In Bergen verblijven inmiddels zo’n 350 Oekraïense vluchtelingen

Bergen helpt! Wat is de stand van zaken op dit moment?

De “Stichting Bergen helpt” zet zich in om in nauwe samenwerking met de protestantse gemeente in Bergen deze vluchtelingen te helpen.

Wat is de stand van zaken op dit moment?
Van de 350 vluchtelingen hebben circa 300 mensen werk gevonden, de meesten in de horeca. Huisvesting blijft een punt van zorg, ook al omdat de gemeente sinds 14 juni geen nieuwe vluchtelingen meer opneemt, en nieuwe huisvesting niet langer faciliteert.
Daarnaast wonen velen nog privé bij mensen en zijn op zoek naar bijvoorbeeld een zomerhuis.

Ik spreek Alexandra, bestuurslid van de Stichting en zelf afkomstig uit Oekraïne. Zij is reeds zestien jaar woonachtig in Bergen en daarmee een spin in het web van alle ondersteunende activiteiten.
In maart 2022 was er een actie  om hulpgoederen in te zamelen, met als initiator Emile van de Berg. Vele bestelbusjes vertrokken vanaf de Karel de Grotelaan richting Poolse grens. Uit die activiteit is ook de “Stichting Bergen helpt” ontstaan. Zie voor meer informatie www.bergenhelpt.nl

Alexandra is in verschillende situaties de tolk zoals bij een bezoek aan de huisartsenpraktijk, waar dr. Spies zeer behulpzaam is. In het geval van ziekenhuishulp vervoert zij hen naar het ziekenhuis in Alkmaar en soms naar Amsterdam.
Zij vertelt dat er op maandag en donderdag taalles wordt gegeven in de bibliotheek. Deze activiteit wordt begeleid door vier bibliotheekmedewerksters. Daarnaast zijn er drie dames die zeventig vluchtelingen lesgeven in het welzijnsgebouwtje en bij het PCC.
De diaconie van de protestantse kerk heeft in het begin voor leefgeld gezorgd en de kerkdienst voor de vluchtelingen toegankelijk gemaakt met dank aan onder andere ds. Engele Wijnsma. Velen hebben inmiddels een fiets om makkelijker naar hun werk te gaan. Ook boeken worden uitgeleend.
De kinderen zitten onder andere op de Van Reenenschool alwaar vrijwilligers zich inzetten om, ondanks de taalbarrière, onderwijs te geven.
Alexandra rijdt veel vluchtelingen naar het consulaat om paspoorten in orde te maken. Dat is nodig om het verblijf te kunnen verlengen en/of een bankrekening te kunnen openen.
In totaal zijn er nu 70.000 vluchtelingen in Nederland. En Bergen draagt zijn steentje bij. Onze Oekraïense mede-inwoners hebben nog steeds ondersteuning nodig. Een belangrijk aandachtspunt blijft woonruimte, dus bij deze een oproep aan u om hierin mee te denken.
Mocht u een financiële bijdrage willen geven dan vindt u het bankrekeningnummer van de “Stichting Bergen Helpt” op onze website www.bergenhelpt.nl

Yvon Bos Eijssen