Deel

advertentie

Dorpsplein moet!

Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot...

Dorpsplein moet!

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van het CDA een krachtig pleidooi gehouden om na vijftig jaar de inwoners perspectief te bieden!

Trots op Bergen
Afgelopen donderdag heb ik met veel interesse geluisterd naar alle insprekers en naar alle partijen in de commissievergadering. Het woord historisch is daarbij meerdere malen gevallen.
Vandaag wil ik ook enige geschiedenis met u delen. Daarbij wil ik niet teruggaan naar de tijd van Sisyphus maar slechts naar zestig jaar geleden. Zestig jaar geleden ben ik geboren in Bergen aan de Dorpsstraat.  Een doodgewone straat met gewone mensen in een dorp waar je je als kind vrij en veilig voelt. En ja, ik zat met boerenkinderen in de klas. Het waren de jaren zestig. De verzuiling was ook in ons dorp aanwezig!
Liberalen, socialisten, protestanten en katholieken hadden ieder hun eigen kring. Maar wij hadden één ding gemeen: de liefde voor ons dorp.

Het dorpscentrum was de gemeenschappelijke ontmoetingsplek; daar stond het dorpshuis, de apotheek, waren de banken en het hertenkamp. En daar vierden we Koninginnedag, zagen de sinterklaasoptocht en reden we op Bevrijdingsdag verkleed rond op boerenkarren. In die tijd was Bergen nog omringd door agrarische bedrijven. Ondanks de verschillen was er naast de liefde voor Bergen ook de wil om samen met elkaar te werken aan een mooier Bergen.
Een mooier Bergen voor iedereen. Vooral als het om wonen ging. Want in die jaren zestig was de woningcrisis groot. Niet alleen in Bergen, in heel Nederland. De generatie van onze ouders en grootouders hadden het lef om hiervoor drastische maatregelen te nemen.  Het waren dan ook de generaties die aan den lijve hadden ondervonden waarom een beetje minder ik en wat meer wij, zo belangrijk is.

De vernieuwing
Ze hadden het lef om buurten als de Negen Nessen, De Boschrand, Oudtburg, Landweg, Saenegeest, De Rekere, Kruidenbuurt, en plan Conincx te bouwen. En zo woningen voor Bergenaren en mensen van buiten mogelijk te maken.  En toen de mogelijkheden voor woningbouw in het belang van de natuur aan de buitenkant van het dorp afnamen, hadden ze het lef en vooral de creativiteit om zelfs op de dure gronden in het centrum betaalbare en bereikbare woningen te realiseren.
Zo kwam er een nieuwe bibliotheek met een gouden bovenrand aan de Dreef om ook hier sociale woningbouw mogelijk te maken. Op de plek van fietsenhandel Vassbinder aan de Jan Oldenburglaan kwam het drieluik met winkels in de plint en sociale woningen erboven. Woningen die tot op de dag van vandaag nog steeds via het SVNK worden verhuurd.
Om dit alles mogelijk te maken, moesten alle Bergenaren iets van zichzelf opgeven: het verdwijnen van uitzicht, van landerijen, en natuur. De komst van de nieuwe Bergerweg doorsneed het buurtschap Tuin en Oostdorp waardoor de gemeenschap uiteenviel. Sommigen moesten zelfs hun boerderij die generaties in de familie was, verlaten.  En ja, ook in die tijd was lang niet iedereen tevreden met de beeldkwaliteit van een woningbouwplan. Maar het doel woningen voor iedereen stond voorop.

Wederkerigheid
Bovendien ontving Bergen ook veel terug. Zo kregen veel Bergenaren eindelijk een eigen woning, een bloeiend verenigingsleven met talloze sportclubs, zangverenigingen en jongerenclubs. Er werden scholen gebouwd in plaats van samengevoegd. En naast natuur was de horeca met de Rainbow, de Gatsby, Cartouche en Palermo en de Bergermeermin  een nationaal bekende trekpleister; Bergen daar moest je zijn. Zo bleef ondanks al die veranderingen iedereen trots op ons dorp. Want het dorp was goed voor iedereen.

Op slot
Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot. We mogen niet meer bouwen in het buitengebied en zeker niet als we niet eerst binnen de bebouwde kom gaan bouwen. Wonen werd een markt in plaats van een recht. En wonen in Bergen werd welhaast een synoniem voor je financieel-maatschappelijk succes in het leven.
Inmiddels is de woningcrisis weer terug. In de gehele gemeente Bergen merken we dat doordat de grond extreem schaars is. Onze gemeente is inmiddels de meest vergrijsde gemeente van Nederland, jongeren trekken noodgedwongen weg, het verenigingsleven verschraalt en basisscholen moeten sluiten. Het cement van de samenleving verdwijnt.
De brandweer krijgt steeds moeilijker vrijwilligers, de druk op de huisartsenzorg neemt toe, en voor het omkijken naar elkaar hebben we tegenwoordig een campagne nodig.

En ondanks dat wij weten dat betaalbare en bereikbare woningen zo hard nodig zijn, lukt het ons als gemeenteraad maar zeer sporadisch om betaalbare woningen daadwerkelijk mogelijk te maken. Het individuele belang van degenen die een woning hebben, lijkt soms in het debat de boventoon te voeren in plaats van het collectieve belang van de vitaliteit van de dorpen.
Met als dieptepunt in de kern Bergen een al decennia durende discussie over het dorpsplein met als gevolg de huidige trieste aanblik van het Plein, ondanks de laatste goedbedoelde facelift.  Waar  iedereen binnen of buiten Bergen schande over spreekt!
Dankzij deze stilstand hoor ik steeds vaker om mij heen: is dit nog ons dorp?  Want het dorp lijkt niet meer goed voor iedereen.

Perspectief voor jong en oud
Het is niet dat wij als gemeenteraad niet weten wat er moet gebeuren om het tij te keren. Om het demografisch evenwicht te herstellen. Of in ieder geval daar een poging toe te doen. In onze verkiezingsprogramma’s beloven alle partijen woningbouw voor iedereen. Wij hebben dit zelfs als gemeenteraad vertaald naar concrete plannen en opgeschreven in de Omgevingsvisie eind 2023 en de begroting 2024.
Maar mooie praatjes vullen geen gaatjes zegt mijn moeder altijd. En daar heeft ze gelijk in. Aan beloften hebben jongeren en ouderen die willen doorstromen helemaal niets. Het gaat uiteindelijk om wat we doen. Tonen we net als de generaties voor ons politieke lef en creativiteit en gaan we eindelijk een knoop doorhakken om meer bereikbare en betaalbare woningen in de dorpskern Bergen mogelijk te maken? Of zeggen we neen en gaan we weer jaren van procederen, plannen maken en verdeeldheid tegemoet waarbij op het eind alleen advocaten en planologen aan het langste eind trekken in de illusie dat we ooit iedereen tevreden maken?

Hierbij weten we één ding zeker: de inwoners en ondernemers zijn de verliezers net zoals het dorpscentrum dat hoe langer we wachten steeds verder aftakelt. Omdat er weer geen betaalbare en bereikbare woningen bij komen, maar waar wel weer tijd, geld en energie naar de volgende fata morgana in het centrum van Bergen gaat in plaats van het realiseren van een evenwichtige demografische opbouw die zo hard nodig is voor een vitale – bruisende – kern.

Het tij keren
Net zoals de generaties voor ons willen wij als CDA onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van de toekomst van een vitale dorpskern. We zetten graag een stap om de hiervoor noodzakelijke bouw van betaalbare en bereikbare woningen te realiseren, ook op het dorpsplein. Juist omdat iedere woning telt.  Daarvoor kiezen we voor minder ik en voor meer wij.
Wij kiezen ervoor de verklaringen van geen bedenkingen ter visie te leggen en een coördinatiebesluit te nemen. Daarmee is niets definitief. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen gelegenheid te laten weten wat zij van de plannen vinden.  Het geeft de gemeente ook tijd om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over de verkeerssituatie Jan Oldenburglaan, de afstemming wat betreft de projecten in het centrum en de optimalisering van de groene omgeving.
En kunnen wij met de projectontwikkelaar in overleg of bijvoorbeeld de sociale koop geheel of gedeeltelijk om te zetten valt naar sociale huur.  Dan kunnen we bovendien met elkaar de mogelijkheden verkennen deze woningen niet alleen aan jonge woningzoekenden maar ook specifiek aan brandweermensen, agenten, onderwijzers en verpleegkundigen toe te wijzen. Op basis van de informatie die hieruit voortvloeit, kunnen we dan in september een weloverwogen besluit over het vervolg nemen. Een besluit in het belang van iedereen. Voor een gemeente die goed is voor iedereen.

Wilma Grooteman
fractievoorzitter CDA

advertentie

Meer 'Politiek':

Eerste stap gezet richting de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen

18 juni 2024

Gemeente Bergen wijst Ooms Bouw & Ontwikkeling en Nova Zembla Lofts aan als winnaars

Begin dit jaar heeft de gemeente Bergen een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen. Met trots kunnen wij melden dat Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude, in samenwerking met Nova Zembla Lofts uit Amsterdam, de prijsvraag heeft gewonnen.

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

18 juni 2024

Mocht het tot een schadeclaim komen van Het Bijzondere Huis, dan zal Bergen die verhalen bij Valkering

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon. Dat was wat gemeentesecretaris Martijn Schroor en burgemeester Lars Voskuil de onderzoekscommissie maandag verzekerden.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap zetten

14 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen...

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college.

Lezers met een mening: heeft de gemeente geld te veel? Het lijkt er wel op…

14 juni 2024

Door: Gerard Schiering

Om de kruising Landweg en Kerkedijk wat veiliger te maken, zijn er een half jaar geleden drempels aan gebracht. Dit na diverse ongelukken in de laatste jaren. Ook was het een iets veiliger oversteek geworden voor de fietsers van de BSG.  

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

In Groet werd symbolisch het groen gesnoeid op de locatie van de voormalige Petrusschool...

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto) en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Gemeente Bergen geeft regentonnen en plantjes weg en haalt tegels op

14 juni 2024

Met meer groen beperk je wateroverlast en het biedt meer koelte op warme dagen

Deze periode is ideaal om lekker in de tuin aan de slag te gaan. De gemeente Bergen geeft daarom plantgoed en regentonnen weg om inwoners zo te helpen met de inrichting van de tuin. Aanmelden voor de actie kan vanaf maandag 17 juni vanaf 08.30 uur en duurt uiterlijk tot en met zondag 23 juni tenzij de voorraad eerder op is.

Matige tot slechte respons op vragen via de mail aan gemeenten in NH

14 juni 2024

Bergen doet het goed, want gemiddeld binnen twee werkdagen antwoord...

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag.

Reactie Partij Ons Dorp op het vertrek van Jan Houtenbos

14 juni 2024

De fractie van ONS DORP is teleurgesteld maar heeft aangegeven liever in kleiner comité door te gaan dan met iemand waar ze niet op kunnen vertrouwen...

Het aangekondigde vertrek van raadslid Jan Houtenbos uit de fractie heeft Partij ONS DORP totaal verrast. Houtenbos neemt zijn zetel tegen alle door hem onderschreven afspraken mee. 

POD-raadslid Jan Houtenbos loopt per direct over naar Kies Lokaal

13 juni 2024

Partijvoorzitter van POD, oprichter en lijstduwer Henk Borst zegt verbijsterd te zijn...

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal.

Hoge opkomst. En zo stemde de gemeente Bergen

10 juni 2024

GL-PvdA verliest, maar blijft grootste partij. PVV wint

24.555 kiesgerechtigden. Opkomst 58.4%.

Lezers met een mening: Het lijkt op een Bermuda driehoek…

7 juni 2024

Door: Hans Peter Corbee

Het blijft fascinerend te zien hoe het centrum van Bergen de lokale politiek domineert in welk politiek proces dan ook. Het lijkt op een Bermuda driehoek waarin alle energie verdwijnt. En dat al jaren lang.

Achttien jaar geworden én meteen je stem uit brengen (filmpje)

7 juni 2024

Charlotte hield een helder betoog waarom stemmen zo van belang is...

De Bergense Charlotte werd 6 juni achttien jaar én ging na het eten van een taartje met burgemeester Lars Voskuil en zijn vouw Priska Voskuil-van Dijk direct door naar 't Oude Raethuys om haar stem uit te brengen. En vanmiddag ook nog eens examen moeten doen. Sterkte en succes Charlotte!

Lezers met een mening: bomen en bebouwing op het Plein

7 juni 2024

Door: Jan de Boer

Toen ik als inspreker op 23 mei jl. tijdens de algemene commissievergadering mijn bezwaren tegen met name het “P gebouw” op het Plein uitte, kreeg ik een vraag van de heer Peter van Huissteden van de PvdA.

Inzet drone bij natuurbrandmeldingen en nieuwe uniformen voor Bergense brandweer

7 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni: we trainden vrijwilligers tot observator...

Het moderniseren van onze brandweerzorg is essentieel omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.

Wie wordt onze kinderburgemeester in schooljaar 2024-2025?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni a.s. solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Bergen

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! 

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

31 mei 2024

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen...

Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

En nu gaan wij écht bouwen voor onze jongeren. Doe jij mee?

31 mei 2024

Door: Philip, raadslid GroenLinks Bergen

Raadslid en jongere Philip Garcia Hoogland heeft een plan om snel tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt voor jongeren te verlichten. Nu zoekt Philip naar input van jonge woningzoekenden om het project verder te ontwikkelen.

Nieuwe energiecoaches gezocht

31 mei 2024

Energiecoaches zijn lokale vrijwilligers die bruikbare tips over energiebesparing geven aan mede-inwoners

De gemeente Bergen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als energiecoach. Dit vanwege het grote succes van het energiecoach-initiatief, waarbij inwoners gratis een energiegesprek aan huis kunnen aanvragen. Binnenkort start er een nieuwe opleidingsronde voor energiecoaches om het team te versterken.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Gemeenten in Regio Alkmaar zetten volgende stap in toeristische samenwerking

24 mei 2024

Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Bergen: “In de gemeente Bergen zijn we gastvrij en genieten we zelf ook van de prachtige natuur als we wandelen, fietsen of sporten

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. 

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

Gemeenten zijn nodig voor nadere uitwerking coalitieakkoord

24 mei 2024

Samen werken aan uitvoerbare ambities

Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt. 

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Veteranenmiddag 22 juni voor Bergense veteranen

24 mei 2024

Het is actueler dan ooit: oorlog en de gevolgen daarvan.

Op zaterdag 22 juni 2024 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze veteranen. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.00 uur in Restaurant Studlers, Breelaan 26 te Bergen.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Burgemeester Lars Voskuil roept alle stemgerechtigde inwoners op om naar de stembus te gaan. Fotografie: Ernest Selleger.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

Verkiezing Europees Parlement 6 juni

17 mei 2024

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

3 mei 2024

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto ...

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Actuele informatie over het Dorpsplein Bergen

3 mei 2024

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken...

De gemeente heeft op de website actuele informatie geplaatst over het Dorpsplein in Bergen Centrum. Onlangs werd bekend dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de juiste procedure te volgen. De raad wordt daarom gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven.

Gemeenten niet bezorgd, wel alert bij herdenkingen…

3 mei 2024

Gemeenten treffen wel maatregelen, maar meestal niet meer dan in andere jaren

Veel gemeenten en comités die herdenkingen op 4 mei organiseren, treffen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bij geen enkele gemeente die het ANP voor een rondvraag benaderde, zijn demonstraties aangekondigd en de meeste gemeenten verwachten geen ongeregeldheden.

Voor in de agenda: 6 juni verkiezingen Europees Parlement

3 mei 2024

In mei kunt u de digitale Stemwijzer invullen via www.stemwijzer.nl

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

26 april 2024

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee

Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving: wordt natuurbeleid te formalistisch en juridisch, dan kan het draagvlak verdwijnen.

Gemeenten ontvingen meer signalen van betalingsachterstanden. Hoe zit dat in de gemeente Bergen?

26 april 2024

Een reactie van wethouder Marco Wiesehahn, portefeuillehouder Sociaal domein...

Wiesehahn, "Zaffier is onder andere voor de gemeente Bergen verantwoordelijk voor werk, geldzaken en inburgering.

Krijgen we deze zomer een Plein dat past bij de allure van Bergen?

21 april 2024

Liselotte Verwaaijen zal namens de VVD de wethouder vragen of deze het ook de hoogste tijd vindt voor een ‘upgrade’...

Bielzen, houtsnippers en een paar picknickbanken sieren sinds vorig jaar het Plein van de Heerlijkheid Bergen. De plank is flink misgeslagen! Het oogt armoedig, Bergen onwaardig. Tot deze conclusie komt de VVD samen met Ons Dorp.

Subsidie voor inwoners voor meer groen en opvangen van regenwater

19 april 2024

Er zijn steeds vaker hevige regenbuien en langere periodes van droogte...

Vanaf nu biedt de gemeente Bergen een subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van een regenpijp of het verwijderen van tegels om plaats te maken voor groen.

Grote meerderheid Bergenaren wil een gemeentelijk vuurwerkverbod

12 april 2024

Politiek stuurt aan op centraal vuurwerk in de verschillende dorpskernen...

Uit een door de Verenigde Noordhollandse Dagbladen georganiseerde enquête onder 8.273 lezers blijkt dat driekwart van de inwoners van onze provincie voorstander is van een gemeentelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

BBC wil één grote parkeerkelder onder centrum Bergen

6 april 2024

Ook het Parkhotel van Dirk Kat kan hier haar tekort aan parkeerplekken gaan ophalen met een ondergrondse doorgang naar het nieuwe hotel

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een visie gedeeld met het gemeentebestuur om de toekomstige nieuwbouw in het centrum te faciliteren met één grote parkeerkelder.

Terug