Er lijkt een muggenplaag op komst, wat kun je nog doen om het tegen te gaan…

Ook de Aziatische tijgermug is in opkomst

Dit zijn de kenmerken van een tijgermug (Aedes albopictus):
Tijgermuggen zijn heel duidelijk zwart-wit. Ze hebben een wit streepje op hun zwarte rug. Het zijn vrij kleine muggen. Ze hebben geen vlekjes op de vleugels. Ze steken ook overdag. Het uiteinde van de achterpootjes is wit.

Klein, kleiner, kleinst
Inheemse steekmuggen passen net op een muntje van 10 cent. Tijgermuggen zijn nog een stuk kleiner.

Er komen in Nederland veel inheemse muggensoorten voor, zoals de grote steekmug (Culiseta annulata) en de huissteekmug (Culex pipiens). Vaak worden zij verward met de tijgermug. U hoeft inheemse muggen niet te melden.

Hoe kan ik een vondst van de tijgermug melden?
Heeft u een mug gezien waarvan u denkt dat het een tijgermug is? Probeer de mug te vangen of dood te slaan. Maak dan een aantal foto’s van deze mug tegen een neutrale achtergrond, zoals een muur of stuk papier. Dit kan prima met de meeste smartphones. Voeg deze foto’s toe aan uw melding. Bewaar de mug voor mogelijk onderzoek.

Wat doen we met uw melding?
We bekijken de door u ingestuurde foto’s. Als we denken dat het inderdaad om een Aziatische tijgermug gaat, nemen we contact met u op voor meer informatie. Ook ontvangen we graag de mug, zodat we die in het laboratorium kunnen onderzoeken. Als uit het onderzoek blijkt dat het gaat om de tijgermug of een andere exotische steekmug, dan nemen we maatregelen om muggen en broedplekken te bestrijden.

Wat zijn de broedplaatsen van de tijgermug?
Het vrouwtje van de tijgermug legt haar eieren het liefst op beschutte plekken waar lange tijd regenwater blijft staan, zoals emmers, bloempotten, schalen, vazen, dakgoten van tuinhuisjes, regentonnen, blikjes, flesjes, drinkbakken, banden, putten en straatkolken. Sloten, vijvers, kanalen en plassen zijn ongeschikt, daarin komt de tijgermug niet voor. Uit de eitjes komen na een paar dagen larven, die vervolgens verpoppen tot volwassen muggen. De ontwikkeling van ei tot volwassen mug duurt ongeveer twee tot drie weken en gaat sneller als het warm weer is.

Hoe kan ik verspreiding van de tijgermug voorkomen? Regenton afgedekt met gaas
Bewaar potten, vazen en gieters binnen of zet ze op de kop, zodat er geen regenwater in blijft staan.
Zorg dat dakgoten van tuinhuisjes goed doorlopen en verwijder bladafval.
Ververs minstens eenmaal per week het water in vogelbadjes en drinkbakken. Maak voordat u ze opnieuw vult de badjes goed schoon, zodat u eitjes die er misschien in zitten verwijdert.
Dek regentonnen mugdicht af. Dit kan bijvoorbeeld door horrengaas over de openingen te spannen.
Maak regentonnen en gieters goed schoon met een borstel, vooral aan de binnenkant. Zo verwijdert u eitjes die er misschien in zitten.

Hoe bestrijden we de tijgermug?
Om te voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland vestigt, bestrijden we broedplaatsen. Ook lokken we volwassen muggen door gebruik te maken van speciale vallen. Als we broedplaatsen niet kunnen verwijderen, gebruiken we biologische korrels, waar alleen de larven van steekmuggen van dood gaan. Heel soms gebruiken we een insecticide om volwassen muggen te doden, bijvoorbeeld als we volwassen muggen vinden bij een bedrijf voor gebruikte banden.

Kan ik ziek worden van een steek van de tijgermug?
De tijgermug steekt vooral overdag en vertoont zulk hinderlijk gedrag dat mensen bijvoorbeeld niet graag buiten willen zitten. De steek zelf is over het algemeen niet vervelender dan die van inheemse muggen. In landen waar tijgermuggen veel voorkomen kunnen ze infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya overdragen op mensen. Deze ziekten komen bij ons momenteel niet voor en de tijgermug is hier niet gevestigd. Daarom is de kans om deze ziekten op te lopen door een beet van een tijgermug in Nederland op dit moment verwaarloosbaar klein. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

Sinds wanneer vinden we de tijgermug in Nederland?
De tijgermug is in 2005 voor het eerst gevonden in Nederland en verschijnt sindsdien regelmatig op verschillende plekken in ons land. Bij elke vondst nemen we bestrijdingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat de tijgermug zich hier verder verspreidt en vestigt.

Hoe verspreidt de tijgermug zich?
De tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en Lucky Bamboo-plantjes heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld, zoals Noord-Amerika en Europa. Tijgermuggen kunnen ook meeliften met vrachtwagens, auto’s of caravans. De eitjes van de tijgermug kunnen goed overleven tijdens het transport, ook tijdens droge of koude periodes. Als ze daarna weer in contact komen met water, komen ze alsnog uit. De tijgermug is op dit moment in grote delen van populaire vakantiegebieden, zoals Italië en de Middellandse zeekust van Spanje en Zuid-Frankrijk, maar ook dichterbij in Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk, aanwezig. Bekijk de verspreiding van exotische muggen in Europa op de website van het European Centre for Disease Control (ECDC).