Herbouw sportcentrum De Beeck. Heeft u een goed idee?

De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met een 'Programma van Wensen'

Herbouw sportcentrum De Beeck. Heeft u een goed idee?

Op 8 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het herbouwen van De Beeck op de huidige locatie in Bergen. In principe komen alle functies weer terug in het gebouw. Het streven is wel om het gebouw ef ciënter in te delen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De planning is om begin 2021 de herbouwde Beeck weer in gebruik te nemen.

Programma van Wensen
De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met een Program- ma van Wensen voor de nieuwe Beeck. Hiervoor worden de wen- sen en behoeftes van de vaste ge- bruikers van De Beeck geïnventariseerd.

Goed idee?
Hebt u een goed idee voor de invulling van de nieuwe Beeck? Dan horen we dat graag. U kunt uw suggestie tot uiterlijk 20 april mailen naar: [email protected]. Wilt u bij de onderwerpregel van de mail de volgende tekst zetten: ‘Idee voor De Beeck t.a.v. Carla Laan’.

Tijdelijke oplossing
De Beeck werd op 13 oktober bij- na geheel door brand verwoest. Het zwembad, de tennisbanen/ gymzalen, het biljartcentrum, de danszaal, de raadszaal en vergaderruimten zijn sindsdien niet meer te gebruiken. De vele gebruikers maken nu gebruik van andere accommodaties in Bergen en omgeving. Deze alternatieve locaties leiden voor veel mensen tot meer reistijd en andere gebruikstijden. Ook zijn niet alle accommodaties voor langere tijd beschikbaar.