Hoe staat het er eigenlijk voor met onze Noordzee…

Stukken van de zee moeten worden beschermd tegen menselijke activiteiten

Hoe staat het er eigenlijk voor met onze Noordzee…

Hoe mooi en interessant het Noordzeeleven ook is – met de Noordzee gaat het niet zo goed. En dat terwijl de invloeden van buiten alleen maar toenemen: onder andere windenergie, zandwinning, scheepvaart en klimaatverandering vragen steeds meer van de zee. Gelukkig kunnen we het tij wel keren. Onder andere bodemrust is cruciaal voor het herstel en de ontwikkeling van bodemdiergemeenschappen. Daarom moeten we er echt voor zorgen dat stukken van de zee worden beschermd tegen menselijke activiteiten.

Hoe gaat het met de Noordzee | In de Staat van de Noordzee wordt aan de hand van nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeks- en monitoringsprogramma’s uiteengezet hoe het met de Noordzee gaat. De belangrijkste boodschap van het rapport? Ondanks enkele lichtpuntjes is de Noordzeenatuur helaas nog in zorgwekkende staat.
Het is duidelijk: urgente acties zijn nodig. En we moeten de Noordzeenatuur op één zetten. Stichting De Noordzee benadrukt daarom het belang van natuurbescherming en natuurversterking. Dit moet niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk op zee gebeuren.

Strandafvalonderzoek | Op 91 locaties langs de Nederlandse Noordzeekust deden enthousiaste burgerwetenschappers strandafvalonderzoek voor ons nieuwe project Meet Mee voor een Schone Noordzee.
Er werden 14.000 stuks afval geregistreerd.
Gemiddeld lagen er 309 stuks afval op 100 meter strand.
De meest gevonden afvalsoorten waren stukjes plastic, vispluis (plastic dat visnetten beschermt) en hout.
Op veel locaties werden nurdles aangetroffen (plastic korrels die de grondstof zijn voor bijna alle plastic producten).
Gemiddeld lag er in Zuid-Holland het minste afval per 100 meter, maar daar werden wel de meeste peuken gevonden.

Deze resultaten helpen ons bij de aanpak bij de bron van het afvalprobleem.
In oktober vindt de volgende monitoringsronde plaats. Heb je interesse om mee te helpen? Stuur ons je e-mailadres.

Klik hier op de illustratie voor meer info.