Dit jaar wordt herdacht dat er 600 jaar geleden in Bergen een wonder plaats vond

“600 jaar Mirakel van Bergen”

Dit jaar wordt herdacht dat er 600 jaar geleden in Bergen een wonder plaats vond

In die tijd werd het “Wonder van Bergen” jaarlijks op de zondag voor Pinksteren feestelijk herdacht met een plechtige processie. Daarbij werd het ‘bewijs’ van het wonder vanuit de toenmalige St. Petrus en Pauluskerk (thans Ruïnekerk) het dorp rondgedragen naar de plek waar het allemaal begon: de noordzijde van Zanegeest, nu Kapellaan geheten, waar de restanten van het Pettense kerkje aanspoelden, na die verschrikkelijke St. Elisabethvloed.

Ongeveer 160 jaar later kwam aan deze processietraditie een einde, toen het Protestantisme de officiële staatsgodsdienst werd, en alle openbare uitingen van het katholieke geloof werden verboden. In de plaats daarvan werd door de katholieke gelovigen van Bergen een Stille Omgang gehouden, ook op de zondag voor Pinksteren en langs dezelfde route, maar dan om zes uur in de ochtend en in stil gebed.
Deze traditie heeft, met ups en downs, tot 2019 bestaan, al werd het aantal deelnemers wel steeds minder. In 2020 en 2021 werd hij, vanwege corona, niet georganiseerd.

Tijdens een excursie fietsen wij langs de belangrijke plaatsen die in deze geschiedenis een rol gespeeld hebben.
De lengte van deze fietstocht is ongeveer 5 km.

Bron: www.hvb-nh.nl

U kunt zich hier vanaf 18 februari 2022 aanmelden voor een excursie.