Deel

advertentie

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel – ongestoord – hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat ‘die anderen’ eigenlijk precies vonden en waarom.

Het was volle bak in De Beeck: vertegenwoordigers van onder meer Natuur & Milieu, recreatie, lokale en provinciale overheid en duinbeheer, aangevuld met een publieke tribune met anderen die zich betrokken voelen bij het duingebied, zorgden voor een geanimeerde avond.
Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen konden de deelnemers die aan de ‘dialoogtafel’ zaten uitleggen waarom ze daar waren en wat ze ‘ervan vonden’. Vanuit de beheerders en de provinciale overheid werd vooral veel uitgelegd over het hoe en waarom. Maar ook hoezeer ze zijn gebonden aan wet- en regelgeving. ‘Niet om ons te kunnen verschuilen, maar er is hier nu eenmaal veel Natura2000-gebied en daarvoor gelden wetten en regels op Europees niveau. Daar moeten wij ons simpelweg aan houden’, aldus Jaqueline Groen van de provincie Noord-Holland.

Linda Hes van PWN kon ook aan de bak. Veel vragen waren aan haar (aan het PWN als beheerder dan) gericht, maar ze had zich goed voorbereid op de avond. ‘Ik denk wel dat aan het eind van de avond iets meer begrip was voor het feit dat we als beheerder aan al die uiteenlopende belangen en behoeften vorm moeten geven’, aldus Hes. ‘Dat hoop ik in ieder geval. Ik zag dat meerdere mensen telefoonnummers uitwisselden, dus dat is een goed teken. Het is wel belangrijk dat we altijd in gesprek blijven met elkaar, maar het zal ook duidelijk zijn dat niet iedereen zin zin kan krijgen.’

Reinoud de Haan van de Fietsersbond was wat minder enthousiast. Althans, hij vond het wel prettig dat hij nu veel gezichten bij de instanties kon plaatsen. ‘Dat maakt een volgende gesprek makkelijker, maar het betekent niet dat wij niet doorgaan met procederen. Het plan om op termijn het fietspad van de Blijdensteinsweg uit de kustfietsroute te halen, is wat ons betreft een no-go.’

De Stichting Behoud Schoorlse Duinen kon het niet laten de op handen zijnde kap van circa 16 ha dennenbos bij Schoorl, en impliciet daarmee de verstuiving van dat deel van de bossen, aan de orde te stellen. Dat was te verwachten, maar nadat die discussie een aantal keer terug kwam – ook vanuit het publiek – werd die door de gesprekleider afgebroken. ‘Het gaat nu om meer dan alleen een geplande kap van een bosperceel en het onderstuiven van een fietspad’, aldus Van den Hoogen.

Egmonder Gerjan Zwaan was namens dorpsvereniging de Parel aanwezig, maar hij zat er vooral als toehoorder. ‘Aan de Egmondse kant van de duinen hebben we een zeedorpenlandschap en dat zorgt er met name voor dat er een grote variëteit in het landschap is en blijft. Die variëteit betekent ook dat de biodiversiteit wat meer gezekerd is. Zolang dat zeedorpenlandschap blijft bestaan, en dat zal voorlopig het geval zijn gezien de cultuurhistorische waarde ervan, is er voor ons dus niet zo veel discussie over fietspaden of verstuivingen.’

In het deel na de pauze kwam ook het door Van den Hoogen genoemde grotere belang en de bredere context rondom het duingebied aan de orde. Zeespiegelstijging, verzilting, drinkwaterwinning, recreatief gebruik van de duinen en eventueel de binnenduinrand, agrariërs als natuurbeheerders, het kwam allemaal voorbij.
Aan het eind van de avond waren de reacties van de meeste deelnemers en aanwezigen best positief. Niet dat ze het ineens met elkaar eens waren geworden, maar het had ook wel weer veel informatie opgeleverd. En gelegenheid tot het maken van afspraken, zoals Jan Apeldoorn (Egmond-Binnen, Recron) ging doen. ‘Ik ben heel blij met deze avond. Niet dat het zo verrassend was, maar we zitten er nu tenminste wel bij. Meestal is dat niet het geval en dat is jammer, want de recreatie is een wezenlijk onderdeel van deze regio en het gebruik van de duinen. Vinden wij tenminste.’

Uiteindelijk gingen alle deelnemers na de discussie met elkaar op de groepsfoto, dus wellicht is er een zaadje geplant voor een volgend initiatief? Misschien zou het zelfs de standaard aanpak moeten worden allerlei ‘grote’ onderwerpen die in Bergen spelen op deze manier bespreekbaar te maken. Liefst in een vroeg stadium dan.

Foto: de binnenring van de raadszaal (Hans Brouwers, HaBro Fotografie)
Klik op de foto voor een uitvergroting.

advertentie

Meer 'Politiek':

Twintig sociale huurwoningen en buurtcentrum op T&O terrein

9 december 2023

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen: twaalf driekamer eengezinswoningen, vier nultredenwoningen met wonen op de begane grond, aangevuld met vier tweekamerappartementen

Op het Tuin- en Oostdorp (T&O) terrein in Bergen zijn twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurtcentrum gebouwd.

Meer betaalbare en duurzame woningen in Bergen

8 december 2023

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: (links op de foto) ‘De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.’

De gemeente Bergen, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken.

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Veiligheid in uw buurt…

17 november 2023

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen

Tijdens drie inwonersavonden en met een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren?

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Feestelijke openingsweek buurtcentrum T&O in Bergen

3 november 2023

Het is een prachtig gebouw geworden, dat beheerd wordt door Welzijn Bergen en waar zeven dagen in de week de gezellige buurtkamer geopend wordt

Op maandag 13 november 2023 opent het nieuwe buurtcentrum Tuin- en Oostdorp (T&O) aan de Jaap Veldheerhof 1 in Bergen zijn deuren!

Lezers met een mening: blokkade erf Harmoniegebouw

3 november 2023

Door: Jan Apotheker

De gemeente Bergen heeft zonder enige nadere toelichting de toegang tot het erf van het Harmoniegebouw geblokkeerd.

Kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44

3 november 2023

De gemeente maakt het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen

De gemeente Bergen houdt woensdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur weer een inloopmoment bij het Slotkwartier.

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen Elkshove in Bergen

30 oktober 2023

De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025...

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.

Tweede Kamerverkiezing 2023 – StemWijzer is nu online

27 oktober 2023

Mocht je nog twijfels hebben... Ga goed voorbereid stemmen!

Eerder deze week is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen.

Eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in financiële nood

27 oktober 2023

Regeling voor maatschappelijke organisaties met geldproblemen

Vier van de vijf maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen blijken in financiële nood te verkeren door de gestegen energiekosten.

Leerlingen Matthieu Wiegmanschool ontbijten met burgemeesters gemeente Bergen

25 oktober 2023

De kinderen en burgemeesters kregen een ontbijt dat is samengesteld door de diëtiste en dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum

Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken, ontbeten burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn afgelopen week samen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de Matthieu Wiegmanschool in de raadzaal in De Beeck.

Wijziging betaald parkeren Bergen aan Zee en Egmond aan Zee

20 oktober 2023

In de winter niet meer gratis...

In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn per 1 januari 2023 de regels voor betaald parkeren veranderd. Van november tot en met januari moet er hier op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur parkeergeld betaald worden. Voorheen was dat in de wintermaanden gratis.

Lezers met een mening: Kranenburgh: “Het Bergense COBRA?”

20 oktober 2023

Door: Haye van der Werf

Binnenkort (19-10, 02-11) behandelt de gemeenteraad van Bergen de begroting 2024.

Voorbereidingen bouw Park de Beeck gestart

13 oktober 2023

Er komen 32 woningen te koop voor maximaal 400.000 euro

Op de oude sportaccommodatie verrijst over enige tijd een compleet nieuwe woonwijk. Een duurzame, groene en waterrijke wijk met 42 huizen en vijf woongebouwen met totaal 110 appartementen.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 9: Fractie Bruin (gemeente Bergen)

13 oktober 2023

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

Partij Ons Dorp
close-link
Terug