Het broedseizoen is volop aan de gang, dus houd de kat ‘s nachts binnen

Katten doden naar schatting zo'n 100.000.000 vogels per jaar

Een kat is in de avond en de nacht het meest actief. Ze lopen wel 3 à 4 kilometer rond het huis en gaan op jacht.
Niet omdat ze honger hebben maar het is hun instinct.

Een paar feiten op een rijtje:

• In Nederland worden ongeveer 2,6 miljoen katten als huisdier gehouden.
• Schattingen over het aantal slachtoffers dat een kat gemiddeld maakt, lopen uiteen tussen de 18 en 40 dieren per jaar.
• Onze huiskatten doden jaarlijks tussen de 40 en 80 miljoen dieren in Nederland. Ongeveer een kwart hiervan is vogel.
• Naast de huiskatten lopen ook tussen de 150.000 en 1,2 miljoen verwilderde katten rond in de natuur.
• Verwilderde katten maken jaarlijks nog veel meer slachtoffers. Schattingen lopen uiteen tussen de 100 en 600 dieren, per kat.

DUS HAAL DE KAT IN DE AVOND NAAR BINNEN, ZEKER NU HET BROEDSEIZOEN BEGONNEN IS.

Zorg ervoor dat uw kat gechipt en geregistreerd is, zodat als hij/zij gevonden wordt naar huis kan en geen zwerfkat wordt.
Neutraliseer de kat, dit voorkomt ongewenste nestjes.

Lees hier verder.