Een deel van de sloop van het Parkhotel is onherroepelijk volgens de rechter, maar…

Het Parkhotel moet eerst een parkeerprobleem oplossen voor er kan worden gebouwd

De plannen van de Bergense ondernemer Dirk Kat liggen er al jaren. Bewoonster Linda Wallagh (boven de Story) en twee stichtingen maakten bezwaar tegen de door de gemeente Bergen verleende vergunning.
De bezwaren richtten zich onder meer op het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor het plan. Ter zitting in januari was niet duidelijk of het nieuwe Parkhotel nou 66 of 81 kamers zou hebben. De rechter heeft na die zitting persoonlijk de kamers op de tekeningen geteld: 81. Maar er zijn parkeerplaatsen ingetekend voor 66 kamers. Dus, ofwel de tekeningen moeten worden aangepast naar 66 kamers, ofwel er moet een nieuwe berekening komen voor het benodigde aantal parkeerplaatsen op basis van 81 kamers. Daarna moet de gemeente een nieuw besluit nemen over het plan. De rechtbank geeft de gemeente zes weken de tijd om dat op te lossen.

De bestuursrechter constateerde verder dat aan alle kanten bouwhoogten en goothoogten worden overschreden, vooral aan de kant van de Breelaan. Het hotel moet daar zeventien meter hoog worden. De gemeente heeft in een toelichting echter voldoende gemotiveerd waarom dit past in de omgeving; de welstandscommissie heeft waardering voor het plan en vindt het ’een kwaliteitsverbetering’. De rechtbank neemt daar genoegen mee.

Bewoonster Linda Wallagh, die een ruimte binnen het perceel bewoont, stelde dat Kat helemaal geen aanvraag kan indienen voor een vergunning. Er is namelijk een Vereniging van Eigenaars, waar zij zelf ook in zit, en die heeft geen toestemming verleend. Maar dat is ook niet nodig oordeelt de rechtbank, als puntje bij paaltje komt, kan Kat altijd vervangende toestemming bij de rechtbank vragen en dat hij die krijgt is niet uitgesloten.
Wallagh vond ook dat ze door het bouwplan in haar privacy en woongenot wordt geschaad, maar de rechtbank constateert dat volgens het bestemmingsplan de bebouwing naast haar terras al 14,50 meter hoog had mogen zijn, met 10 procent afwijking 15,95 meter. Het gebouw wordt 17,05 meter hoog en die 1,10 meter verhoging maakt niet veel verschil, vindt de rechter.
En de belofte dat pension Erica gehandhaafd of opnieuw opgebouwd zou worden, zoals de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen stelde, is weliswaar gedaan bij de toelichting van het bestemmingsplan, maar staat verder nergens en daar hoeft Kat dus ook niet aan gehouden te worden.

De stichting LOSB (André Thomsen) die zich beijvert voor het tegengaan van sloop van gebouwen had beroep aangetekend tegen de sloop van pension Erica, maar werd niet ontvankelijk verklaard. De sloop van Erica is al onherroepelijk, aldus de rechtbank

Klik op de foto voor een uitvergroting.