Gaat het nieuwe Schiphol voor de kust van Bergen er dan toch komen?

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is het financieel haalbaar...

Gaat het nieuwe Schiphol voor de kust van Bergen er dan toch komen?

Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden van de luchthaven. Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in een verklaring. Hij pleit voor ‘een oranje-verbond’, waarin het kabinet gaat samenwerken met pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM.
Volgens De Boer moet ervoor worden gekozen om op de locaties waar Schiphol nu wil uitbreiden zo’n 200.000 koop- en huurwoningen te ontwikkelen. “Hiermee kan een groot deel van de kosten van de aanleg van het vliegveld op zee gedekt worden. Bovendien biedt zo’n ontwikkeling grote kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave waar we voor staan”, aldus de werkgeversvoorman.
Volgens de werkgeversvoorzitter blijkt uit onderzoek dat de ontwikkeling van Schiphol Stad zo’n 13 tot 17 miljard euro aan directe grondopbrengsten kan opleveren.
Indirect lopen de inkomsten nog verder op door waardevermeerdering en verhuur van woningen. “Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de Staat een betaalbaar en realistisch scenario.”
Bijkomend voordeel is volgens hem dat het levensgeluk van mensen toeneemt. “Minder herrie, veiliger en met meer waarde.”

Hij pleit voor ‘een Schiphol-wet’ die ervoor zorgt dat het project snel van de grond komt, “binnen tien tot vijftien jaar”. De Boer roept op om het plan serieus uit te werken “om mensen weer perspectief te bieden met minder herrie en fijnstof in de Randstad.”
De Boer doet zijn aanbeveling naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de groei van Schiphol, afgelopen woensdag.

Foto: afbeelding van het vliegveld in 2050 uit het plan ’Een Vlucht naar voren’.

Bron: Haarlemsdagblad

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Ik vind het een goed alternatief om het vliegveld in zee aan te leggen.
Zo komt er voldoende bouwgrond vrij in de Haarlemmermeer.
Ik ben niet bang voor geluidsoverlast. Aanvliegen over zee om te landen lijkt mij geen probleem. Dat voorkomt geluidsoverlast in de dorpen langs de kust.
Mij benieuwen of het door zal gaan.
Caroline le Clercq


Een prachtig plan maar laat Bergen er geen bemoeienis mee krijgen: dan mislukt elk overleg en elk plan.

Zie de verbeterplannen van het Plein in Bergen en het Parkhotel.
In Bergen wonen mensen die NEE in hun mond hebben gegraveerd.
Verder kunnen ze niets uitbrengen.

Uitkijken dus.

J. Hendriks


Beste redactie,

Een vliegveld voor de kust van Bergen is absoluut onmogelijk. De reden hiertoe is dat het vliegveld wel op zee aangelegd kan worden  maar de infrastructuur op land totaal ontbreekt.
Het is onmogelijk, logistiek en in praktische zin dat aanleg van een  dergelijk plan gerealiseerd zou kunnen worden voor de kust bij Beregen.
Het volledige achterland zou heringedeeld moeten worden het geen om allerlei redenen totaal onmogelijk is.

Denk hierbij aan onteigeningsprocedures van land en herkaveling door de  noodzakelijke aanleg van infrastructuur.

Vriendelijke groet,

John Portielje