Fietsersbond peilt waterdiepten op fietspaden in de duinen

De Fietsersbond maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het strand van o.a. Schoorl aan Zee

Fietsersbond peilt waterdiepten op fietspaden in de duinen

Er zijn al vele berichten geweest over hoogwater in de duinen: wandelroutes, campings, moestuinen [‘lankies’] hebben te maken met hoogwater. Ook op fietspaden is er wateroverlast. De oorzaak hiervan is helder: er zijn maanden geweest met een dubbele hoeveelheid neerslag. De afgelopen tijd lijken neerslagpatronen zich te wijzigen en dit kan voortduren als onderdeel van klimaatverandering.
De Fietsersbond merkt dat een groot aantal fietspaden nog onder water staan; fietsers keren vaak om en verlaten het gebied. Sommigen doen laarzen aan, en rijden door een ondergelopen fietspad. Anderen nemen bij een geringe waterdiepte een aanloop en doen de voeten omhoog. Er lopen meer wandelaars op de fietspaden omdat ook veel wandelpaden te maken hebben met watermassa’s, in een aantal gevallen maken natuurbeheerders een omleidingsroute, soms creëren bezoekers een spoor om het water heen.

Het recreëren in de duinen per fiets wordt nu dus belemmerd. Dit is jammer: het duingebied is vooral tussen Camperduin en Wijk aan Zee een belangrijk recreatiegebied.
Langzaam daalt het waterpeil op sommige fietspaden; de fietspaden ten noorden van de Castricumse Zeeweg zijn drooggevallen. Het waterpeil van de Uilenvangersweg en de Woudweg daalt snel. Op de Schoorlse Zeeweg en de Dr Van Steijnweg staan nog forse watermassa’s. De Fietsersbond maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het strand van Schoorl aan Zee, zeker in combinatie met de wens van natuurbeheerders om de zandverstuiving over de Blijdensteinsweg heen te laten waaien.

PWN heeft hekwerken geplaatst die de fietspaden Korteweg en Helmweg blokkeren. Volgens de tekst is het wegdek beschadigd, dit is waarschijnlijk het gevolg van de afvoer van bomen na de bomenkap. Dat houdt in, dat het wegdek gerepareerd moet worden. Los daarvan zullen fietspaden gereinigd moeten worden van zand, modder, algen en wrakhout.

Duidelijker informatie gewenst
De Fietsersbond vraagt om de bezoekers preciezer te informeren over de fietspaden die nu onder water staan en aan te geven welke diepte het water heeft. Dit kan middels een overzichtskaart of plattegrond op de website of op een plattegrond bij de ingangen van de duinen. Tijdelijke omleidingen zoals nu bij het einde van de Helmweg zijn ook denkbaar [bij de Dr Van Steinweg]. Hoe dan ook: hopelijk wordt het een fietsend Pasen.

Mocht er sprake zijn van een veranderd neerslagpatroon als onderdeel van klimaatverandering, dan is dit een extra reden om het fietsverkeer te bevorderen, ook in de duinen. De Fietsersbond ziet niets in de suggestie om op basis van eenmalig hoogwater fietsroutes te verplaatsen.

Fietsersbond Bergen, e-mail: [email protected]

Waterdiepten circa 18 maart gemeente Bergen:

  • Korteweg en Helmweg-west, meer dan 20 cm, hekwerken
  • Dr Van Steijnweg, meer dan 30 cm
  • Schoorlse Zeeweg, 22 cm
  • Middenweg, Egmond-Binnen, 11 cm
  • Uilenvangersweg 8 cm
  • Woudweg 6 cm

Foto: Gerard Köhler