FlessenpostTV-lijsttrekkersdebat 2018: levendig en leuk

Door: Gerrit Mollema

FlessenpostTV-lijsttrekkersdebat 2018: levendig en leuk

Vanaf vrijdag 16 maart (12.00 uur) is het Bergense lijsttrekkers-debat te zien op Flessenpost en TV80. Hieronder een schriftelijk voorproefje.
Acht lijsttrekkers hadden zich afgelopen maandagochtend verzameld rond de stamtafel van café d’Alderliefste om – ik moet het met lichte tegenzin toegeven – onder de bekwame leiding van Flessenpost-uitgever Harry Steunenberg drie kwartier het verbale gevecht aan te gaan. Daarbij werden in het begin wat open deuren ingetrapt – geen enkele partijvoorman of -vrouw dacht door het afgelopen periode gevoerde beleid of ingenomen standpunten stemmen te zullen verliezen, natuurlijk niet, integendeel zelfs! -, maar bij de daarna volgende topics kwam het gesprek goed op gang.

Wat praktisch alle partijen verbindt, is de noodzaak de komende jaren nieuwe woningen te realiseren. D66 wil er 500, het CDA 900. ‘Wil iemand daar nog overheen bieden?’ wilde Steunenberg weten. Waarna de discussie zich toespitste over het hoe en vooral ook waar. Want de gemeente beschikt niet over veel eigen grond om op te kunnen bouwen, om maar eens een puntje te noemen.
Het was niet de enige keer dat standpunten botsten met de weerbarstige werkelijkheid. Het afgebrande zwembad De Beeck herbouwen op een meer centrale plaats binnen de gemeente? Dat kost dan wel een bom duiten. Wethouder en PvdA-lijsttrekker Peter van Huissteden wees er op dat de verzekering alleen volledig uitkeert als op dezelfde plek een complex verrijst met dezelfde functies.
Het plan van De Zeven Dorpelingen terugdraaien zoals sommige partijen beogen? Volgens CDA-lijsttrekker Klaas Valkering kan de gemeente dan een miljoenenclaim van de ontwikkelaar tegemoet zien.

Daarom is het debat het aanzien meer dan waard: het toont aan dat de wereld – ook die van de gemeente Bergen – complexer in elkaar zit dan mensen soms graag willen. En dat partijen het op een groot aantal punten veel meer met elkaar eens zijn dan de (social) media willen laten geloven (vergelijk de programma’s maar eens). Gelukkig stellen de lijsttrekkers in het campagnedebat niet teleur, want er komen nog een aantal heerlijk heikele punten voorbij. Zoals het voor en tegen van het referendum, het extra fietspad langs de Eeuwigelaan, de perikelen rond het Parkhotel en eventuele breekpunten bij de komende coalitiebesprekingen.
Wat daarover werd gezegd? Zelf gaan kijken vanaf vrijdag 12.00 uur a.s.