Deel

Frits David Zeiler, "Op wie moet ik nu in ’s hemelsnaam stemmen?"

En zijn stem gaat dit keer naar...

Frits David Zeiler,

Daar sta je dan… ineens als ongewilde éénmansfractie in de Gemeentekrant. Voor het eerst, en tegelijk voor het laatst. “Wat ga je doen?” is me door veel mensen gevraagd. Of: “Ga alsjeblieft dóór, anders is er niemand meer die onze standpunten in de Raad kan verwoorden! Op wie moeten we nu in ’s hemelsnaam op 21 maart nog stemmen?” Zoals de meesten inmiddels weten, was daar geen tijd meer voor. Het is ook absurd, dat de kiesvereniging waarvoor je je jarenlang hebt ingezet, je zonder pardon buitensluit. Terwijl de leden je al officieel hebben gekandideerd voor de volgende raadsperiode.

Eén van de twistpunten was het stimuleren van ‘nieuwe ontwikkelingen’ in de gemeente. ‘Ruim baan voor de inwoner’, was ineens het motto. Aan één kant begrijpelijk, want hoeveel burgerinitiatieven zijn er de afgelopen tijd niet gesneuveld? Hoeveel mensen hebben niet rechter of Raad van State te hulp moeten roepen tegen onterechte beslissingen? Hoeveel tweedracht is er niet gezaaid door het doorpakken met ‘grote projecten’? Maar… wat versta je eigenlijk onder ‘ontwikkelingen’? Alleen grootschalige nieuwbouw, of ook tiny houses? Het slopen van een gezichtsbepalend pand, of het liefdevol renoveren ervan? Commercieel gebruik van een beschermd natuurmonument als het Oude Hof, of het koesteren van de rust en stilte?
De nu bijna afgelopen raadsperiode was zwaar. Voor de volksvertegenwoordigers, maar meer nog voor de kiezers die hun vertrouwen in hen hadden gesteld. Er zijn maar een paar collega’s, die de rug recht hebben gehouden en niet gezwicht zijn voor de waan van de dag. De fractie van D66, ooit een partij van verstandige mensen, is links ingehaald door de VVD van Cees Roem. KiesLokaal heeft bijna niets van zijn ronkende beloften waargemaakt, op een paar succesjes in Egmond Binnen na. Mijn eigen Gemeentebelangen lijkt nu ook van koers te zijn veranderd. Maar de uitspraak ‘alles moet kunnen’ past niet bij het maken van goede bestuurlijke afwegingen. En niet bij de menselijke maat en het oog voor de natuur. Die koerswijziging heb ik helaas niet kunnen voorkomen, ook niet door mijn verwijzing naar de achterban. Naar de mensen die juist om die liefde voor de eigen omgeving de vorige keer op GB hebben gestemd.

Is er dan geen alternatief? Ja, dat is er! Lees het bevlogen program van GroenLinks onder de bezielende leiding van Femke Ouëndag. Ik heb het gedaan en mijn besluit staat vast: IK STEM OP FEM!

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Reactie:

Beste redactie van de Flessenpost,

Het platform wat burgers als David Frits Zeiler telkens krijgen aangeboden duidt op een neiging naar onzorgvuldigheid van de lokale pers. Even los van de politieke en maatschappelijke opvatting (wat we vroeger links of recht noemden) zijn personen met een zo uitgesproken mening als die van de heer Zeiler zo overtuigd van hun gelijk dat ze het haast wetenschappelijk dwingend opleggen aan de ander. “Als je het niet met me eens bent, ben je ketter”. Waar hebben we in de godsdienst marketing dit eerder gezien en gehoord ?

De valkuil van idealisme (links of rechts) is de drammerigheid. Wanneer je niet meer openstaat voor andersdenkenden word je ideologische bijdrage gemarginaliseerd tot betweterij.
Ik kan u garanderen dat onze samenleving meer wijsheid nodig heeft dan dit soort uitgesproken meningen. Ik durf op basis van geschiedenislessen met droge ogen vast te stellen dat burgers als de heer Zeiler nauwelijks nog een bijdrage leveren aan een betere lokale samenleving. Dat hij op Groen Links gaat stemmen is zijn volledige vrije keuze. Ik hoop dan maar dat niet iedereen dit gaat doen. Maar laat dit stemadvies nu gewoon bij de man zelf blijven, anders kunnen we 15.000 ingezonden columns gaan plaatsen. Een beetje minder platform en een beetje meer dialoog kan geen kwaad. Om onze Koning te citeren: een beetje minder IK en een beetje meer WIJ.

Gr. Ruud de Bree

Red: U wilt een schifting van wie wel of niet iets mag ‘roepen’ in de flessenpost? Dat is een vreemde oproep menen wij. De Flessenpost is er namelijk voor iedereen. Dat noemen wij verbinding. Ook uw verhaal staat hier gepubliceerd. Geen idee wat de lezers er van vinden, maar dat mogen ze gelukkig zelf bepalen!

 

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Terug