Hotel Nassau in beeld voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

Burgemeester Lars Voskuil: “Toen de oorlog nog maar net was uitgebroken, werden meteen de eerste vluchtelingen opgevangen in Bergen aan Zee

In de gemeente Bergen, en zeker ook in Bergen aan Zee, worden sinds de Russische inval in Oekraïne een paar honderd vluchtelingen opgevangen. Zowel bij mensen thuis in de particuliere opvang als op locaties door de gemeente geregeld, de gemeentelijke opvang. Hotel Nassau in Bergen aan Zee is momenteel in beeld als tijdelijke opvanglocatie. Het college heeft maandag besloten om hiertoe een intentieovereenkomst met de eigenaren te sluiten.

De particuliere opvang is helaas niet toereikend, zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten. Daarnaast is de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen op korte termijn onwaarschijnlijk. Daarom wordt de gemeentelijke opvang uitgebreid.

Opvangplekken voor Oekraïners
Gemeente Bergen heeft op dit moment de opdracht vanuit het Rijk om minimaal 143 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Lars Voskuil: “Toen de oorlog nog maar net was uitgebroken, werden meteen de eerste vluchtelingen opgevangen in Bergen aan Zee. Ik ben er nog steeds van onder de indruk hoe onze inwoners meteen voor hen klaarstonden. Omdat Hotel Nassau nog niet wordt verbouwd, is deze locatie zeer geschikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen voor een periode van drie jaar.Het streven is dat de opvanglocatie aan het einde van het jaar in gebruik wordt genomen.

Hotel Nieuw Nassau
Er is een plan voor deze locatie om ter plaatse een nieuw hotel te realiseren. Het plan Hotel Nieuw Nassau voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen. Op 8 maart oordeelde de Raad van State dat de vergunningsprocedure niet goed was doorlopen. De nieuwe procedure zal enige tijd in beslagnemen.

Tot het moment dat de eigenaar tot realisatie van dit hotel over kan gaan, wil hij het hotel beschikbaar stellen voor de opvang van ontheemde Oekraïners voor maximaal 3 jaar, met een optie tot verlenging van nog eens 2 jaar. Op dit moment bevindt zich een andere huurder in Hotel Nassau. In overleg met de eigenaar verlaat deze huurder het hotel eerder om ruimte te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Initiatiefnemer van Nieuw Nassau Bergen, Henk Deen, is blij met deze intentie. ,,Laat ik duidelijk zijn, ons doel blijft onverkort het realiseren van een nieuw hotel op deze locatie volgens de bekende plannen. Dat verandert niet. Maar door de recente uitspraak van de Raad van State, en daarmee de opdracht aan de gemeente om de vergunning opnieuw te verlenen, is de mogelijkheid ontstaan voor een tijdelijke andere invulling. De huidige exploitant, Martine Hirschfeld, heeft al een paar keer bij ons aangegeven dat het runnen van een hotel onder de huidige omstandigheden steeds lastiger wordt. Het is een wegkwijnende accommodatie die niet meer aansluit bij de wensen van de hedendaagse toerist.
Bovendien zijn de kosten, zoals energie en onderhoud, dusdanig gestegen dat een gezonde exploitatie onder druk staat. Haar nog kortlopende huurcontract wordt derhalve beëindigd, zodat per 1 november de weg vrij komt voor deze mooie sociaal-maatschappelijk tijdelijke invulling. In de tussenliggende periode hebben we dan ruim de gelegenheid om verder te werken aan onze plannen en het proces naar nieuwbouw goed op te lijnen. We gaan het huidige hotel functioneel verbouwen, zodat het voor de nieuwe bewoners een aanvaardbaar onderkomen is. Als de verhuur eindigt dan zal het hotel niet meer in zijn oude functie terugkomen. Dan resteert sloop.’’

Inloopbijeenkomst
Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de mogelijkheid te geven vragen te stellen over de mogelijke opvanglocatie bij Hotel Nassau, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op dinsdag 4 juli. Zij ontvangen hier deze week een uitnodiging voor.