Deel

advertentie

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Lees hier de reacties van diverse politieke partijen

Egmondse woningbouwplannen gecanceld ‘Voor na de verkiezingen’

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad dinsdagavond besluiten of de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef – tegen de zin van de provincie in – zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er de komende jaren geen 300 nieuwe woningen in Egmond-Binnen. Door het beschermde Noordhollands Duinreservaat kon er aan de westrand al bijna niets meer. Met de nieuwe omgevingsverordening die het provinciebestuur op 5 oktober wil vaststellen, gaan ook de andere dorpsranden op slot voor woningbouw. Dorpsvereniging Egmond-Binnen vreest nu voor de leefbaarheid in het dorp.

Reacties: KIES Lokaal, betreurd genomen besluit

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode is het agendapunt “vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin “ van de agenda gehaald en doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bouwen in de Egmonden is voor KIES Lokaal al jaren een van haar prominente speerpunten en daarom betreuren zij het zeer dat dit onderwerp van de agenda is gehaald.
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van deze vergadering, kritisch uitgelaten over het huidige plan maar zag deze als een eerste stap naar mogelijke realisatie van de hevig gewenste en noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen moties en amendementen klaar om het, nu uitgestelde plan, zodanig aan te passen dat het recht zou doen op gebied van de participatie met de omwonenden, het benodigde verkeerplan als ook de relatie met de provincie.
KIES Lokaal zal zich ook in de komende periode volledig blijven inzetten voor woningbouw in de Egmonden en samen met inwoners en betrokken partijen kijken naar de meest optimale invulling.


CDA: de VVD blaast woningbouwplannen Egmonden op!

De VVD heeft vanavond het voorstel voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef van de agenda gehaald. Dit is tegen de afspraken uit het formatieakkoord 2019-2022. Met het formatieakkoord wilden de vier partijen breken met het verleden en bestuurlijke daadkracht tonen!

Vanavond stond de besluitvorming over de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de agenda van de raad. Op voorstel van de VVD hebben GroenLinks en Ons Dorp het agendapunt zonder inhoudelijke bespreking van de agenda gehaald. De inwoners in de Egmonden staan met lege handen als het gaat om 250 nieuwe woningen, 8 maart was de laatste kans voor de raad van Bergen om een besluit te nemen. Uitstellen wat de VVD heeft afgedwongen heeft de kans op realisatie van het gehele project aanzienlijk verkleind dan wel onmogelijk gemaakt.

“De bouwplannen gaan vanavond van de agenda, maar ze staan 16 maart met de verkiezingen weer op de agenda. Daar kunnen de inwoners laten weten of ze de plannen steunen door te stemmen op de partijen die deze betaalbare woningen willen bouwen.” Zo beschreef een duidelijk teleurgestelde wethouder Klaas Valkering. De wethouder wilde, sprekend namens het college, het woord “onbetrouwbaar” niet in zijn mond nemen over de plotselinge draai van de VVD, maar hij kon zijn emotie nog net onderdrukken. De VVD blijkt nu een besluitenloze partij te zijn geworden en distantieert zich van haar coalitiepartners waar ze straks mogelijk weer een coalitie mee moet voeren.

Overigens is de draai van de VVD te begrijpen naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat. De lijstrekker van deze partij gaf één dag voor de raadsvergadering aan dat Bergen uitsluitend voor de rijken is en dat er niet teveel gebouwd mag worden. De VVD toont zijn ware gezicht en dat is prettig voor de kiezers die volgende week gaan stemmen.

Jonge gezinnen in de kou!
Het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie voor o.a. (jonge) gezinnen in de Egmonden is bitterhard nodig om de dorpen leefbaar te houden. De winkels en voorzieningen blijven hierdoor bestaan.

Het CDA wil bouwen in de Egmonden om de leefbaarheid van de dorpen te waarborgen en voorzieningen in stand te kunnen houden. De Egmonders geven al jaren aan dat ze grote behoefte aan betaalbare woningen hebben. Dorp en Duin is een kans om die woningbouw voor de gewone Egmonders te realiseren, geen dure villa’s voor randstedelingen maar betaalbare woningen voor Egmonders. Dit is een plan waar de dorpsvereniging Egmond-Binnen in haar dorpsvisie uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

“Het zou de provincie sieren om te luisteren naar de behoeften van alle inwoners van de provincie en niet alleen naar de Randstedelingen. Wij zijn niet het recreatiepark van Amsterdam. Onze kinderen willen ook op hun geboortegrond wonen”, aldus raadslid Danny Zwart van het CDA Bergen.

D66: De VVD trekt stekker uit woningbouwproject
Op het moment dat de gemeenteraad gereed zat voor het behandelen van het woningbouwproject Dorp en Duin in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef betreffende 150 woningen, diende de VVD het voorstel in om het onderwerp van de agenda te halen, omdat dit niet rijp voor de raad zou zijn.
Twee jaar werk is er in dit project gaan zitten. Aan alle voorwaarden waren voldaan om het in de raad te behandelen. Niet alleen in de coalitie, maar ook in de raad is in december 2020 nogmaals opdracht gegeven (excl. GB en BBB) aan de wethouder om het plan uit te werken. Ondanks dat er toen reeds door de provincie een waarschuwing werd afgegeven dat dit niet passend in hun beleid was.
Het ging om een globaal bestemmingsplan dat op tijd vastgesteld moest worden om dit mogelijk te maken. Een globaal bestemmingsplan, waardoor er ook nog veel mogelijkheden waren om het plan later bij te sturen door inwoners. Vandaar dat de diverse partijen op de verschillende onderdelen (natuur, historie, verkeersplan) een motie hadden voorbereid. D66 had via een motie extra aandacht gevraagd voor het verbeteren van de inpassing van het open landschap.

Helaas had een meerderheid van raadsleden VVD, GL, BBB en GB angst voor een verstoring van de relatie met de provincie. D66 heeft uitgebreid contact gehad met de eigen provinciale fractie en afgestemd over onze keuze om voor het plan te stemmen vanuit onze visie op continuïteit van bestuur en woningbouw voor de jeugd in de Egmonden ter behoud van de saamhorigheid.

D66 wilde het plan wel behandelen. Niet alleen omdat we voor het plan zijn, maar ook omdat wij vinden dat in de raadsvergadering de transparante communicatie en behandeling moet plaatsvinden. Daar leg je verantwoording af aan de inwoners om te zeggen waarom je voor of tegen bent. Daar is onze democratie op gebaseerd. Niet via het van de agenda halen.
Na te lezen op onze website:
https://d66.nl/bergen/nieuws/dorp-en-duin-niet-op-de-agenda/


Toelichting bij VVD-standpunt raadsvergadering (8/3) – Dorp en Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD het bestemmingsplan Dorp en Duin van de agenda gehaald. Aan het besluit over het bestemmingsplan zaten te veel haken en ogen waarmee de uitvoerbaarheid en daarmee een zorgvuldig proces in het geding kwam.

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer grote bedragen om. Dan moet je zeker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. Dat is niet het geval. De gemeente is een overeenkomst aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid met een niet bestaande BV. Het is een zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er is geen inschrijving bekend bij de Kamer van Koophandel. Daarmee weet de raad niet wie de oprichters zijn; of er een bankrekening, dan wel een bankgarantie kan worden afgegeven en/of de personen die getekend hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn financiële onzekerheden die wettelijk opgelost moeten zijn voordat er besloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin voorziet in de bouw van 250 woningen in het buitengebied van Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Het plan is controversieel omdat het in het zogenoemde buitengebied ligt. De provincie bepaalt wat er in het buitengebied mag. Daarbij heeft de gemeente zich te schikken naar de (hogere) regelgeving van de provincie.
De provincie heeft bij de start aangegeven dat zij het plan in het buitengebied niet steunt. De reden is dat het ingaat tegen het provinciale beleid. Dat betekent dat de provincie naar
de rechter stapt als het plan wordt vastgesteld. De gang naar de rechter kost jaren en veel geld. Jaren waarin niet kan worden gebouwd en geld dat niet nuttiger kan worden besteed.

Zekerheid van woningbouw
De gemeente Bergen gaat met grote regelmaat naar de rechter en de Raad van State. De uitkomsten leiden vaak tot teleurstelling. De VVD wil deze rechtsgangen tot een minimum beperken. Dat betekent dat de gemeente en de politiek zich anders moeten gaan verhouden tot de provincie en ook tot haar inwoners.

De VVD kiest zekerheid
Het realiseren van woningbouw is een ingewikkeld proces. Vele mensen en overheden zijn erbij betrokken. Dit houdt in dat je samen moet optrekken. Een gemeente moet in zo’n proces nauw samenwerken met andere overheden en inwoners. Dat is de sleutel voor succes en zekerheid die leidt tot woningbouw.

Kansrijke locaties
Bouwlocaties moeten worden vastgesteld naar kansrijkheid. De VVD heeft met de provincie hierover overleg gehad. Er is aangegeven dat er kansrijke locaties zijn. Bijvoorbeeld de voetbalvelden van Sint Adelbert, welke ook door de provincie als kansrijk wordt gezien. De VVD ziet graag dat deze locatie prioriteit krijgt.

Waarom niet inzetten op alle locaties?
Het idee leeft bij inwoners dat we op zoveel mogelijk locaties moeten inzetten. De realiteit is dat we moeten kiezen. Simpelweg omdat onze gemeente een beperkt aantal medewerkers heeft en de spoeling dun gezaaid is op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt focus voor snelheid.

Over je graf heen regeren
Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van de huidige raad voor de verkiezingen. Besluiten over een onvoldragen plan brengt een nieuwe gemeenteraad in moeilijkheden. Een nieuwe raad wordt daarmee opgescheept. Dat is vragen om problemen. De VVD past daarvoor.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid genomen. Nee zeggen is vaak moeilijker dan zwijgend instemmen. Het is een lastige beslissing, waar de VVD volledig achter staat. De VVD kiest hiermee voor reële plannen die op veel kortere termijn kunnen worden uitgevoerd.
De VVD-fractie

advertentie

Meer 'Politiek':

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor inwoners die al minstens drie jaar van een minimuminkomen leven

Wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor veel inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Hierdoor maken zij niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben.

Start werkzaamheden vernieuwing Paddenpad in Bergen

24 maart 2023

Tijdens het inloopspreekuur zijn de projectleider en aannemer aanwezig om u meer te vertellen over de planning...

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Paddenpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte kwaliteit is.

Tegemoetkoming energiekosten MKB en verenigingen in de gemeente Bergen

24 maart 2023

De TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober 2023

Gaat minimaal zeven procent van de omzet naar energiekosten, dan komen bedrijven en wellicht verenigingen en stichtingen in aanmerking voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling wordt een deel van het bedrag dat meer wordt betaald voor energie teruggestort.

Pop-up galerie Klein Zwitserland moet mogelijk plaatsmaken voor Oekraïense vluchtelingen

22 maart 2023

De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand...

Er is volgens burgemeester Lars Voskuil meer capaciteit nodig om Oekraïners in de gemeente onderdak te bieden. Op dit moment zitten er zo'n 350 vluchtelingen in hotels, pensions en bij mensen thuis in tuinhuizen en vakantiewoningen.

Bergen in de media: hoteliers blijken zonder medeweten van gemeenten te worden benaderd voor asielopvang

23 maart 2023

Burgemeester Lars Voskuil: "wanneer gemeenten en inwoners ’voor het blok worden gezet’ zal dit eerder leiden tot weerstand dan draagvlak"

Hoteleigenaren in Noord-Holland Noord worden geregeld benaderd door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om vluchtelingen onderdak te bieden.

Leden BBC stemmen unaniem tegen tekenen ‘VVGB’ Dorpsplein Bergen

17 maart 2023

Op korte termijn alle partijen bijeen brengen om zo spoedig mogelijk te komen tot een eerste aanzet voor een totaalplan voor Bergen Centrum

De algemene ledenvergadering van de Bewonersverenging Bergen Centrum heeft met een motie de gemeenteraad van Bergen opgeroepen om géén zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen.

Gemeente Bergen ondertekent Woondeal 2.0 NH Noord voor meer én betaalbare woningen

17 maart 2023

In 2030 moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bijkomen...

Afgelopen woensdag zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen.

Dialoogtafel over duingebied

17 maart 2023

Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in De Beeck

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

Start renovatie Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef

17 maart 2023

De renovatie duurt ongeveer een jaar...

De gemeente wil van het Slotkwartier een aantrekkelijk gebied maken, waar de belangrijke geschiedenis van deze locatie en de betekenis ervan tot leven wordt gebracht. Omdat Hoeve Overslot een Rijksmonument is, is er in de voorbereiding van de restauratie intensief contact geweest met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder is er afgestemd met de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In juni vorig jaar verstrekte de gemeente de omgevingsvergunning.

Vandaag 18 geworden… en meteen stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Kobe van der Laarse werd opgehaald door burgemeester Lars Voskuil

Vandaag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in 't Oude Raedhuys.

Minister (woningbouw) Hugo de Jonge en CDA-statenlid Dennis Heijen bezochten Bergen (filmpje)

14 maart 2023

Krachtige oproep: provincie moet voet van het woningbouw rempedaal halen

Ondernemers en bewoners van de gemeente Bergen luidden de noodklok over het tekort aan woningen in hun dorpen. Dat deden ze in de Ruïnekerk tijdens een CDA-bijeenkomst waarbij Noord-Hollands statenlid Dennis Heijen en minister Hugo de Jonge het woord voerden en vragen beantwoordden.

VVD-coryfee Ed Nijpels bezoekt *restaurant Merlet in Schoorl

10 maart 2023

Door: Rob van de Pas

Soms heb je van die bijeenkomsten die als een prachtige puzzel naadloos in elkaar vallen. Afgelopen woensdag 8 maart was er zo een. In sterrenrestaurant Merlet in Schoorl was Martin van Bourgonje gastheer voor de lokale VVD.

Ineke Aronds, “We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentiehotel met appartementen, van de baan is”

10 maart 2023

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de gemeente Bergen nu aan zet is voor een betere regeling in plaats van grote/kleine plannen.

Energiecoaches van start

10 maart 2023

Vraag een gratis energiegesprek bij de gemeente aan

Woningeigenaren in Bergen kunnen vanaf nu een gratis energiegesprek aanvragen met een energiecoach. De vrijwillige energiecoaches van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie hebben onlangs een opleiding gevolgd, en staan klaar om hun dorpsgenoten tips te geven over energiebesparing in woningen.

Reactie Bergens college op uitspraak Raad van State inzake Hotel Nassau

8 maart 2023

De Raad van State geeft aan dat de gemeente een procedurefout heeft gemaakt

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake Hotel Nassau in Bergen aan Zee vanmorgen. Het plan voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

College verleent omgevingsvergunningen Eyssenstein en Hotel Prins Maurits Bergen aan Zee

8 maart 2023

Bouw bijna zeventig recreatieappartementen Bergen aan Zee is stap dichterbij

Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.

Geen stem wijzer…

10 maart 2023

Column: JoMo

Wat en wie moet je kiezen bij de Provincie en het Waterschap? Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld en geprobeerd om een beetje uit het midden weg te blijven.

Centrum van duindorp Schoorl wordt vernieuwd

3 maart 2023

Uitvoering van de plannen zal naar verwachting vanaf 2024 plaatsvinden

Het centrum van het Noord-Hollandse dorp Schoorl staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Er komen 150 nieuwe woningen, het aantal vierkante meters aan winkelruimte wordt teruggeschroefd.

Landelijke Opschoondag op 18 maart

3 maart 2023

Opschoonpakket krijgt u van de gemeente

De gemeente Bergen ondersteunt ook dit jaar weer van harte de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart.

Schoorl krijgt er zestien huurwoningen bij

3 maart 2023

Op het terrein van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg

Er komen zestien woningen bij in Schoorl. Kennemer Wonen laat twee blokken van acht huurhuizen bouwen op de plek van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

3 maart 2023

Verkiezingen: wat, wie en hoe?

Op wie kan ik stemmen?

Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

24 februari 2023

De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage

Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen.

Beter omgaan met mislukkingen in gemeenten…

24 februari 2023

Waarom mislukken projecten?

De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers.

Bergense ondernemers… komt u ook mee discussiëren op 13 maart?

24 februari 2023

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Ruïnekerk

Maandagavond 13 maart komt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar Bergen om in een speciale bijeenkomst in gesprek te gaan over woningbouw. Immers dorpen verschralen, voorzieningen vallen weg en een toekomst voor de jeugd is er nauwelijks.

Jeugdlintje aanvragen kan tot 1 maart a.s.

17 februari 2023

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen

Dit moet aangevraagd worden voor 1 maart 2023. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt. 

Update: herinrichting Schoorl-Centrum

17 februari 2023

We verplaatsen de informatieavond, die eerst dit voorjaar gepland stond, naar het najaar

Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijker en gezelliger gemaakt. We geven je graag een update over de laatste stand van zaken en nieuwe planning.

Tentoonstelling WIJ… reist ook in 2023 nog door het land

17 februari 2023

Oproep: doorbreek de ‘cirkel van geweld'

De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.

Wethouder Ernest Briët over het belang van inwonersparticipatie

17 februari 2023

“We moeten continu blijven zoeken naar mogelijkheden om inwoners te betrekken”

Wie op zoek gaat naar wat participatie precies betekent, komt uit bij termen als ‘het meedoen aan de samenleving’ of ‘alle vormen van beleid waar één of meer burgers bij betrokken zijn’.

Misschien toch nog nieuwe woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meis de Jongh neemt afscheid als VVD-raadslid

6 februari 2023

De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid...

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Lezers met een mening: Kees de Bakker

Hoe komt het dat politici bij provincie en gemeente zo slecht communiceren met kiezers?

Deze week werd ik gebeld door een radioprogramma om mijn mening over provinciale politiek te geven in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart.

Lezers met een mening: Haye van der Werf

10 februari 2023

De Olifant in de Raadszaal...

Geachte Gemeenteraad

Partij Ons Dorp
close-link
Terug