Joods Overleg Bergen-Alkmaar opgericht

Wij constateren een omgeving die zich steeds vijandiger opstelt tegen onze gemeenschap...

Het Joods Overleg Bergen-Alkmaar (JOBA) streeft ernaar een platform te zijn voor Joodse bewoners in de regio die in ruim verband van zich willen laten horen. Of met elkaar in discussie willen gaan.
Daarnaast beogen wij een aanspreekpunt te zijn voor niet-Joodse organisaties met betrekking tot alle zaken die voor de Joodse gemeenschap in de regio van belang (kunnen) zijn. Daarbij gaat het bij voorkeur steeds over een actueel en/of lokaal aspect van het Jodendom in brede zin.

Aanleiding
‒ Aanleiding voor de oprichting van het JOBA is allereerst onze behoefte om vaker in eigen kring bijeenkomsten te organiseren waarin onze achtergrond centraal staat;
‒ de tweede aanleiding  is ons gevoel om ons sterker te organiseren in een omgeving die zich (zonder ons en buiten ons om) steeds vaker beroept onze gemeenschap te vertegenwoordigen;
‒ ten derde signaleren wij een omgeving die zich juist steeds vijandiger opstelt tegen onze gemeenschap. Behalve eigen, persoonlijke antisemitische ervaringen hier de laatste tijd noemen wij met name de opkomst van het antisemitische Forum voor Democratie, sinds dit jaar deel uitmakend van de gemeenteraad van Alkmaar;
‒ ten slotte verbijstert het ons dat ‒ anders dan in Alkmaar ‒ 77 jaar na dato in het Bergense dorpscentrum nog steeds geen gedenkteken staat van de tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse Bergenaren of een monument ter ere van het Joods verzet.

Activiteiten
Wij zullen ons als Joods Overleg Bergen-Alkmaar op verschillende wijzen manifesteren:
‒ als aanspreekpunt voor Joodse Bergenaren en Alkmaarders;
‒ via bijeenkomsten, lezingen, rondleidingen en excursies;
‒ via publicaties, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan alle Joodse activiteiten in de regio;
‒ via (pers)verklaringen;
‒ als organisator van een of meer activiteiten tijdens de Kunst10Daagse in Bergen;
‒ als organisator van de herdenking van zowel de Shoah als de Kristallnacht;
‒ als initiatiefnemer van de oprichting van gedenktekens.

Wij vertrouwen erop dat wij onze activiteiten in een veilige omgeving kunnen ontplooien.
Indien de overheid onze veiligheid niet kan garanderen, zullen wij die zelf organiseren.

Andy Deutsch
Astrid Koome
Solange Leibovici
Bob Polak