Hoe voel jij je nu?!

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen in Noord-Holland-Noord en in Nederland na tweeëneenhalf jaar corona? Dat wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) graag weten. GGD Hollands Noorden brengt daarom samen met alle GGD’en in Nederland de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn in kaart. Ruim 41.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit Noord-Holland Noord ontvangen vanaf half september een uitnodiging om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners.

Gevolgen coronaperiode
Judith Sinnige (projectleider Gezondheidsmonitor 2022/epidemioloog): “De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting, na twee jaar, waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Andere thema’s die aan bod komen zijn onder andere gezondheid, leefstijl, welbevinden en sociale steun. De resultaten zijn belangrijk voor gemeenten en de GGD voor het ontwikkelen en aanpassen van gezondheidsbeleid. Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van twee jaar geleden? Bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden of de ervaren gezondheid? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen?”

Wie kunnen meedoen?
Het CBS heeft willekeurig ruim 41.000 inwoners geselecteerd uit de zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Deze personen ontvangen vanaf dinsdag 13 september een uitnodiging per post om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of op papier. Meedoen is belangrijk, want elke geselecteerde persoon vertegenwoordigt veel andere inwoners. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en in de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. GGD Hollands Noorden hoopt dan ook dat veel mensen hun steentje willen bijdragen en de vragenlijst invullen. Mensen die de vragenlijst invullen, maken kans om een VVV cadeaukaart te winnen.

Landelijke samenwerking
Deze monitor is onderdeel van het project Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 en wordt door alle GGD’en in Nederland en in samenwerking met het RIVM, CBS en het netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen) uitgevoerd. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS. Door samenwerking met alle andere GGD’en in Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het CBS levert de GGD Gezondheidsmonitor informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Meer informatie
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt men op www.ggdhn.nl/GM2022