Giftigste paddenstoel van Europa in Schoorlse bos aangetroffen

De kleverige knolamaniet

Giftigste paddenstoel van Europa in Schoorlse bos aangetroffen

Martijn Oud van de Mycologische Vereniging publiceerde vandaag in Nature Today een artikel, dat ondanks de droogte er in de Staatsbossen van Schoorl enkele Kleverige knolamanieten zijn waargenomen .

Net als veel andere zeldzame paddenstoelen die bijna alleen nog in de Schoorlse dennenbossen voorkomen, is ook de Kleverige knolamaniet heel zeldzaam. In de dennenbossen groeien langs de paden en open plekken ook loofbomen en meestal worden ze waargenomen in gemengde bosjes van berken met dennen, waarmee ze in symbiose leven. Deze reeds vroeg in de zomer verschijnende soort behoort tot de giftigste paddenstoelen van Europa.

De Schoorlse dennenbossen zijn een eldorado voor paddenstoelen, ze behoren volgens de resultaten uit de jaarlijkse monitoring door de Mycologische Vereniging tot de kroonjuwelen van ons land. In de “Ambitiekaart Schoorlse duinen” van de provincie Noord-Holland komen de vier dennenbossen langs de zeereep echter niet meer voor. Ze staan op de nominatie om gekapt te worden om ruimte te maken voor open duinen. De dennenbossen in de midden- en binnenduinen worden uitgedund om ze om te vormen tot zogenaamde Atlantische bossen, die voor een groot deel uit loofbomen moeten gaan bestaan.

De actiegroep “schoorlsebosmoetblijven” en de daaruit voortgekomen Duinstichting voeren al zes jaar actie tegen de bomenkap. De dennenbossen werden een eeuw geleden aangeplant om het stuifzand vast te leggen en hebben zonder enig menselijk ingrijpen gezorgd voor een schitterende en zeldzaam geworden biotoop. Samen met een dennenbos op Terschelling zijn de Schoorlse dennenbossen de enige restanten van een biotoop die uit Nederland is verdwenen als gevolg van de steeds verder toenemende neerslag van stikstof. Er groeien veel soorten paddenstoelen die elders in Nederland zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn geworden. Juist de meest bedreigde soorten groeien hier. Uit de jaarlijkse monitoring door de Mycologische Vereniging blijken er in de Schoorlse dennenbossen 75 soorten voor te komen die op de Rode Lijst staan. Zoals bijvoorbeeld de Zandaardtong, de Fijnschubbige boleet en de Spijtplaat. De bossen zijn niet alleen rijk aan Rode Lijst-paddenstoelen, maar ook aan zeldzame (korst)mossen, bedreigde vogels en de Dennenorchis.

Wil je ook graag deze bossen behouden? Je kunt nog steeds een petitie ondertekenen tegen de door de provincie voorgenomen bomenkap op www.schoorlsebosmoetblijven.nl

Foto: Martijn Oud