Historische Vereniging Bergen herdenkt Henk Jellema

Henk ontving in 1995 de Eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau

Historische Vereniging Bergen herdenkt Henk Jellema

Op 21 november is ons Lid van Verdienste Henk Jellema overleden, op 88-jarige leeftijd. Bijna zijn hele leven heeft hij zich direct of indirect beziggehouden met de geschiedenis van Bergen. Als voorzitter van de plaatselijke VVV richtte hij zijn vizier op zaken als het historisch landschap, karakteristieke huizen, molens, boerderijen en natuurlijk het strand en de duinen. Hierover schreef hij talloze stukjes voor De Duinstreek en – alleen of met anderen – een flink aantal boekjes. Ook bedacht en organiseerde hij wandelpuzzeltochten, de eerste in 1963.

Als het nodig was droeg hij ook zijn steentje bij aan de bestuurlijke kant, zoals bij de Kunst10Daagse, Vrienden van de Bergense Hertenkamp en in de Museumcommissie van museum Het Sterkenhuis. Vanuit de Museumcommissie was Henk in 1992 betrokken bij het initiatief om te komen tot de oprichting van de huidige Historische Vereniging Bergen-NH.

In de Bergense Kroniek heeft hij zo’n 15 artikelen geschreven. Zijn eerste artikel, over de toen 90-jarige VVV van Bergen en Bergen aan Zee, dateert van 1997. Tot aan zijn overlijden was Henk betrokken bij een artikel over het 100-jarig jubileum van ‘De Duinstreek’, bestemd voor de Bergense Kroniek van april 2024.

Twee bijzondere artikelen van zijn hand willen wij er uitlichten
In november 2013 schreef hij een artikel over een Bergenaar die in zijn geboortedorp ten onrechte volledig vergeten was. Het betreft Pieter Goolen, een timmerman- meubelmaker, die het bracht tot hofleverancier van de Franse koning Lodewijk de veertiende, de ‘Zonnekoning’. Het Rijksmuseum heeft twee van zijn pronkkabinetten in de collectie, het Stedelijk Museum van Alkmaar heeft er één.
In november 2017 schreef Henk een artikel over de Haakwallen: de grond waarop Bergen is ontstaan. Hij slaagt er in op uitermate heldere wijze ook de niet-deskundige lezer duidelijk te maken hoe deze haakwallen zich hebben ontwikkeld sinds de laatste IJstijd, en hoe het huidige landschap daardoor is gevormd.

Je kunt stellen dat alles wat met de historie van Bergen te maken heeft, wel op de een of andere manier de aandacht had van Henk Jellema. Een zeer verdienstelijk lid van de HVB en de werkgroep Historisch Onderzoek is niet meer.
Zijn nalatenschap is groot en overal tastbaar.

Henk ontving in 1995 de Eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast was hij erelid van verschillende verenigingen en ontving hij in 2012 de Erepenning van de Gemeente Bergen. Toen ons Themanummer over alle door de gemeente Bergen toegekende onderscheidingen in 2022 uitkwam, werd hem het eerste exemplaar overhandigd door burgemeester Lars Voskuil.

Kees Orij en Theo de Graaff, Historische Vereniging Bergen.

Foto: Habro Fotografie

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Historische Vereniging Bergen herdenkt Henk Jellema Historische Vereniging Bergen herdenkt Henk Jellema