Deel

advertentie

Horeca: tot nog toe relatief weinig faillissementen. De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 5,6 procent

Lichtpuntje is dat in het tweede kwartaal ook het herstel al is ingezet

Horeca: tot nog toe relatief weinig faillissementen. De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 5,6 procent

Restaurants, hotels, vakantieparken, bioscopen en reisondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. In deze Stand van de Leisure duidt ABN AMRO de impact van het virus en de bedreigingen en de kansen die eruit voortvloeien.

De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 5,6 procent als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De krimp van het bruto binnenlands product (bbp) zit vooral in een terugval van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen.

Na een krimp van het bbp van 1,7 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wordt de krimp in het tweede kwartaal nog forser. Lichtpuntje is dat in het tweede kwartaal ook het herstel al is ingezet, omdat door de versoepeling van de beperkende maatregelen consumenten weer meer wilden en konden uitgeven aan onder andere de horeca.

Voorzichtig herstel in 2021
Het betekent dat de economie vanaf het derde kwartaal weer groeit, mits het virus onder controle blijft. Het economisch herstel zet in 2021 door, maar met een verwachte groei van 2,7 procent zal het bbp onder het niveau van voor de coronacrisis blijven. Het herstel wordt namelijk tegengewerkt door de oplopende werkloosheid en het gedaalde consumentenvertrouwen, waardoor huishoudens minder geneigd zijn hun inkomsten te besteden. Bovendien zullen de lonen minder hard stijgen dan het afgelopen jaar.

De totale binnenlandse consumptie van huishoudens kromp in april met 17,4 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Vooral de consumptie van diensten daalde hard, met 24,6 procent. Hieronder vallen ook uitgaven aan horeca. Daarnaast was er een sterke krimp van uitgaven aan duurzame consumptiegoederen, zoals auto’s, met 14,8 procent. Op basis van transactiedata verwachten we voor de horeca vanaf medio tweede kwartaal en het derde kwartaal weer herstel van de consumptieve uitgaven.

Vertrouwen
Het consumentenvertrouwen daalde ongekend sterk in april en zakte in mei verder weg tot -31. Maar in juli veerde het vertrouwen weer op tot -26 tegen de achtergrond van de versoepeling van de coronamaatregelen. Uit de onderliggende deelindicatoren blijkt dat consumenten in juni vooral minder negatief waren over de algemene economische situatie en hun eigen financiële positie over twaalf maanden. Het consumentenvertrouwen was de afgelopen maanden overigens niet zo negatief als tijdens de recessie van 2012 en 2013.

Faillissementen
Het aantal faillissementen in de horeca neemt sinds 2018 toe. Dit was mede een gevolg van de snelle groei van het aantal horecagelegenheden in ons land, waardoor de omzet per gelegenheid niet altijd voldoende meegroeide. Door de steunmaatregelen die het kabinet, toeleveranciers, de banken en in sommige gevallen ook de verhuurders hebben getroffen, is de toename van het aantal faillissementen dit jaar tot en met juni relatief beperkt gebleven. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) kan na de behandeling in de Eerste Kamer helpen bij een verdere beperking van het aantal faillissementen. De wet kan er namelijk voor zorgen dat ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, hun schuldenlast kunnen verminderen.

Dat gebeurt tegen betrekkelijk lage kosten en zonder akkoord van álle schuldeisers. De rechter moet dan wel een dwangakkoord goedkeuren (homologeren). Dit doet hij of zij alleen als de reorganisatiewaarde hoger ligt dan de liquiditeitswaarde. De toepasbaarheid van de WHOA voor de horeca staat of valt volgens ABN AMRO bij het bepalen van de reorganisatiewaarde. Voor de hotellerie moet dit goed mogelijk zijn. Bezettingsgraden en kamerprijzen worden al decennia lang nauwkeurig geregistreerd. En hoewel de omzet van de hotelsector in 2020 fors terugvalt, zijn de langetermijnvooruitzichten positief. Dat vergroot de mogelijkheden om buiten faillissement te herstructureren.

Werkloosheid
De lagere consumentenbestedingen en het oplopende aantal faillissementen leidden in de afgelopen maanden tot een stijging van de werkloosheid. In juni werden 74.000 personen werkloos en steeg het werkloosheidspercentage tot 4,3 procent, terwijl dat in maart nog 2,9 procent was. De werkloosheid nam vooral toe onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Van hen is nu 10,7 procent werkloos.

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in de eerste vier maanden van 2020 daalde in heel Nederland met 9,3 procent ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019. De krimp zat hem vooral in minder overnachtingen van personen uit het buitenland (-17,1 procent), terwijl binnenlandse overnachtingen met slechts 3,3 procent afnamen. Daarnaast zijn er grote regionale verschillen. In provincies waar vooral personen uit Nederland overnachten, zoals Friesland, Groningen en Overijssel, was zelfs een stijging waar te nemen. In Noord-Holland en de sterk door corona getroffen provincies Noord-Brabant en Limburg was een forse krimp te zien.

Toerisme
In 2019 werd door het CBS nog 38 procent van alle hotelovernachtingen als ‘zakelijk’ aangemerkt. Dit zijn veelal congresbezoekers en individuele zakenreizigers; personen die veel besteden. Slechts 14 procent van alle zakelijke overnachtingen vorig jaar had plaats in de maanden januari en februari. Doordat veel zakelijke evenementen, beurzen en congressen vanaf maart zijn geannuleerd of verzet, worden met name de hotels die zich op de zakelijke reiziger richten hard geraakt. Het herstel van deze markt zal volgens ABN AMRO niet volledig zal zijn. Mensen raken gewend aan het videobellen, dat tijd en geld bespaart. Ook na de introductie van een vaccin zullen zakenreizigers en hun werkgevers zich afvragen of een fysiek bezoek noodzakelijk is, of dat een virtueel bezoek kan volstaan. Bijna 52 procent van de hotelovernachtingen werd in 2019 genoten door buitenlandse toeristen. Met name Amerikaanse en Britse toeristen kampen voorlopig nog met reisbeperkingen. Al is het maar omdat het aantal vluchten beperkt is. Positief is dat de meeste hotels cashflowneutraal zijn vanaf ongeveer 55 procent bezetting. Per juli 2020 lukt het veel hotels om deze bezetting te realiseren. Zij richten zich op Nederlandse, Duitse en Belgische toeristen.

Van alle Duitse verblijfstoeristen komt 59 procent uit Noordrijnland-Westfalen en 80 procent komt met de auto. Van alle Belgische verblijfstoeristen heeft 86 procent een toeristisch en geen zakelijk motief. Bij de campings kwam in 2019 slechts 27 procent van de gasten uit het buitenland. Bij de vakantieparken kwam 28,4 procent uit het buitenland; voornamelijk uit Duitsland en België. Hogere ticketprijzen of minder vluchten vormen daarom geen bedreiging voor de vakantieparken.

Omzet
Alle subsectoren van Leisure zagen hun omzet in het eerste kwartaal fors dalen in vergelijking met het eerste kwartaal een jaar eerder. Deze cijfers hebben slechts de eerste twee weken van de lockdown in zich, van medio maart tot eind maart. Het tweede kwartaal zal naar verwachting slechter zijn. Eetgelegenheden die goed konden inspelen op de toegenomen vraag naar afhaalmaaltijden, zoals fastfoodzaken, zagen hun omzet minder hard dalen.

Ondernemersvertrouwen
Dat de horeca geraakt wordt door corona blijkt ook uit de daling van het ondernemersvertrouwen. Deze indicator daalde tot -84,3, terwijl het vertrouwen van het bedrijfsleven als geheel daalde tot ‘slechts’ -37,2. In de horeca denkt volgens het CBS een derde van de bedrijven het in de huidige omstandigheden nog maar vijf maanden of korter te kunnen volhouden, terwijl dertig procent aangaf niet te kunnen zeggen wat de overlevingskansen zijn. In de cultuur, sport en recreatie kan eveneens dertig procent van de bedrijven zijn overlevingskansen niet inschatten, terwijl 19 procent denkt nog maar vijf maanden of korter te kunnen voortbestaan.

ABN AMRO voorziet op dit moment (juli) een krimp van de Nederlandse economie in 2020 van 5,6 procent. Deze krimp ontstaat door forse omzetdalingen in de horeca, dagrecreatie en in delen van de retail en industrie. Maar de Nederlandse economie krimpt óók doordat we minder op vakantie gaan naar het buitenland. Nederlanders gingen in 2018 gemiddeld 21,8 dagen op vakantie. Hiervan werden 7,1 dagen in eigen land besteed en 14,5 dagen in het buitenland. Aan die buitenlandvakanties (inclusief zakelijke reizen) gaven alle Nederlanders samen 23,9 mrd euro uit, zo blijkt uit de Nationale Rekeningen van het CBS.

Reisbranche
Van dat bedrag bleef 6,6 mrd euro ‘hangen’ in eigen land. Geld dat verdiend werd in Nederland, door Nederlandse bedrijven. Inkomsten voor reisbureaus en reisbemiddelingsbureaus, aanbieders van vliegtickets, taxi- en treinvervoer, de taxfreewinkels op Schiphol, tankstations. Die 6,6 mrd euro is 0,85 procent van alles wat we jaarlijks Nederland met elkaar verdienen. De reisbranche levert daarmee een serieuze bijdrage aan het bruto binnenlands product. Deze bijdrage komt niet uit de lucht vallen. Zij is het gevolg van een decennialange ontwikkeling.

Waar 43 procent van de Nederlanders in 1969 op vakantie ging, was dit veertig jaar later, in 2019, liefst 84 procent. Het percentage Nederlanders dat vakantie viert is min of meer stabiel sinds de eeuwwisseling.

Het mag duidelijk zijn dat de vakantiemarkt er in 2020 heel anders uit zal zien. Uit een analyse van het betalingsverkeer van en naar ABN AMRO-rekeninghouders blijkt dat Nederlandse consumenten in de periode maart – mei 2020 ruim 70 procent minder uitgaven aan reizen en vakanties.

Uit onderzoek van DPG Media blijkt bovendien dat 53 procent van de Nederlanders in de laatste week van juni nog geen concrete vakantieplannen had. De gevolgen voor de reisbranche zijn aanzienlijk. Het CBS rapporteerde deze maand dat slechts 51 procent van de reisondernemers verwacht nog een jaar te kunnen overleven. Of de reisbranche in aanmerking komt voor extra staatssteun is aan de regering en het parlement. De reisorganisaties en hun 21.000 medewerkers zelf hoeven zich in elk geval geen verwijten te maken. De georganiseerde reisorganisaties hebben de afgelopen maanden financieel alles uit de kast getrokken om de gevolgen van de corona-uitbraak te verzachten voor de Nederlandse pakketreiziger. De branche heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie veel kosten van repatriëring van Nederlanders voor eigen rekening genomen. Aan honderdduizenden vakantiegangers heeft de reisbranche geld terugbetaald of een voucher verstrekt. Een voucher die veelal gedekt is door de Stichting Garantiefonds Reisgelden en dus ook bij een faillissement zijn waarde behoudt.

Buitenlandvakanties
Aanbieders van vliegvakanties als Sunweb en Corendon werken inmiddels samen met Roompot en EuroParcs, die vakantieparken dichtbij huis exploiteren. Hierdoor kunnen ze hun aandeel in de reisbestedingen vergroten en leren ze hun klanten nog beter kennen. Daarnaast hebben de internetgeoriënteerde Nederlandse reisondernemingen een voorsprong op hun Duitse, Britse en Belgische concurrenten, waar het reisbureau in de winkelstraat nog altijd gemeengoed is. Bij ABN AMRO verwachten we dat het aantal buitenlandvakanties van Nederlanders pas in 2022 weer op het niveau van 2019 komt te liggen. Wat het herstel bevordert, is dat veel vakantiebestemmingen, met name die in Duitsland en Frankrijk, óók per auto en trein kunnen worden bereikt.

Circa 60 procent van de Nederlanders, met name hoogopgeleiden, geeft aan méér behoefte te hebben aan vakantie, zo bleek deze maand uit representatief onderzoek van Trends & Tourism. Tot slot groeit volgens ABN AMRO vooral het aantal korte vakanties de komende jaren. Dit maakt een besparing mogelijk en het beperkt risico’s. Zoals wetenschapper Jessica de Bloom het eerder verwoorde: “Met meerdere kortere vakanties spreid je het risico en is een verpeste vakantie wellicht iets minder vervelend omdat er een geslaagde tegenover staat. Zo zijn er het hele jaar door rustmomenten, die ervoor zorgen dat gezondheid en welbevinden continu op peil blijven en de ‘accu’ nooit leeg raakt.”

Bron: ABN AMRO CBS

advertentie

Meer 'Horeca':

Rondje horeca…29

31 juli 2020

Interview met Ad Besseling van het Huis met de Pilaren

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we in deze editie Ad Besseling van het Huis met de Pilaren voor de camera.

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… Squeeze

31 juli 2020

Door: Hans Dekker

Om even te duiden in welke tijd we zitten, ik was helemaal klaar met de Coq d’or, Dicky Düster liep er steeds vaker uit en ik kon dan...

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… Jazz & Sail

24 juli 2020

Door: Pieter van Dijk

Vorige week waren we uitgenodigd door de Flessenpost voor een uitje, met alle schrijvers! Met een klein en heel gezellig gezelschap stapten...

Rondje horeca…28

24 juli 2020

Interview met de General Manager van Golfbaan Sluispolder, Renate Roeleveld

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we in deze editie Renate van Golfbaan Sluispolder voor de camera.

Horeca in de media: Nieuw in Bergen… Restaurant Zandhoeve

24 juli 2020

blooming onderging een grote restyling

Begin februari begonnen de werkzaamheden en eind maart hadden de nieuwe f&b-outlets moeten openen.

Neder & Noorderlicht pop-updiner in Bergen aan Zee

17 juli 2020

Waar en wanneer: paviljoen Noorderlicht op vr 31/7, za 1/8, vr 7/8, za 8/8

Begin augustus organiseren de chef van Neder (Brian Luikel) en van Strandpaviljoen Noorderlicht (Jeroen Klepper) bijzondere pop-updiners op het Bergense strand.

Voor veel horeca-ondernemers is het terras nu een reddingsboei

17 juli 2020

Veel ondernemers zijn op zoek naar extra buitenruimte om uit te baten en zoeken daarbij naar samenwerking met de gemeente

In deze tijd van het jaar besteedt Misset Horeca altijd veel aandacht aan het terras. Dit jaar is het terras belangrijker dan ooit.

Rondje horeca…27

17 juli 2020

Interview met Shervin Vermeulen en chef kok Ilka Bon van The Bourbon Room

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie Shervin Vermeulen en Ilka Bon voor de camera.

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… Drank en de politie

Door: Hans Dekker

Als je ervoor gekozen hebt om in de horeca te gaan werken doe je dat of omdat je je school niet hebt afgemaakt of omdat...

KHN overweegt rechtsgang om versoepeling maatregelen af te dwingen

10 juli 2020

Einde maken aan de ongelijkheid

Koninklijke Horeca Nederland heeft deze week het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een brief gesommeerd de 1,5 meter-regels...

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… met de Piet Vroegop naar Joe Cocker

10 juli 2020

Door: Pieter van Dijk

Bergen heeft altijd bekend gestaan om zijn markante figuren en Piet Vroegop was er zeker één van. Laat ik eerlijk zijn in het begin vond ik hem maar vreemd en...

Rondje horeca…26

10 juli 2020

Interview met Minja Nibourg. Ze is bedrijfsleider bij Hotel ZeeBergen

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie Minja Nibourg voor de camera.

Bistronomie ’t Parkje viert zijn vierde verjaardag

10 juli 2020

Fijne donderdagen in aantocht

Voor Bistronomie ’t Parkje is deze zomer extra bijzonder, we vieren namelijk onze vierde verjaardag. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Bergen in de media: Ambities bij hotel blooming in Bergen ”Een Bib Gourmand zou geweldig zijn”

10 juli 2020

Eind maart had een groot feest moeten zijn...

Bij het oversteken van het Noordzeekanaal doemen de eerste Noord-Hollandse duinen op in de verte. Kilometers duin verstrijken als het kunstenaarsdorp Bergen steeds dichterbij komt.

Rondje horeca…25

19 juni 2020

Interview met Robbert Peek. Hij is de nieuwe eigenaar van Restaurant Zilt in Bergen aan Zee

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie Robbert Peek voor de camera.

Bijzonder culinair evenement bij sterrestaurant Merlet

19 juni 2020

Wanneer: zondag 27 september 2020

Chef's Collaboration met dit keer een hele bijzondere internationale chef. Als jonge chef liet Jonathan Zandbergen zich inspireren door de gerechten...

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… Coq d’or deel 2

19 juni 2020

Door: Hans Dekker

Het nu volgende stukje gaat over hoe ik, Hans Dekker, door omstandigheden, disc jockey geworden ben. Club dj wel te verstaan.

Free at last

12 juni 2020

Column: Gerrit Mollema

Tweede pinksterdag, ’s middags half twee, prachtig weer. Vol verwachting fiets ik naar het dorp, want het is zover: free at last. De cafés en restaurants zijn open.

Haringborrel bij Bistronomie ‘t Parkje

12 juni 2020

We beginnen het haringseizoen goed! Op 18 juni vanaf 17.00 uur

Komen jullie lekker genieten van deze Hollandse delicatesse? U bent van harte welkom vanaf 17:00 uur voor een hap en een glas.

Juridische uitspraken over verlaging huur tijdens coronacrisis

12 juni 2020

De rechter oordeelde in twee zaken dat een verlaging van de huur niet onredelijk is

Inmiddels zijn meerdere gerechtelijke uitspraken gepubliceerd, waarbij het gaat over in hoeverre er een huurbetalingsverplichting in de horeca geldt ten tijde...

Rondje horeca…24

12 juni 2020

Interview met Merel van 'Bij Merel' Smoothie, Koffie en sapbar

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie Merel van 'Bij Merel' voor de camera.

Coronakwartje steun in de rug voor lokale horeca

5 juni 2020

Met posters en bierviltjes willen ze de gasten op de actie attenderen

Misschien lees je dit vanaf een zonnig terras met een vers biertje voor je neus. Na maanden van lockdown is de horeca eindelijk weer open.

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… Meer Bokkensprongen

4 juni 2020

Door: Pieter van Dijk

In het eerste hoogseizoen reden Marcel, Erno en ik op het fietsje naar Groet, of ik kon met Erno meerijden in zijn Alpha Julia, wat ik zo een geweldig mooie auto vond..

Rondje horeca…23

5 juni 2020

Interview met Paul de Wit van Wonder's

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie Paul de Wit van Wonder's voor de camera. Harry Steunenberg ...

Zilte Zoen in Bergen aan Zee is gered en gaat weer open

29 mei 2020

Maandag 1 juni a.s. gaan de deuren weer open

De nieuwe eigenaar is de familie Peek uit Bergen, zij investeerden al eerder in horecabedrijven. Er is geen dag verloren gegaan, zegt Robbert Peek.

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… herinneringen aan Thé Lau

29 mei 2020

Door: Hans Dekker

In de tijd dat ik in Bergen in de horeca werkte, waren tennis en squash ‘the things to do’. Je verdient natuurlijk redelijk je geld...

Rondje horeca…22

29 mei 2020

Interview met André Rzepka van Fabels Eten & Drinken

In de serie gesprekken met Bergense horeca-ondernemers hebben we deze editie André Rzepka van Fabels Eten & Drinken voor de camera.

Nieuwe steunmaatregelen zijn welkom én essentieel voor horecaondernemers!

22 mei 2020

Geen tijd voor lange bureaucratische processen

KHN is voorzichtig positief over de extra steunmaatregelen voor de horecabranche. Op 20 mei presenteerde het kabinet een aanvullend steunpakket voor bedrijven,...

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… De Bokkesprong

22 mei 2020

Door: Pieter van Dijk

Als ik het zo bekijk dan heeft bijna half horeca Bergen en omstreken in de Bokkensprong gewerkt. Mijn beurt was het in ieder geval op Koninginnedag 1975. ...

Advertorial: Veiligheidschermen voor de horeca

22 mei 2020

Minimale aanpassing van bestaande routing en lay-out en lage investering, optimaal rendement

Op een zo veilig mogelijke manier uw gasten weer kunnen verwelkomen in tijden van corona. Dat is het belangrijkste uitgangspunt...

Strandpaviljoen EVI stopt

15 mei 2020

De eigenaren lieten dit weten via socialmedia

Wij hebben stormen doorstaan en brandjes overleefd, veel feest gevierd en bovenal van heel veel zonnige dagen mogen genieten. Maar nu moeten wij u...

Wijn expert Cuno van ’t Hoff (filmpje)

15 mei 2020

Lekker thuis en toch mooie wijnen proeven! Uiteraard kies je zelf de wijnen. Leuk om privé te doen

Uiteraard kies je zelf de wijnen. Leuk om privé te doen. Klik hier voor het filmpje.

Anekdotes uit de Bergense horeca uit lang vervlogen tijden… De Heerlijkheid 6

15 mei 2020

Door: Hans Dekker

‘De Heerlijkheid ’was een café van Dirk Blaauboer en de ingang grensde aan de keuken van de Pilaren in het straatje van de Marskramer...

Een zeer bijzonder culinair evenement in aantocht…

15 mei 2020

Op 23 en 24 mei 2020 organiseert Merlet met zes Noord-Hollandse chefkoks een fantastische culinaire middag

Gasten kunnen op zaterdag 23 en zondag 24 mei genieten van een culinaire middag langs zes restaurants in Noord-Holland. Middels het grootste “Drive-thru”-concept van Nederland geniet u...

Terug