Glasvezelnetwerk Bergen vordert gestaag

E-fiber legt de glasvezelkabel aan in het door de gemeente vastgestelde bestaande kabel- en leidingentracé

E-fiber is in de gemeente bezig met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit doen zij wijk voor wijk. Enkele dagen voordat ze beginnen in een straat ontvangt u als bewoner van hen een brief. De werkzaamheden zullen voor beperkte overlast zorgen, maar dit duurt volgens E-fiber vaak niet langer dan drie dagen.

Graven in het groen
Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk heeft de gemeente E-fiber toestemming gegeven te graven in de openbare ruimte. Het betekent dat er naast het openbreken van stoepen en wegen soms ook gegraven wordt in bermen en groenstroken. Soms gaat dat helaas ten koste van struiken en groen. De gemeente gaat deze schade herstellen. Dat gebeurt niet altijd meteen, omdat er rekening moet worden gehouden met het juiste seizoen om struiken aan te planten.

Kadastergrenzen
E-fiber legt de glasvezelkabel aan in het door de gemeente vastgestelde bestaande kabel- en leidingentracé en zij graven dus alleen in grond die eigendom is van de gemeente. Deze openbare gronden moeten vrij zijn of gemaakt worden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Over E-Fiber
Het netwerk van E-Fiber is een open netwerk waarop alle providers welkom zijn om hun internetdiensten aan te bieden. Inwoners van gemeente Bergen kiezen eenvoudig uit pakketten van acht partijen. Elk met een kosteloze overstapservice.
Voor advies over de pakketkeuze en de overstap maakt u vrijblijvend een afspraak met een adviseur van E-fiber.
Als u wilt weten wanneer u aan de beurt bent of wanneer de werkzaamheden in uw straat beginnen, dan belt u naar E-fiber, telefoonnummer 030 – 225 19 01 of mail naar [email protected].

Toezichthouder en projectleider
De aanleg van het glasvezelnetwerk van E-fiber startte in maart 2022. En duurt naar verwachting ongeveer anderhalf jaar. Het is onoverkomelijk dat hierdoor enige overlast ontstaat. Uiteraard streeft de gemeente ernaar om in overleg met E-fiber dit zo veel mogelijk te beperken. De aannemer (Zener) informeert inwoners tijdig over de werkzaamheden bij hen in de buurt. En deelt ook overige informatie zoals contactnummers via bewonersbrieven.
Huub Rosenberg, toezichthouder van de werkzaamheden: 06 306 754 55, [email protected] (tijdelijk emailadres).
Projectleider namens de gemeente Bergen: Machiel Jeurissen, 06 189 001 90.

Foto: Jan Baas