Deel

advertentie

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Lees hier de reacties van diverse politieke partijen

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad dinsdagavond besluiten of de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef – tegen de zin van de provincie in – zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er de komende jaren geen 300 nieuwe woningen in Egmond-Binnen. Door het beschermde Noordhollands Duinreservaat kon er aan de westrand al bijna niets meer. Met de nieuwe omgevingsverordening die het provinciebestuur op 5 oktober wil vaststellen, gaan ook de andere dorpsranden op slot voor woningbouw. Dorpsvereniging Egmond-Binnen vreest nu voor de leefbaarheid in het dorp.

Reacties: KIES Lokaal, betreurd genomen besluit

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode is het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin “ van de agenda gehaald en doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bouwen in de Egmonden is voor KIES Lokaal al jaren een van haar prominente speerpunten en daarom betreuren zij het zeer dat dit onderwerp van de agenda is gehaald.
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van deze vergadering, kritisch uitgelaten over het huidige plan maar zag deze als een eerste stap naar mogelijke realisatie van de hevig gewenste en noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen moties en amendementen klaar om het, nu uitgestelde plan, zodanig aan te passen dat het recht zou doen op gebied van de participatie met de omwonenden, het benodigde verkeerplan als ook de relatie met de provincie.
KIES Lokaal zal zich ook in de komende periode volledig blijven inzetten voor woningbouw in de Egmonden en samen met inwoners en betrokken partijen kijken naar de meest optimale invulling.


CDA: de VVD blaast woningbouwplannen Egmonden op!

De VVD heeft vanavond het voorstel voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef van de agenda gehaald. Dit is tegen de afspraken uit het formatieakkoord 2019-2022. Met het formatieakkoord wilden de vier partijen breken met het verleden en bestuurlijke daadkracht tonen!

Vanavond stond de besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de agenda van de raad. Op voorstel van de VVD hebben GroenLinks en Ons Dorp het agendapunt zonder inhoudelijke bespreking van de agenda gehaald. De inwoners in de Egmonden staan met lege handen als het gaat om 250 nieuwe woningen, 8 maart was de laatste kans voor de raad van Bergen om een besluit te nemen. Uitstellen wat de VVD heeft afgedwongen heeft de kans op realisatie van het gehele project aanzienlijk verkleind dan wel onmogelijk gemaakt.

“De bouwplannen gaan vanavond van de agenda, maar ze staan 16 maart met de verkiezingen weer op de agenda. Daar kunnen de inwoners laten weten of ze de plannen steunen door te stemmen op de partijen die deze betaalbare woningen willen bouwen.” Zo beschreef een duidelijk teleurgestelde wethouder Klaas Valkering. De wethouder wilde, sprekend namens het college, het woord “onbetrouwbaar” niet in zijn mond nemen over de plotselinge draai van de VVD, maar hij kon zijn emotie nog net onderdrukken. De VVD blijkt nu een besluitenloze partij te zijn geworden en distantieert zich van haar coalitiepartners waar ze straks mogelijk weer een coalitie mee moet voeren.

Overigens is de draai van de VVD te begrijpen naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat. De lijstrekker van deze partij gaf één dag voor de raadsvergadering aan dat Bergen uitsluitend voor de rijken is en dat er niet teveel gebouwd mag worden. De VVD toont zijn ware gezicht en dat is prettig voor de kiezers die volgende week gaan stemmen.

Jonge gezinnen in de kou!
Het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie voor o.a. (jonge) gezinnen in de Egmonden is bitterhard nodig om de dorpen leefbaar te houden. De winkels en voorzieningen blijven hierdoor bestaan.

Het CDA wil bouwen in de Egmonden om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen en voorzieningen in stand te kunnen houden. De Egmonders geven al jaren aan dat ze grote behoefte aan betaalbare woningen hebben. Dorp en Duin is een kans om die woningbouw voor de gewone Egmonders te realiseren, geen dure villa’s voor randstedelingen maar betaalbare woningen voor Egmonders. Dit is een plan waar de dorpsvereniging Egmond-Binnen in haar dorpsvisie uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

“Het zou de provincie sieren om te luisteren naar de behoeften van alle inwoners van de provincie en niet alleen naar de Randstedelingen. Wij zijn niet het recreatiepark van Amsterdam. Onze kinderen willen ook op hun geboortegrond wonen”, aldus raadslid Danny Zwart van het CDA Bergen.

D66: De VVD trekt stekker uit woningbouwproject
Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef betreffende 150 woningen, diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.
Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.
Het ging om een globaal bestemmingsplan dat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerderheid van raadsleden VVD, GL, BBB en GB angst voor een verstoring van de relatie met de provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.
Na te lezen op onze website:
https://d66.nl/bergen/nieuws/dorp-en-duin-niet-op-de-agenda/


Toelichting bij VVD-standpunt raadsvergadering (8/3) – Dorp en Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD het bestemmingsplan Dorp en Duin van de agenda gehaald. Aan het besluit over het bestemmingsplan zaten te veel haken en ogen waarmee de uitvoerbaarheid en daarmee een zorgvuldig proces in het geding kwam.

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer grote bedragen om. Dan moet je zeker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. Dat is niet het geval. De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid met een niet bestaande BV. Het is een zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er is geen inschrijving bekend bij de Kamer van Koophandel. Daarmee weet de raad niet wie de oprichters zijn; of er een bankrekening, dan wel een bankgarantie kan worden afgegeven en/of de personen die getekend hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn financiële onzekerheden die wettelijk opgelost moeten zijn voordat er besloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin voorziet in de bouw van 250 woningen in het buitengebied van Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Het plan is controversieel omdat het in het zogenoemde buitengebied ligt. De provincie bepaalt wat er in het buitengebied mag. Daarbij heeft de gemeente zich te schikken naar de (hogere) regelgeving van de provincie.
De provincie heeft bij de start aangegeven dat zij het plan in het buitengebied niet steunt. De reden is dat het ingaat tegen het provinciale beleid. Dat betekent dat de provincie naar
de rechter stapt als het plan wordt vastgesteld. De gang naar de rechter kost jaren en veel geld. Jaren waarin niet kan worden gebouwd en geld dat niet nuttiger kan worden besteed.

Zekerheid van woningbouw
De gemeente Bergen gaat met grote regelmaat naar de rechter en de Raad van State. De uitkomsten leiden vaak tot teleurstelling. De VVD wil deze rechtsgangen tot een minimum beperken. Dat betekent dat de gemeente en de politiek zich anders moeten gaan verhouden tot de provincie en ook tot haar inwoners.

De VVD kiest zekerheid
Het realiseren van woningbouw is een ingewikkeld proces. Vele mensen en overheden zijn erbij betrokken. Dit houdt in dat je samen moet optrekken. Een gemeente moet in zo’n proces nauw samenwerken met andere overheden en inwoners. Dat is de sleutel voor succes en zekerheid die leidt tot woningbouw.

Kansrijke locaties
Bouwlocaties moeten worden vastgesteld naar kansrijkheid. De VVD heeft met de provincie hierover overleg gehad. Er is aangegeven dat er kansrijke locaties zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvelden van Sint Adelbert, welke ook door de provincie als kansrijk wordt gezien. De VVD ziet graag dat deze locatie prioriteit krijgt.

Waarom niet inzetten op alle locaties?
Het idee leeft bij inwoners dat we op zoveel mogelijk locaties moeten inzetten. De realiteit is dat we moeten kiezen. Simpelweg omdat onze gemeente een beperkt aantal medewerkers heeft en de spoeling dun gezaaid is op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt focus voor snelheid.

Over je graf heen regeren
Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van de huidige raad voor de verkiezingen. Besluiten over een onvoldragen plan brengt een nieuwe gemeenteraad in moeilijkheden. Een nieuwe raad wordt daarmee opgescheept. Dat is vragen om problemen. De VVD past daarvoor.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Nee zeggen is vaak moeilijker dan zwijgend instemmen. Het is een lastige beslissing, waar de VVD volledig achter staat. De VVD kiest hiermee voor reële plannen die op veel kortere termijn kunnen worden uitgevoerd.
De VVD-fractie

advertentie

Meer 'Politiek':

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Energietoeslag voor lage inkomens in de gemeente Bergen

25 november 2022

Aanvragen kan t/m 30 november 2022

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van € 800 verhoogd naar € 1300.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’

23 november 2022

Minister Mark Harbers bezocht Bergen en sprak in de Ruïnekerk...

Het was minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al ingefluisterd: in deze regio – bijvoorbeeld in Bergen en de Egmonden – hebben we al direct te maken gehad met de extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

11 november 2022

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Geacht College en Gemeenteraadsleden,

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Marco Wiesehahn (filmpje)

4 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera.

Positieve geluiden over crisisopvang op voormalig BSV-terrein (filmpje)

4 november 2022

Nagenoeg alle kinderen zitten op Bergense scholen

Sinds 9 september 2022 worden er ongeveer 175 mensen opgevangen in een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op het voormalige BSV-terrein in Bergen.

Nieuwe wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman opent bijzondere ‘leertuin’

28 oktober 2022

Groot feest op de Lucebertschool

Samen met een groot aantal ouders, een nóg groter aantal blije, trotse kinderen en een speciaal bezoek van wethouder Wiesehahn hadden we een groot feest ter ere van de opening van onze prachtige schooltuin en dito leeshoeken.

Verleende vergunning aanleg padelbanen bij TC Bergen aangevochten

28 oktober 2022

Het pok-pok-pok geluid van de bal tegen de harde rackets en tegen de glazen wand of een metalen hek, is veel harder en intenser dan bij tennis

In ons hele land zijn er klachten en rechtszaken over geluidsoverlast veroorzaakt door de nieuwe sport padel, een soort kruising tussen tennis en squash.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Yvonne Roos (filmpje)

28 oktober 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. We bijten de spits af met de 1e locoburgemeester.

Kennis maken met én vragen stellen aan VVD-minister Mark Harbers? Dat kan…

28 oktober 2022

Hij komt dinsdagavond 22 november naar de Ruïnekerk

Ex-wethouder Arend Jan van den Beld is de moderator en partijvoorzitter Meis loopt door de zaal met een microfoon, zodat u vragen kunt stellen. In beginsel is het bedoeld voor VVD-leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom als ze het interessant vinden om deze avond bij te wonen.

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

28 oktober 2022

Een Pleindroom...

Ik heb al eerder op “burgerlijke” titel en niet als bestuurslid van de BBC een visie geschreven op de invulling van het Plein.

Dreigende sluiting winkels in Bergen, Schoorl en de Egmonden

28 oktober 2022

Onderwerp: spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen...

Deze spoedondersteuning dezerzijds tijdelijk en per direct noodzakelijk wordt geacht al dan niet in aanvulling op rijksregelingen.

Nieuwe wethouder Ernest Briët, “Kunst10Daagse is bijzonder fenomeen”

21 oktober 2022

Meteen op mijn eerste werkdag viel ik met mijn neus in de boter met de opening van de fototentoonstelling van Anton Corbijn in ’t Oude Hof

Op 29 september jl. ben ik geïnstalleerd als wethouder. Een dag later werden de portefeuilles verdeeld en bleek ik tot mijn vreugde de komende jaren Kunst & Cultuur onder mijn hoede te krijgen. Kunst & Cultuur vormen - ook - in mijn ogen belangrijke dragers van de identiteit van de gemeente Bergen.

Nieuwbouwplannen Centrum Plein ‘voorlopig’ van de baan

17 oktober 2022

Er was geen eerlijke kans voor andere ontwikkelaars

Projectontwikkelaar Niels Leijen vindt dat de procedure voor het plan Dorpsplein Bergen opnieuw moet plaatsvinden.

Lezers met een mening: Gerard Kohler

21 oktober 2022

Ondoordacht, onverwacht, ongewenst...

Jaarlijks stelt de provincie ongeveer 150 miljoen beschikbaar voor beschermen en beheren van de groenstructuur in onze provincie.

Eén jaar Partij Ons Dorp; een politieke analyse

14 oktober 2022

Column: Rob van de Pas

September 2021, ineens waren ze er! De witte mannen en een paar vrouwen van de PARTIJ ONS DORP. Een initiatief van de geboren en getogen Bergenaar Hendrik Borst. Succesvolle mediaman, ondernemer en volger van de lokale politiek.

Reiniging rolcontainers niet langer houdbaar

14 oktober 2022

Laatste reinigingsronde in oktober...

Deze oktober worden de containers voor de laatste keer gereinigd door de gemeente. De gemeenteraad besloot - na een marktverkenning - geen nieuw contract af te sluiten, omdat er geen passende opvolger is voor het bedrijf dat in 2021 haar activiteiten staakte.

Afscheid gebiedsregisseur Han Eshuijs

14 oktober 2022

Arlette Moerbeek is vervanger

De gemeentelijke gebiedsregisseur voor kern Bergen, Han Eshuijs, gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Arlette Moerbeek. Hij blijft tot 1 januari 2023 nog in beeld om Arlette bij te staan. De Flessenpost heeft altijd op een prettige manier met Han kunnen samenwerken en we danken hem voor de constructieve gesprekken. En wensen hem een fijne en onbezorgde toekomst toe.

Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ neemt stelling

14 oktober 2022

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Omdat politieke partijen nu bezig zijn met hun programma’s, neemt het Economisch Forum stelling en geeft het startschot voor het debat.  

Nieuwe kwartiermaker voor Bergense kunst en cultuur aan de slag

13 oktober 2022

De komende tijd gaat Flik verhalen, ideeën en plannen verzamelen waarmee ze een voorstel voor een cultureel programma zal doen

Gemeente Bergen heeft Mirjam Flik aangesteld als kwartiermaker kunst en cultuur. Flik trekt de komende periode als kwartiermaker het culturele veld van Egmond tot en met Camperduin in om samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en inwoners de gemeente Bergen als culturele buitenplaats op de kaart te zetten.

Nieuwe subsidieregeling voor stimuleren lokale omroepen

7 oktober 2022

Voor de regeling is 5,5 miljoen euro beschikbaar...

In het regeerakkoord staat dat budget wordt vrijgemaakt om lokale omroepen te professionaliseren. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan nu tot 24 oktober subsidie worden aangevraagd door lokale omroepen voor nieuwe professionaliseringtrajecten en trainingen van hun (vrijwillige) medewerkers.

Portefeuilleverdeling van het nieuwe college van de gemeente Bergen

7 oktober 2022

Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Ernest Briët en wethouder Yvonne Roos vormen het nieuwe Bergense college

Eerder deze week werd vanuit het gemeentehuis de portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

Wethouder Arend Jan van den Beld van de VVD neemt afscheid

30 september 2022

Beste lezers van de Flessenpost...

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

Onderzoek van gemeente en provincie naar geschikte woningbouwlocaties

30 september 2022

Intentieovereenkomst om te komen tot leefbare en vitale kernen

De wethouders Arend Jan van den Beld (links) en Erik Bekkering (rechts) van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland tekenden op woensdag 28 september een intentieovereenkomst.

Wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal neemt afscheid

30 september 2022

Na precies 3,5 jaar werd ik donderdagavond in de raad uitgezwaaid als wethouder

In maart 2019 ben ik begonnen als wethouder met als boodschap om ons allen de spiegel voor te houden “wie is onze Beppie, opdat we nooit vergeten voor wie we werken!” Van buiten naar binnen denken en doen… Mijn belangrijkste bijdrage zag ik als “zeggen wat je doet en doen wat je gezegd hebt” Focus, ambities en vooral uitvoering. Gekoppeld aan communicatie, communicatie en communicatie. Met dat vertrekpunt is er veel bereikt op de portefeuilles waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest; Klimaat en duurzaamheid Mobiliteit Openbare ruimte Grondstoffen Recreatie, toerisme, economische zaken en strand Dienstverlening Ik ben trots op alles wat er is neergezet en vooral door het feit dat ik dit heb mogen en kunnen doen met een fantastisch team gedreven professionals, een constructieve samenwerking met collega’s in het college, een besluitvaardige gemeenteraad en vooral in samenspraak met ondernemers en inwoners. Insteek voor mij als persoon is altijd geweest “praten met elkaar en niet over elkaar”. Makkelijk gezegd maar soms zo moeilijk in de praktijk. Want “nee” is ook een antwoord maar wel met een motivatie. En zoals onze interim griffier zegt “We zitten in de business van mensen te moeten teleurstellen, dus wen er maar aan…” Vaak is het heel goed gegaan, maar de realiteit biedt me te zeggen, helaas niet altijd… Maar immer was mijn persoonlijke insteek: Respect, openheid, vertrouwen en wederkerigheid waarop de relatie geënt was. Vanuit deze basis zijn de resultaten neergezet en verankerd. Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen, de energie en daadkracht… Leerzaam, inspirerend en productief. We deden het voor Beppie.. Voor ónze inwoners/ondernemers. Ik draag met trots en tevredenheid het stokje over aan het nieuwe college. En wens het team veel SAMEN. Samen met elkaar en met samen met onze Beppie. De inwoners en ondernemers. Dan worden er vanzelf weer mooie resultaten neergezet de komende jaren! Voor mij het begin van weer een nieuwe bestemming in mijn carrière trektocht… Ik zal daar de tijd en ruimte voor nemen maar weet dat dit altijd weer goed komt! Dank voor de samenwerking, dank voor de waardevolle relaties die zijn opgebouwd. Het gaat u allen goed en tot een volgende ontmoeting Erik Bekkering

Partij Ons Dorp
close-link
Terug