Fietsers komen in opstand…

Demonstratieve fietstocht door de duinen van Bergen en Schoorl

PWN en Staatsbosbeheer willen graag stuifduinen in hun beheersgebied. Om het zand te laten stuiven worden bomen, struiken en helmgras met wortel en al verwijderd. Omdat hierdoor de duinen de fietspaden oversteken wordt het fietsen over deze paden een hachelijke onderneming. Om er bij PWN, SBB en de Provincie op aan te dringen het fietspad regelmatig te vegen werd al in 2021 door de Fietsersbond een veegactie georganiseerd. De Provincie heeft vorig jaar met PWN en Staatsbosbeheer afgesproken om het fietspad Blijdensteinsweg gedurende vijf jaren schoon te houden en gelijktijdig te kijken naar een oplossing voor de lange termijn.

Veegactie fietspad Blijdensteinsweg 21 febr 2021 (Foto Reijnoud de Haan)

Op lange termijn willen PWN en SBB de fietspaden niet schoonhouden. De Fietsersbond heeft vele oplossingen geopperd voor de Blijdensteinsweg: een beperkte omleiding met fietsbrug, een fietstunnel, het vastleggen van de zandverstuiving met matten en helmgras. PWN, Staatsbosbeheer en de Provincie hebben al onze oplossingen afgewezen.

Fietspad Blijdensteinsweg (Foto Ron Janssen)
PWN en SBB kiezen voor het opheffen van het fietspad Blijdensteinsweg-Verspyckweg tussen Schoorl en Bergen aan Zee (W op het kaartje). Tegelijk geven zij aan ook andere fietspaden te willen afsluiten, zoals de Woudweg. Een vergunning tot bomenkap rond de Verspyckweg (K op het kaartje) is afgegeven zonder rekening te houden met het onderstuiven van het Verspyckweg fietspad. Zij negeren hiermee het grote belang van recreatief fietsen door de duinen. De Fietsersbond zet zich in voor het openhouden van fietspad Blijdensteinsweg en Woudweg.

Plattegrond Schoorlse en Bergense duinen
De fietspaden Blijdenstijnsweg, Verspyckweg en Woudweg zijn belangrijke fietsverbindingen van en naar het strand en maken bovendien deel uit van het landelijk fietsnetwerk. Van het fietsnetwerk maken bewoners gebruik, maar ook bezoekers/toeristen en gebruikers van de internationale Europese Kustroute Veloroute12. Behoud van het netwerk heeft ook een economisch belang.

Samen met de ANWB en andere organisaties zijn brieven gestuurd aan de Provincie, de laatste dateert van 30 maart. Ook aan de gemeenteraad is op 7 maart een brief verstuurd. Wij vragen de gemeenteraad om niet over te gaan tot afsluiting van de Blijdensteinsweg of voor een goed alternatief te zorgen.
De Fietsersbond wil dat het fietsnetwerk door de duinen blijft en dat de kwaliteit ervan intact blijft. Het lijkt ons logisch om het fietsverkeer te bevorderen: beter voor gezondheid en klimaat, geen uitstoot van stikstof. Om onze wens en argumenten kracht bij te zetten, organiseert de Fietsersbond een demonstratieve en informatieve fietstocht door de duinen van Bergen en Schoorl.

In ieder geval doen aan deze fietstocht mee: Lutz Jacobi van het Landelijk Fietsnetwerk, wethouders van de gemeente Bergen, Statenleden, leden van de Fietsersbond Bergen en Alkmaar en andere belanghebbenden.
Iedereen die van de duinen houdt en graag fietst, is welkom op 23 juni. Start is om 13.30 uur op de kruising Herenweg-Woudweg, tussen Franschman en Egmond aan den Hoef; verzamelen bij de fietsenrekken van het parkeerterrein van de PWN. De excursie duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Start 23 juni 2023, 13.30 uur, parkeerplaats ’t Woud

Programma
13.30 verzamelen P-terrein Woudweg
13.40 start en uitleg Woudweg
14.00 vertrek Woudweg
14.20 passage, Zeehuis
14.40 aankomst Stuifduin, fotomoment, tv-opname, 15.00 vertrek stuifduin
15.30 aankomst Paal 29, slotwoord Lutz Jacobi
16.00 einde, terug via Julianalaan

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.