Hoe zagen Bergen en Schoorl er 200 jaar geleden uit…?

Inzoomen maar met Topotijdreis.nl

Hoe zagen Bergen en Schoorl er 200 jaar geleden uit…?

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de dienst onderdeel van het kadaster. Hiermee haalde het kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. Een resultaat om trots op te zijn: meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit.

Sinds 1927 worden topografische kaarten gemaakt met behulp van luchtfoto’s, dat zijn foto’s vanuit een vliegtuig loodrecht naar beneden. Vanaf die tijd zijn er van Nederland luchtfoto’s beschikbaar met verschillende intervallen. Vanaf 2006 is begonnen met het maken van digitale luchtfoto’s van (delen van) Nederland, deze worden in Topotijdreis getoond.

Om 200 jaar topografie te vieren, is in 2015 deze tijdreis-app gemaakt. Ontdek met de app meer dan 200 jaar aan topografische gegevens van Nederland en luchtfoto’s vanaf 2006!

Veel plezier bij het gebruik van Topotijdreis !

Klik hier om in te zoomen en je terug te verplaatsten in de tijd tot aan 1815.