Kijk uit waar je loopt én rijdt… paddentrek in aantocht

Kom je een handje helpen als vrijwilliger?

Kijk uit waar je loopt én rijdt… paddentrek in aantocht

200 vrijwilligers staan klaar
Door het warme weer komt de trek van padden, kikkers en salamanders op gang.  Deze tocht is levensgevaarlijk omdat de dieren drukke wegen of straten moeten oversteken. Er worden niet alleen dieren doodgereden, ook vallen veel dieren in straatkolken, watermeterputten of in vijvers met steile kanten.
Nu er regen is voorspeld en de temperatuur ‘s avonds boven de 6-8°C komt, gaan vooral de padden massaal aan de wandel. Ze trekken na zonsondergang van bossen en duinen naar de sloten en poelen in de polder om daar hun eitjes af te zetten.
Om deze dieren voor de dood te behoeden, komen elk jaar tussen begin februari en eind maart diverse paddenwerkgroepen in actie. Permanente schermen worden nagelopen, tijdelijke schermen neergezet en emmers ingegraven. Roosters worden gemaakt wie welke dag in de ochtend of avond gaat lopen.

Op een aantal plaatsen in de gemeente Bergen zijn schermen en faunatunnels aanwezig om voor een veilige oversteek van de dieren te zorgen. Op plekken waar dat niet kan, wordt een weg tussen half februari tot begin april ‘s avonds afgesloten. Maar dat is lang niet overal mogelijk en dan zijn ook daar vrijwilligers actief om de dieren in de avonduren van de weg op te pakken en veilig over te zetten.

Help de amfibieën bij u in de buurt

Amfibieën leggen in het vroege voorjaar vaak grote afstanden af naar het voortplantingswater en later naar een foerageergebied. Tijdens die tocht sterven in Nederland ruim een half miljoen volwassen amfibieën en een veelvoud aan jonge dieren in straatkolken, putten en tuinvijvers. Wellicht is het u in de afgelopen jaren wel eens opgevallen dat er ‘s ochtends ‘verkeersslachtoffers’ op de weg liggen. Of dat u gezien heeft dat er dieren in straatkolken zitten? Iedereen kan zelf helpen . In putten en bij vijvers kunt u gaas aanbrengen of een trappetje van ruw materiaal maken.  Voor straatkolken zijn speciale uittreevoorzieningen ontwikkeld. Informatie hierover is te vinden op www.padden.nu

In Noord-Holland staan zo’n 200 vrijwilligers klaar om te helpen. Door ze over de weg te dragen maar ook door straatkolken langs de weg na te lopen. Op sommige plekken vallen tientallen amfibieën in de straatkolken en zonder de vrijwilligers zijn die ten dode opgeschreven. Jaarlijks redden zij in Noord-Holland zo’n 25.000 padden, kikkers en salamanders.

Paddenwerkgroepen in Bergen
In Bergen zijn op drie plekken vrijwilligers actief.
De paddenwerkgroep Schoorl zorgt voor een veilige oversteek van de dieren over de Duinweg langs het gedeelte tussen de ingang van Hotel blooming en de Teugelaan.
De paddenwerkgroep Nesdijk Bergen neemt een gebied van de hoek Sluislaan-Mosselenbuurt via de Lijtweg tot het begin van de Nesdijk onder haar hoede. Hier zijn slechts op enkele plekken schermen en twee tunnels aanwezig, dus veel padden, kikkers en salamanders worden ’s avonds van de weg opgepakt door de vrijwilligers en naar de sloot gebracht.
Tot slot zijn vrijwilligers van de paddenwerkgroep Herenweg Bergen actief langs de Herenweg van de Franschman tot restaurant Het Woud. Langs het grootste deel van dit traject zijn paddenschermen aanwezig. Hier worden in de ochtenduren vooral de emmers geleegd die aan het einde van de schermen zijn ingegraven.

Er zijn trouwens meer plekken in Bergen waar dieren straten of wegen oversteken, maar daar zijn helaas nog geen vrijwilligers actief.

Wilt u helpen met het veilig overbrengen van padden? Of verkeersslachtoffers melden? Neem dan contact op met de coördinator van een van de werkgroepen bij u in de buurt in Bergen.
De contactgegevens van deze werkgroepen staan op https://www.padden.nu/Werkgroepen/Werkgroepen.aspx

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Kijk uit waar je loopt én rijdt… paddentrek in aantocht Kijk uit waar je loopt én rijdt… paddentrek in aantocht Kijk uit waar je loopt én rijdt… paddentrek in aantocht