Dominee Engele van de Ruïnekerk stuurt brief naar Alkmaarse synagoge

“Geacht bestuur en alle andere lezers,

Dominee Engele van de Ruïnekerk stuurt brief naar Alkmaarse synagoge
Net als de rest van de wereld zijn we geschokt door het geweld, dat in Israël heeft plaats gehad. Het is onbeschrijflijk en monsterlijk, hoe zo veel onschuldige mensen zijn verwond, vermoord, gevangen genomen. Onze gedachten en gebeden zijn voortdurend bij alle slachtoffers. Geen enkel woord kan zulk verdriet volledig beschrijven.
Wij kunnen ons voorstellen, dat het u nog veel dieper raakt, omdat u relaties heeft in Israël en omdat opnieuw duidelijk is hoe broos de veiligheid van Joden in de wereld nog altijd is. Als kerk voelen we een grote verbondenheid met de geschiedenis van uw volk en daarom ook met Joden van deze tijd.
Het is verleidelijk om allerlei politieke en sociale kwesties aan te snijden, maar daar nemen we als kerk bewust afstand van. Tijdens onze vieringen hebben we ons vooral gericht op de wens naar Shaloom. Mensen konden ook kaarsen aansteken voor de slachtoffers, als symbool van hoop op licht in alle duisternis.
We wensen u alle kracht en sterkte toe. Mochten wij iets voor u kunnen doen, dan hopen, we dat U niet schroomt ons te benaderen. Voor nu wilden we zeggen, dat we aan u denken en met u meeleven. Laten we hopen op vrede en de-escalatie.”
De dominee stuurde vergelijkbare brieven naar de besturen van drie moskeeën in de regio.