Deel

Frits David Zeiler, “Op wie moet ik nu in ’s hemelsnaam stemmen?”

En zijn stem gaat dit keer naar...

Frits David Zeiler, “Op wie moet ik nu in ’s hemelsnaam stemmen?”

Daar sta je dan… ineens als ongewilde éénmansfractie in de Gemeentekrant. Voor het eerst, en tegelijk voor het laatst. “Wat ga je doen?” is me door veel mensen gevraagd. Of: “Ga alsjeblieft dóór, anders is er niemand meer die onze standpunten in de Raad kan verwoorden! Op wie moeten we nu in ’s hemelsnaam op 21 maart nog stemmen?” Zoals de meesten inmiddels weten, was daar geen tijd meer voor. Het is ook absurd, dat de kiesvereniging waarvoor je je jarenlang hebt ingezet, je zonder pardon buitensluit. Terwijl de leden je al officieel hebben gekandideerd voor de volgende raadsperiode.

Eén van de twistpunten was het stimuleren van ‘nieuwe ontwikkelingen’ in de gemeente. ‘Ruim baan voor de inwoner’, was ineens het motto. Aan één kant begrijpelijk, want hoeveel burgerinitiatieven zijn er de afgelopen tijd niet gesneuveld? Hoeveel mensen hebben niet rechter of Raad van State te hulp moeten roepen tegen onterechte beslissingen? Hoeveel tweedracht is er niet gezaaid door het doorpakken met ‘grote projecten’? Maar… wat versta je eigenlijk onder ‘ontwikkelingen’? Alleen grootschalige nieuwbouw, of ook tiny houses? Het slopen van een gezichtsbepalend pand, of het liefdevol renoveren ervan? Commercieel gebruik van een beschermd natuurmonument als het Oude Hof, of het koesteren van de rust en stilte?
De nu bijna afgelopen raadsperiode was zwaar. Voor de volksvertegenwoordigers, maar meer nog voor de kiezers die hun vertrouwen in hen hadden gesteld. Er zijn maar een paar collega’s, die de rug recht hebben gehouden en niet gezwicht zijn voor de waan van de dag. De fractie van D66, ooit een partij van verstandige mensen, is links ingehaald door de VVD van Cees Roem. KiesLokaal heeft bijna niets van zijn ronkende beloften waargemaakt, op een paar succesjes in Egmond Binnen na. Mijn eigen Gemeentebelangen lijkt nu ook van koers te zijn veranderd. Maar de uitspraak ‘alles moet kunnen’ past niet bij het maken van goede bestuurlijke afwegingen. En niet bij de menselijke maat en het oog voor de natuur. Die koerswijziging heb ik helaas niet kunnen voorkomen, ook niet door mijn verwijzing naar de achterban. Naar de mensen die juist om die liefde voor de eigen omgeving de vorige keer op GB hebben gestemd.

Is er dan geen alternatief? Ja, dat is er! Lees het bevlogen program van GroenLinks onder de bezielende leiding van Femke Ouëndag. Ik heb het gedaan en mijn besluit staat vast: IK STEM OP FEM!

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Reactie:

Beste redactie van de Flessenpost,

Het platform wat burgers als David Frits Zeiler telkens krijgen aangeboden duidt op een neiging naar onzorgvuldigheid van de lokale pers. Even los van de politieke en maatschappelijke opvatting (wat we vroeger links of recht noemden) zijn personen met een zo uitgesproken mening als die van de heer Zeiler zo overtuigd van hun gelijk dat ze het haast wetenschappelijk dwingend opleggen aan de ander. “Als je het niet met me eens bent, ben je ketter”. Waar hebben we in de godsdienst marketing dit eerder gezien en gehoord ?

De valkuil van idealisme (links of rechts) is de drammerigheid. Wanneer je niet meer openstaat voor andersdenkenden word je ideologische bijdrage gemarginaliseerd tot betweterij.
Ik kan u garanderen dat onze samenleving meer wijsheid nodig heeft dan dit soort uitgesproken meningen. Ik durf op basis van geschiedenislessen met droge ogen vast te stellen dat burgers als de heer Zeiler nauwelijks nog een bijdrage leveren aan een betere lokale samenleving. Dat hij op Groen Links gaat stemmen is zijn volledige vrije keuze. Ik hoop dan maar dat niet iedereen dit gaat doen. Maar laat dit stemadvies nu gewoon bij de man zelf blijven, anders kunnen we 15.000 ingezonden columns gaan plaatsen. Een beetje minder platform en een beetje meer dialoog kan geen kwaad. Om onze Koning te citeren: een beetje minder IK en een beetje meer WIJ.

Gr. Ruud de Bree

Red: U wilt een schifting van wie wel of niet iets mag ‘roepen’ in de flessenpost? Dat is een vreemde oproep menen wij. De Flessenpost is er namelijk voor iedereen. Dat noemen wij verbinding. Ook uw verhaal staat hier gepubliceerd. Geen idee wat de lezers er van vinden, maar dat mogen ze gelukkig zelf bepalen!

 

Meer 'Politiek':

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug