Gortig

Gastcolumn Wik Pijper

Op een kwade dag werd het zelfs voor Gorter te gortig. En hij besloot om wat anders te gaan bedenken op de zinnen die hij voor zich zag: Mei! ‘een nieuwe lente, een ander geluid.’ Maar ook daar was hij niet tevreden mee, bleef wat wandelen in de duinen en keek om zich heen. En hij ontdekte dat dat andere gewoon ‘opnieuw’ een geluid was en besloot verder het epos te laten voor wat het was.

Dat gaf veel beroering bij menigeen. Zij lieten dan ook luidkeels van zich horen en bleven verbaasd omtrent het feit dat de schrijver zijn hoogstaand werk op zo’n manier de vernieling in zou helpen. En vielen met bosjes over hem heen.

Een nieuwe lente en opnieuw geluid

ik wil dat dit woord klinkt als gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud straatje langs de watergracht…

4381 versregels verder kwam dit gedicht tot een einde. En Gorter behoorde tot de tachtigers van een voorbije eeuw. Het woord tachtig komt dan naar voren. En ik maak een sprong naar deze eeuw. Op 82-jarige leeftijd overleed Theo Olthof in Bergen. Door Hans Brandsma wordt naar voren gebracht in een in memoriam dat Theo gefascineerd was door ‘rijm, maat en ritme’. Niet zo vreemd voor een oud onderwijzer. Daarnaast wordt hij omschreven als een ‘kortebaanschrijver’. Hij schreef liedjes voor Herman van Veen en Stef Bos. Maar was ook van belang voor Sesamstraat. En laatstelijk bekend door zijn aforismen in de verschillende Flessenposten, niet alom bekend.

SCHRIJVER, DICHTER EN EEN WOORDKUNSTENAAR.

Wat ik met hem gemeen heb? De BAN van de RING. Waarbij ik het werk van Tolkien als een eigentijdse bijbel ben gaan ervaren. En dat inspireert mij om even stil te staan bij woorden die hij op dit moment nalaat. Het weet mij te inspireren, te motiveren om ook met woorden aan de haal te gaan. En daarom wil ik hem in deze column nog eens naar voren brengen. Een proost, uit te brengen op Herman, Willem, Stef, Lori en Samba Salad.
Maar allereerst op:

THEO!

NU DE LENTE WELIG TIERT
KAN OOK HET ONKRUID BLOEIEN, HOEWEL GEEN KRUID DAAR TEGEN GEWASSEN IS!