Een prachtig avontuur in de Schoorlse Duinen en de Kerf

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies in de Schoolse Duinen. Wij vonden het zeer de moeite waard!

Een prachtig avontuur in de Schoorlse Duinen en de Kerf

Staatsbosbeheer organiseerde een vogelexcursie door het duingebied van Schoorl. Op de vroege zondagochtend verzamelde zich een groep geïnteresseerden bij het bezoekerscentrum samen met de ervaren gids. Na vijftig meter lopen zagen wij reeds twee puttertjes op het prikkeldraad zitten. Bij de opkomende zon hoorden we direct de fitis, tjiftjaf en het roodborstje uit volle borst zingen. Even verderop in het bos herkenden we de vinken aan hun kenmerkende ‘vinkenslag’.

De Schoorlse Duinen zijn een duingebied gelegen ten westen van Schoorl in Noord-Holland. Het zijn de hoogste (55,4 meter) en breedste (vijf kilometer) duinen van Nederland. Dit creëert een uniek glooiend gebied waar achter elke klim een nieuw uitzicht schuilt. Het hele gebied beslaat meer dan 1800 hectare. Omstreeks 1900 had het zand nog vrij spel, totdat Staatsbosbeheer begon met aanplanting. Nu vindt men er heide, naald- en loofbossen waar we doorheen liepen in de vroege ochtend.
Tussen de naaldbomen vloog razendsnel het kleinste vogeltje van Nederland: het goudhaantje. Het gebied wordt doorsneden door veel wandelpaden maar met de excursie gingen we van de paden af en vonden we in het bos de winterrustplaats van de ransuilen. De braakballen lagen er nog, maar de uilen bleken reeds vertrokken. Tegelijkertijd ontwaakte de grote bonte specht met een luid geroffel.

In het gebied zijn uitgestrekte heidevelden te vinden. Het uitzicht over deze velden is schilderachtig mooi en we zagen de graspieper en boomleeuwerik. Het hoogtepunt was het voorbij vliegen van de havik tussen de bomen door. De havik laat zich niet snel zien, vertelde de gids.

Bij de Kerf heeft het Noordzeewater bij springtij en noordwesterstorm vrij toegang tot de achterliggende duinvalleien. Met resultaat! Dankzij het zoute zeewater konden planten als zeekraal, zeeraket en schorrenzoutgras zich hier weer vestigen. In hun spoor volgenden vogels en duinhagedissen. Zo hebben de Schoorlse Duinen er nog een prachtig natuurgebiedje bijgekregen, meldde onze gids vol trots.