Een beek die weer een beek is…

Extreme waterstanden in Bergen (aan Zee)

Een beek die weer een beek is…

Bergen is een duindorp waar je, zoals bij alle duindorpen, ‘s winters doorgaans last hebt van wateroverlast uit de duinen. Duinen zijn zandheuvels waarin water door capillaire opstijging, zoals dat heet, omhoog kan worden gezogen tot ver boven de voet van het duin.
Op deze wijze kunnen duinen heel veel water opslaan. Maar op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Dat moment lijkt op bijgaande foto, die is gemaakt tijdens de jaarwisseling langs de Sparrenlaan ter hoogte van de Guurtjeslaan, bereikt. Zelf heb ik deze beek nog nooit zo vol met water gezien en een paar mensen die ik het vroeg ook niet. Bergen aan Zee is ook zo’n lage plek waar het duinwater aan het oppervlak komt. De inwoners kunnen er over meepraten.

Het afvloeien van overtollig duinwater naar lagere gebieden, in Bergen zijn dit de polders, verliep ooit via duinbeken en (onzichtbare) grondwaterstromen. Later zijn ook duikers en riolen hiervoor gegraven. De waterhoeveelheid in de duinen is in deze dagen echter dermate groot, vergeleken met de geringe doorvoercapaciteit van deze duikers, riolen, beken en grondwaterstromen, dat het wel een tijdje duurt voordat het waterpeil van de beek weer gaat zakken.

We zijn nu twee maanden verder en het waterpeil staat nog net zo hoog. Met een erg droge zomer verval je in het andere uiterste want dan zakt het waterpeil in de duinen net zo lang tot de sloten helemaal droog komen te staan. Je zou dan eigenlijk elke druppel water willen vasthouden.

Kortom, het duingebied is een erg dynamische en bewerkelijke omgeving, niet alleen voor de mens maar ook voor de flora en fauna. Daarom ben ik, net als u waarschijnlijk, erg benieuwd of de bomen in het water op de foto het nog gaan overleven.

In onze komende Bergense Kroniek van april treft u een artikel aan over de oude Bergense beken. Als u geen lid bent, kunt deze kroniek bestellen via onze website hvb-nh.nl of natuurlijk ook gewoon lid worden.

Theo de Graaff, Historische Vereniging Bergen, maart 2024.

Klik op de foto voor een uitvergroting.