Inschrijvingen woningen aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee vanaf 27 november van start

12 betaalbare eengezinswoningen

Inschrijvingen woningen aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee vanaf 27 november van start

Kennemer Wonen heeft jaren geleden zes verouderde woningen aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee gesloopt met als doel hier nieuwbouw te realiseren. In de loop van de jaren zijn er verschillende plannen ontwikkelt en gepresenteerd aan de gemeente en omwonenden. Alle reacties zijn verwerkt en hebben ertoe geleid dat er nu een plan ligt waarbij 12 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

De woningen worden in kleine clusters van 4×3 woningen gerealiseerd en krijgen allen een klein terras. De overige buitenruimte wordt passend binnen het duinlandschap ingericht en is voor algemeen gebruik door bewoners. De bergingen van de woningen liggen centraal in het plan tussen de bouwblokken. Alle woningen hebben twee bouwlagen zonder kap, waardoor de dakrand niet hoger is dan 6,5 meter. Op het terrein worden 20 parkeerplaatsen voor eigen gebruik gerealiseerd, voldoende voor alle bewoners en hun bezoekers.

Duurzaamheidsambitie
De woningen worden zeer duurzaam en toekomstbestendig uitgevoerd. Zo voldoen de woningen aan de (rollator) toegankelijk eisen van Kennemer Wonen en komt er geen gasaansluiting. Op de daken worden zonnepanelen aangebracht en in de woning een lucht-water combi warmtepomp en extra isolatieglas. Door de combinatie van bouwkundige maatregelen en toegepaste installaties kunnen de woningen all-electric en als nul-op-de-meter worden uitgevoerd. Hiermee voldoen de woningen aan de laatste eisen ten aanzien van duurzaamheid.

Planning
Het bestemmingsplan is in juli 2018 vastgesteld en onherroepelijk geworden. De vervolgens door Kennemer Wonen ingediende omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) is inmiddels onherroepelijk. De bouw is in 2019 gestart, eind februari 2020 worden de woningen opgeleverd. Begin maart 2020 kunnen de woningen worden betrokken.

Toewijzing woningen
De woningen worden voor verhuur aangeboden via het woonruimteverdelingssysteem SVNK. Vanaf woensdag 27 november tot en met zondag 8 december worden de woningen aangeboden op de website van het SVNK.