Help ons, de Ruïnekerk ‘overeind' te houden en word ook Vriend

Help ons, de Ruïnekerk ‘overeind' te houden en word ook Vriend

Hallo beste lezers van de Flessenpost. Ik ben Andrea Mathlener-Grimmelt. Ik ben o.a. vrijwilligster bij de Ruïnekerk maar ook tevens donateur, want dat is hard en hard nodig. Dus sluit u zich svp ook aan bij de Vrienden van de Ruïnekerk.

Het is vijf voor twaalf voor de Ruïnekerk, het unieke cultureel historisch erfgoed in het centrum van Bergen. De financiële situatie is rampzalig. Als we niets doen, moet de Protestantse kerk die daarnaast wordt gebruikt voor tal van evenementen binnen afzienbare tijd de deuren sluiten.

De inkomsten blijven zwaar achter bij de uitgaven. Onderhoud en exploitatie van de Ruïnekerk moeten uit eigen middelen komen. Wij, Vrienden van de Ruïnekerk, proberen dit unieke erfgoed voor de toekomst te bewaren. Maar daar hebben we uw steun hard bij nodig.

Sluit u daarom aan bij onze Vriendenclub.

Met een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 25,- draagt u bij tot de instandhouding van dit prachtige monument. U kunt zich opgeven via [email protected]

U helpt de Ruinekerk:

– in stand te houden

– te restaureren

– te verfraaien

– multifunctioneel te maken
– technisch aan de hedendaagse norm aan te passen

U ontvangt:

  • De eerste drie aanmelders ontvangen een kunstwerk gemaakt tijdens de art-battle K10Daagse.
    – twee (digitale) nieuwsbrieven per jaar
    – één Vriendendag of -avond per jaar
    – kortingsaanbiedingen voor activiteiten
    – dank voor uw betrokkenheid bij dit prachtige stukje Bergen

Wilt u eenmalig een donatie doen?
Dat kan natuurlijk ook. Maak uw donatie over onder vermelding van ‘eenmalige donatie’ en uw naam en adres, ten name van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk, bankrekeningnummer NL02ABNA0437040232.

ANBI instelling
De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.