Hendrik Deen, “Nieuw besluit nodig voor Nieuw Nassau Bergen.”

Foto: de Bergense initiatiefnemers Hendrik Deen en Bastiaan Smit

Op 8 maart 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag geoordeeld dat de door het college van de gemeente Bergen verleende omgevingsvergunning voor het hotel Nieuw Nassau in Bergen aan Zee is verleend in strijd met procedureregels.
Over de aanvraag omgevingsvergunning voor Hotel Nieuw Nassau Bergen in de kustplaats moet nu opnieuw worden beslist.
Duidelijk is wel dat de Raad van State over de inhoud van het project nog geen oordeel heeft geveld. De gekozen route via de coördinatieregeling met een zogenaamd ‘huisnummerbesluit’ blijkt juridisch gezien niet mogelijk te zijn.

Het is nu aan het college van B&W van de gemeente Bergen om een nieuw besluit te nemen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Hotel Nieuw Nassau Bergen. Uit alle bij de aanvraag behorende onderzoeksdocumenten blijkt overigens wel dat het project volledig voldoet aan de vereisten voor een goede ruimtelijke ordening.
Voor Bergen aan Zee ligt er daarom nog altijd een unieke kans om een onder architectuur ontworpen kleinschalig hotel mogelijk te maken. Uiteraard met natuurcompensatie en herstel van kwetsbaar duingebied. De commerciële plint en het voormalig VVV-kantoor aan het naastgelegen Rode Plein zullen worden herontwikkeld.

De Bergense initiatiefnemers Hendrik Deen en Bastiaan Smit hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente spoedig met een nieuw besluit komt op de voorliggende aanvraag en uiteindelijk een omgevingsvergunning verleent die recht doet aan de uitspraak van de Raad van State en de met de gemeente Bergen gemaakte afspraken.
Hendrik Deen: “Het verbaast ons wel dat er in de lokale media allerlei conclusies worden getrokken en dat ons plan van de baan zou zijn. Dat is geenszins het geval. Voorlopig wacht ik de reactie van de advocaten van de gemeente Bergen af en gaan wij gewoon door met het realiseren van ons mooie plan.”