige personen en
 • beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  € 1.871,50
Pensioengerechtigden
      –      alleenstaande
      –      gehuwden zonder andere inwonende
             meerderjarige personen in dezelfde woning
  € 1.455,67
  € 1.971,05
 
* Per 1 juli 2022 wijzigen bovenstaande bedragen. Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere normbedragen gelden. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van type- en omrekeningsfouten en wijzigingen door het ministerie SZW.

Als u een BBZ uitkering ontvangt, dan kan pas aan het eind van het jaar worden beoordeeld of u aanspraak maakt op de Eenmalige Energietoeslag 2022.
 
Zelf aanvragen kan via deze link

Hulp bij de aanvraag:

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met

 • Sociaal Team via 072 888 00 00
 • Stichting Welzijn via 072 509 52 67 (bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur) of
 • bezoek het inloopspreekuur in de bibliotheek in Bergen, op donderdagen tussen 09.00 tot 13.00 uur

U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis of bij een van de wijksteunpunten.
Let op: de behandeling van de aanvraag met een papieren formulier duurt langer.