Duinstichting teleurgesteld, kap gaat door, maar de Duinstichting ook!

Er wordt kwetsbaar leven van de beschermde havik, buizerd, boommarter, bunzing, eekhoorn, roodborst, grote bonte specht, wespendief op het spel gezet

Duinstichting teleurgesteld, kap gaat door, maar de Duinstichting ook!

Voorzitter Joke Volkers van de Duinstichting: “Onze stichting hoopte dat de rechter in ieder geval zou afwachten tot de Duinstichting over het rapport zou beschikken dat zou aantonen dat de zuurgraad dermate laag is dat er sprake zou zijn van aluminiumvergiftiging. Dit rapport is een essentieel onderdeel voor de onderbouwing van de boskap. Ondanks WOO-verzoeken aan provincie en gemeente heeft onze stichting dit niet mogen ontvangen. De gemeente claimt dit niet te hebben, terwijl PWN in een schrijven aangeeft dat de gemeente dit heeft ontvangen met de vergunningaanvraag. Als dit niet het geval blijkt, dan heeft de gemeente de vergunning verstrekt, terwijl zij niet over de juiste informatie beschikte, informatie die reden van de boskap is.” Een treurige zaak vindt de Duinstichting.

Er wordt kwetsbaar leven van de beschermde havik, buizerd, boommarter, bunzing, eekhoorn, roodborst, grote bonte specht, wespendief op het spel gezet voor een habitat die in goede kwaliteit voorkomt vanaf Gibraltar tot aan de Baltische Staten. De soorten die moeten terugkomen, komen elders gewoon voor en worden niet met uitsterven bedreigd. Het Noordhollands Duinreservaat is 5000 hectare groot, waarvan 3000 hectare open gebied is. Die 16 hectare moet dan het verschil gaan maken? Wij geloven dat niet.

In het Noordhollands Duinreservaat is slechts 577 hectare dennenbos dat voor boven genoemde soorten de enige habitat is. De Bossenstrategie van de provincie die vol staat met bomen heeft in ieder geval nog een lange weg te gaan als de huidige bossen steeds maar in gevaar zijn om te worden gekapt.

Foto: Hans Brouwers