Gemeente Bergen heeft zijn financiën goed op orde

Vorig jaar kwam er bij de gemeente Bergen bijna drie ton meer aan parkeergelden binnen dan begroot...

De gemeente Bergen heeft vorig jaar 1,3 miljoen euro overgehouden. Ruim zes ton daarvan wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Dat heeft de gemeenteraad van Bergen besloten. Van het resterende geld wordt 49.000 euro gereserveerd voor de realisatie van Tiny houses in Schoorl en 45.000 voor een jeu de boulesbaan in hetzelfde dorp. Er is 25.000 euro beschikbaar voor ondernemers in Egmond aan Zee en Bergen. Deze uitgaven stonden vorig jaar op de rol maar werden niet gedaan.

De resterende ’winst’ hoort eigenlijk niet bij de financiën van vorig jaar. Ruim een half miljoen euro was vorig jaar namelijk al door het Rijk overgemaakt voor de uitbetaling van de energietoeslag. Het bedrag is door Bergen nu gereserveerd voor de uitbetalingen begin dit jaar.

De grootste meevaller afgelopen jaar was een hogere algemene uitkering van het Rijk (1,2 miljoen). Ook werd er bijna een miljoen minder uitgegeven aan jeugdhulp, vielen de wachtgelden en pensioenen voor wethouders bijna zes ton mee en is er vier ton meer aan toeristenbelasting binnengekomen dan verwacht. Die verwachting was eerder echter wel naar beneden bijgesteld als gevolg van minder verwacht toerisme vanwege corona. Overigens is er ook 170.000 euro meer aan forensenbelasting binnengekomen dan begroot; dit na speciale leegstandscontroles. Dat geldt ook voor de parkeergelden door het mooie weer vorig jaar (bijna drie ton). Daarentegen werd er minder aan parkeervergunningen geïnd vanwege de discussies hierover.

Tegenvallers waren er ook: de bijdrage aan de BUCH was bijna een miljoen hoger dan begroot, er kwamen veel minder leges binnen uit omgevingsvergunningen omdat er nauwelijks is gebouwd (bijna negen ton) en ook 3,5 ton minder opbrengsten en vertragingskosten uit de bouwprojecten zelf.

De reserves van de gemeente Bergen liggen op dit moment rond de vijftig miljoen en dat is volgens de landelijke norm ’ruim voldoende’ om alle risico’s af te dekken.

Bron: NHD.nl