‘Gelijke kansen voor ieder kind’

Rabobank faciliteert oprichting van zelfstandig opererende stichting

‘Gelijke kansen voor ieder kind’

Ieder kind verdient een kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht de achtergrond, thuissituatie en financiën. Dat is de gedachte achter de onlangs opgerichte Coöperatiekring Noord-Holland Noord. De stichting wil met concrete projecten bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor schoolgaande kinderen van 2 tot 23 jaar. Rabobank faciliteert de onafhankelijke en zelfstandig opererende stichting bij de kickstart. De geefkring bestaat uit een netwerk van betrokken inwoners uit de regio. De deelnemers dragen een steentje bij met hun vermogen, kennis en netwerk. Ze kiezen het project dat ze willen ondersteunen en worden betrokken bij de impact van hun donatie. Iedereen kan deelnemen aan de Coöperatiekring.

Sterke leefwereld
Kansenongelijkheid is vaak onzichtbaar en toch overal aanwezig. De regio Noord-Holland Noord vormt daarop geen uitzondering. Veel inwoners zijn bezorgd over de toename van deze ongelijkheid, zo ook klanten en leden van Rabobank. Zij namen het initiatief voor de oprichting van Coöperatiekring Noord-Holland Noord. Met het ondersteunen van regionale projecten wil de stichting de gezamenlijke leefwereld versterken en het schenken aan een goed doel eenvoudiger, effectiever en leuker maken. Deelnemers ondersteunen een project met een financiële bijdrage van minimaal duizend euro. De goede doelen delen de resultaten met de kring, waarmee de ondersteuning extra tastbaar wordt.

Verbindingen leggen
Rabobank omarmt de Coöperatiekring. ‘Het initiatief ligt helemaal in lijn met onze coöperatieve identiteit, organisatiestrategie en maatschappelijke ambities,’ stelt Harry Nieuwenhuizen, directeur coöperatieve Rabobank. ‘We willen mensen met elkaar in contact brengen, verbindingen leggen. Dat is de kracht van een coöperatie. In het kader van de Coöperatiekring zetten we ons netwerk in, delen we onze kennis en attenderen we klanten en leden op dit initiatief. Wij weten dat mensen de behoefte hebben om via een schenking een bijdrage te leveren, om zo met elkaar maatschappelijke impact te maken. De Coöperatiekring is een mooie en gerichte manier om je in te zetten voor de toekomst van kinderen en daarmee voor de toekomst van ons allemaal. We zijn er als bank trots op dat we de start van deze bijzondere geefkring in Noord-Holland Noord mogen faciliteren.’

Talenten ontwikkelen
Nederland telt in totaal zes coöperatiekringen. Het initiatief heeft inmiddels indrukwekkende projecten laten zien, zoals de Studiezalen in Amsterdam. Hier kunnen kwetsbare jongeren in alle rust studeren. Ze kiezen een coach die kijkt wat de jongeren nodig hebben om hun talenten te kunnen ontwikkelen. ‘Het kleiner maken van de kloof tussen kansarm en kansrijk, dat is precies waar de Coöperatiekring om draait,’ zegt bestuurslid Reda Belkadi van de Coöperatiekring Noord-Holland Noord. ‘Het moet niet uitmaken waar je wieg staat, ieder kind verdient gelijke kansen.’

Zelfstandige keuzes
De Coöperatiekring Noord-Holland Noord maakt zelfstandig keuzes uit projecten die uit de samenleving komen. Rabobank staat hier los van. Klanten en leden van Rabobank die interesse hebben in het initiatief, kunnen contact opnemen met hun accountmanager. Meer info is te vinden op https://cooperatiekring.nl/nhn.

Foto: Het bestuur van de Coöperatiekring Noord-Holland Noord: (achter v.l.n.r.) Robert Verkaik, Reda Belkadi, Judith Stuijt, Agnes Bak, (voor) Lizzy van der Kooij en Henk Jan de Boer.