Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het voorkomen van geweld bij meisjes en vrouwen

Iedereen kan het verschil maken!

Op donderdagmiddag 1 december 2022 organiseren Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) en Geweld hoort nergens thuis voor professionals het minisymposium Orange the World in het filmhuis van Alkmaar. Orange the World houdt in wereldwijde aandacht voor het thema ‘Tegen geweld tegen vrouwen en meisjes’. Dit jaar staat in het teken van preventie, met als motto: iedereen kan het verschil maken!

Wat is Orange the World?
Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Waarom wordt dit minisymposium georganiseerd?
Ellen van der Meer (beleidsmedewerker Veilig Thuis NHN): “Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het voorkomen van geweld bij meisjes en vrouwen. Daar kan iedereen aan bijdragen; professionals, docenten, buren, voorbijgangers. Kortom, iedereen kan het verschil maken! Speciaal voor professionals organiseren wij dit minisymposium. En de insteek is dan ook: Hoe kan jij als professional het verschil maken?”
Jessica de Wit (projectleider Geweld hoort nergens thuis): “We hebben samen een mooi programma opgesteld. Tijdens het minisymposium komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord. Vindt de voorvertoning plaats van de film Belaagd een productie van KRO/NCRV. Houden we een panelgesprek en sluiten we af met een netwerkborrel.”

Cijfers en feiten Orange the World*
Verschillende onderzoeken laten zien dat geweld tegen vrouwen zeer vaak voorkomt. Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van geweld.
Cijfers:
• 137: Wereldwijd sterven 137 vrouwen per dag aan geweld van een familielid, partner of ex-partner.
• 33%: Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen fysiek en/of seksueel geweld ervaren.
• 23%: Bijna één op de vier vrouwen in Nederland heeft te maken (gehad) met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld.
*(bron: Orange the World)

Aanmelden of meer informatie?
Professionals in Noord-Holland-Noord worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het minisymposium via https://www.veiligthuisnhn.nl/minisymposium-orange-the-world-1-12-2022. Professionals met een SKJ-registratie kunnen SKJ-punten verkrijgen.
Voor meer informatie over het minisymposium kan men contact opnemen met Ellen van der Meer via [email protected]