Deel

advertentie

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

Omdenken...

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag. Zaken en uitgangspunten die tot voor kort vanzelfsprekend leken zijn nu ineens verouderd en achterhaald.
Ook in de politiek is dit aan de orde. Een mooi voorbeeld van omdenken is de wijze waarop het bestuur in Bergen toch de handen op elkaar kreeg inzake de plannen voor het centrum van Bergen. Dit door de creatieve oplossing om de Aldi te verplaatsen naar een goede toegankelijke plek aan de rand van het dorp. Daarmee werd de angel uit de felomstreden plannen gehaald.
Helaas bleek dit een incident en niet de opmaat te zijn tot meerdere verstandige bestuursbesluiten inzake langlopende discussies. Zo heeft Gemeentebelangen onlangs met verbijstering kennis genomen van de opvattingen en handelswijze van het bestuur inzake het dossier voetbalfusielocatie in/voor de Egmonden.

Niemand kan ontkennen dat een actieve en levendige voetbalvereniging met bijbehorende goede faciliteiten (zoals clubhuis en velden) van essentieel belang is voor de leefbaarheid en sociale cohesie van een gemeenschap.
Daarom juichen wij het ook toe dat Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert de handen ineen slaan om gezamenlijk verder te gaan. De zo gewenste fusie waarmee de leefbaarheid gediend is en met name de jeugd tot in lengte van jaren verzekerd zal zijn van (voetbal)sport.

Gemeentebelangen zet wel grote vraagtekens bij de wijze waarop het gemeentebestuur dit proces nu vervolgt.

FINANCIEEL

Het is onbegrijpelijk dat in deze tijden van financiële uitdagingen met onmiskenbaar grote impact op de begroting(en) voor de komende jaren een dergelijk besluit er doorheen gedrukt moet worden. Waar overal, lokaal en landelijk, alleen hoogstnoodzakelijk investeringen worden overwogen meent de coalitie in Bergen even ettelijke miljoenen te moeten uitgeven
Deze dure plannen staan ook haaks op de eerder aangenomen motie van de coalitiepartijen om onder de huidige omstandigheden geen grote financiële verplichtingen aan te gaan. Deze ommezwaai is feitelijk niet aan de inwoners uit te leggen.

ONJUISTE INFORMATIE

p volstrekt en aantoonbaar onjuiste informatie plaats.
Hoe was het ook alweer: in een ver verleden werd becijferd dat de fusievereniging in Egmond 5 voetbalvelden nodig had en dat mede daarom de bestaande locatie van Zeevogels aan de Hogeweg als meest logische en kostenefficiënte locatie niet in aanmerking kwam. Terwijl dat complex over voldoende ruimte, namelijk 4 velden, beschikt en ook nog eens centraal in de Egmonden ligt.
Inmiddels is duidelijk dat de huidige ca. 700 voetballende leden (cijfers ontleend aan de respectievelijke clubwebsites d.d. september 2020) met 2,63 veld zouden toe kunnen. En daarin kunnen de huidige accommodaties van Zeevogels en zelfs Egmondia dus ruimschoots voorzien. Met een budget van ca. 2 miljoen euro kan de gemeente een van deze complexen volledig up-to-date en toekomstbestendig maken voor de beoogde fusievereniging.
Echter, de huidige coalitie van CDA, VVD, D66 en KiesLokaal (gesteund door de PvdA omdat dit plan uit de koker komt van toenmalige wethouder en inmiddels raadslid Van Huissteden) meent dat de Bergense gemeenschap maar goed moet vinden dat er ca. 7 miljoen euro aan gespendeerd wordt.
Voor de goede orde, gelet op het huidige aantal spelers betekent dit 5 miljoen euro extra uitgeven voor een complex met 5 velden dat structureel voor globaal de helft onbenut zal blijven. Daar kan Gemeentebelangen met zijn verstand niet bij.

PARTICIPATIE

Sinds kort heeft de gemeente een wethouder Participatie. Sterker nog, er wordt aan alle inwoners gevraagd om vooral mee te denken en proactief onze gemeente nog beter, mooier en leefbaarder te maken.
Daarbij is een gegeven dat de Raad van State het plan voor de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg heeft vernietigd. Desondanks moet volgens wethouder Valkering dit besluit nu even snel genomen worden zonder dat er enige vorm van participatie aan vooraf gaat. Wat heeft hem hiertoe bewogen?
Is dit omdat inmiddels wel bekend is dat de gegevens waarop de eerdere plannen zijn opgesteld achterhaald blijken?
Heeft de vaststelling van Provinciale Omgevings Verordening waarin de Egmonderstraatweg als bollengebied blijft bestaan hiermee te maken?
Is deze dure exercitie de oplossing voor de parkeerproblematiek van de badgasten van o.a. een groot hotel in Egmond aan Zee?
Is dit de uitkomst van alle onderzoeken en rapporten die er naar de bestuurscultuur zijn gedaan?
Is dit de wijze waarop deze coalitie Nieuw Vertrouwen vormgeeft naar de inwoners toe?
Is dit behoorlijk bestuur?

Gemeentebelangen kan niet aan inwoners uitleggen dat een inmiddels sterk verouderd plan, dat uitgaat van cijfermateriaal en aannames die achterhaald zijn, waarbij in juni jl. door deze coalitie zelf de waarschuwing is gedaan dat de gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan, willens en wetens toch wordt doorgezet.

Wij doen een klemmend beroep op de coalitie, op het college, op het bestuur van onze gemeente om hun gezonde verstand te gebruiken en inwoners niet op te zadelen met een heilloos en kostbaar plan. Want, zoals al eerder gezegd, in tijden van Corona is het van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag dat met een dosis omdenken tot een heel ander, realistischer en positiever scenario kan leiden.

advertentie

Meer 'Politiek':

Groenlinks-Bergen staat achter bewoners Bergen Noordoost

17 oktober 2020

Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen

De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk.

Lezers met een mening: Bewoners oneens met bouwplannen Bergen-Oost

16 oktober 2020

De bezwaren richten zich op de belangrijke toename van verkeer door buitensporige bouwambities

Op 14 oktober hebben zij in de Ruïnekerk in Bergen in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en wethouder Valkering deze bezwaren toegelicht en hun eigen plannen ontvouwd.

Meer gemeenten sluiten aan bij Collectief Schuldregelen

16 oktober 2020

Eén regeling met schuldeisers

Steeds meer huishoudens hebben schulden. De coronacrisis maakt dit probleem alleen maar groter.

Noodsteun voor culturele organisaties

16 oktober 2020

Er is nog meer financiële ruimte om andere culturele instellingen tegemoet te komen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met financiële noodsteun aan Kranenburgh.

Verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

16 oktober 2020

Bij de ingang worden mondkapjes uitgedeeld

Medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis van de gemeente Bergen NH zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Heb je plannen om in 2021 een evenement te organiseren?

16 oktober 2020

Vergeet dan niet om dit evenement uiterlijk 25 oktober 2020 aan te melden

Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een ‘Coronaplan’ in te leveren als onderdeel van uw aanvraag evenementenvergunning.

Zorginstelling Prins Hendrik in Egmond zwaar getroffen door corona (filmpje)

10 oktober 2020

Burgemeester Rehwinkel spreekt inwoners, familie en zorgmedewerkers toe

College en gemeenteraad leeft mee.

Strandsuppletie Camperduin en uitgraven van de lagune

9 oktober 2020

Sportpaviljoen DJUS en de strandpaviljoens Hargen aan Zee en Luctor et Emergo blijven bereikbaar

Combinatie Zwakke Schakels Noord Holland (Van Oord/Boskalis) is in de eerste week van september gestart met vooroeversuppleties ter hoogte van...

Wetsvoorstel om uitwassen toeristische verhuur aan te pakken aangenomen

9 oktober 2020

Gemeenten krijgen meer middelen in handen om de vakantieverhuur van woningen in goede banen te leiden en uitwassen te voorkomen

Het wetsvoorstel om de uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken, is eerder deze week, nadat de Tweede Kamer met algehele stemmen heeft ingestemd...

Besluitvorming Aldi Bergerweg uitgesteld

6 oktober 2020

Dit bestemmingsplan voorzag in de uitplaatsing van de Aldi uit het centrum van Bergen naar de locatie van horecagroothandel Scholten.

De gemeenteraadsvergadering over het bestemmingsplan voor de nieuwe Aldi aan de Bergerweg van komende donderdag is uitgesteld.

Provincie versterkt Noord-Hollandse natuur met 55 projecten

9 oktober 2020

Zo wordt bekeken of het karakteristieke landschap van de Weidse Polder in de duinen tussen Alkmaar en Bergen versterkt kan worden

De provincie voert de komende jaren zo’n 55 natuurprojecten uit voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De Kogendijk gaat op de schop

6 oktober 2020

Wethouder Erik Bekkering: “Ik ben blij met de vaststelling van dit ontwerp. De conditie van de Kogendijk is slecht."

Het ontwerp voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de Kogendijk is eind september vastgesteld door het college van Bergen.

Structuurvisie Bergen-Oost aangevuld met verkeer en beeldkwaliteit

6 oktober 2020

Wethouder Klaas Valkering: ”Na de participatie hebben onze inwoners nu ook recht op resultaat.

De structuurvisie voor Bergen-Oost is in juli vastgesteld door de gemeenteraad. De raad vroeg het college om meteen daarop te starten met...

Corona actueel…

2 oktober 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Subsidie energiebesparende maatregelen verder uitgebreid

2 oktober 2020

In de gemeente Bergen kan een subsidie van zeventig euro worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen

Met deze subsidie kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen, zoals het kopen van nieuwe ledverlichting...

KIES Lokaal helpt patiënt op de been

2 oktober 2020

Foto: Museum Kranenburgh in betere tijden

KIES Lokaal is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering, donderdag 24 september, inzake de 'crisissteun' voor Museum Kranenburgh.

Lezers met een mening: Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee

2 oktober 2020

Meer dan 80% van de inwoners en huiseigenaren zijn wel vóór het toestaan van het bouwen van een nieuw hotel maar binnen het bestemmingsplan

De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en de Stichting Bergen aan Zee bood de uitslag van de landelijke petitie ‘Stop volbouwen kuststrook Bergen...

Gemeenteraad kiest definitief voor voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef

1 oktober 2020

In het verslag reacties van wethouder Klaas Valkering, Solita Groen-Bruschke GroenLinks Bergen en Meis De Jongh VVD Bergen NH.

Dinsdag 29 september heeft de gemeenteraad definitief gekozen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef.

Gemeenteraad Bergen steunt unaniem collegevoorstel noodsteun voor Museum Kranenburgh

25 september 2020

Tekorten door corona

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bergen zich unaniem uitgesproken voor noodsteun aan Museum Kranenburgh in 2020 en 2021.

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over Bergense klimaatplannen (filmpje)

25 september 2020

Het Ambitiedocument Klimaat is vastgesteld door de raad. Denkt u mee?

Meld u zich dan vooral aan voor het inwonerspanel via het e-mailadres [email protected]

Corona actueel…

25 september 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

VVD ondersteunt cultureel ondernemerschap Museum Kranenburgh

25 september 2020

De gemeente heeft het museum meegegeven zoveel mogelijk haar eigen broek op de houden

De VVD Bergen vindt dat de toekomstige exploitatie van Kranenburgh gebaat is bij cultureel ondernemerschap om minder afhankelijk...

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

25 september 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Na het zomerreces zijn er weer nieuwe afleveringen van ‘Prangende Vragen’ aan FlessenpostTV

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

11 september 2020

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde...

Terug