Deel

advertentie

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel – ongestoord – hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat ‘die anderen’ eigenlijk precies vonden en waarom.

Het was volle bak in De Beeck: vertegenwoordigers van onder meer Natuur & Milieu, recreatie, lokale en provinciale overheid en duinbeheer, aangevuld met een publieke tribune met anderen die zich betrokken voelen bij het duingebied, zorgden voor een geanimeerde avond.
Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen konden de deelnemers die aan de ‘dialoogtafel’ zaten uitleggen waarom ze daar waren en wat ze ‘ervan vonden’. Vanuit de beheerders en de provinciale overheid werd vooral veel uitgelegd over het hoe en waarom. Maar ook hoezeer ze zijn gebonden aan wet- en regelgeving. ‘Niet om ons te kunnen verschuilen, maar er is hier nu eenmaal veel Natura2000-gebied en daarvoor gelden wetten en regels op Europees niveau. Daar moeten wij ons simpelweg aan houden’, aldus Jaqueline Groen van de provincie Noord-Holland.

Linda Hes van PWN kon ook aan de bak. Veel vragen waren aan haar (aan het PWN als beheerder dan) gericht, maar ze had zich goed voorbereid op de avond. ‘Ik denk wel dat aan het eind van de avond iets meer begrip was voor het feit dat we als beheerder aan al die uiteenlopende belangen en behoeften vorm moeten geven’, aldus Hes. ‘Dat hoop ik in ieder geval. Ik zag dat meerdere mensen telefoonnummers uitwisselden, dus dat is een goed teken. Het is wel belangrijk dat we altijd in gesprek blijven met elkaar, maar het zal ook duidelijk zijn dat niet iedereen zin zin kan krijgen.’

Reinoud de Haan van de Fietsersbond was wat minder enthousiast. Althans, hij vond het wel prettig dat hij nu veel gezichten bij de instanties kon plaatsen. ‘Dat maakt een volgende gesprek makkelijker, maar het betekent niet dat wij niet doorgaan met procederen. Het plan om op termijn het fietspad van de Blijdensteinsweg uit de kustfietsroute te halen, is wat ons betreft een no-go.’

De Stichting Behoud Schoorlse Duinen kon het niet laten de op handen zijnde kap van circa 16 ha dennenbos bij Schoorl, en impliciet daarmee de verstuiving van dat deel van de bossen, aan de orde te stellen. Dat was te verwachten, maar nadat die discussie een aantal keer terug kwam – ook vanuit het publiek – werd die door de gesprekleider afgebroken. ‘Het gaat nu om meer dan alleen een geplande kap van een bosperceel en het onderstuiven van een fietspad’, aldus Van den Hoogen.

Egmonder Gerjan Zwaan was namens dorpsvereniging de Parel aanwezig, maar hij zat er vooral als toehoorder. ‘Aan de Egmondse kant van de duinen hebben we een zeedorpenlandschap en dat zorgt er met name voor dat er een grote variëteit in het landschap is en blijft. Die variëteit betekent ook dat de biodiversiteit wat meer gezekerd is. Zolang dat zeedorpenlandschap blijft bestaan, en dat zal voorlopig het geval zijn gezien de cultuurhistorische waarde ervan, is er voor ons dus niet zo veel discussie over fietspaden of verstuivingen.’

In het deel na de pauze kwam ook het door Van den Hoogen genoemde grotere belang en de bredere context rondom het duingebied aan de orde. Zeespiegelstijging, verzilting, drinkwaterwinning, recreatief gebruik van de duinen en eventueel de binnenduinrand, agrariërs als natuurbeheerders, het kwam allemaal voorbij.
Aan het eind van de avond waren de reacties van de meeste deelnemers en aanwezigen best positief. Niet dat ze het ineens met elkaar eens waren geworden, maar het had ook wel weer veel informatie opgeleverd. En gelegenheid tot het maken van afspraken, zoals Jan Apeldoorn (Egmond-Binnen, Recron) ging doen. ‘Ik ben heel blij met deze avond. Niet dat het zo verrassend was, maar we zitten er nu tenminste wel bij. Meestal is dat niet het geval en dat is jammer, want de recreatie is een wezenlijk onderdeel van deze regio en het gebruik van de duinen. Vinden wij tenminste.’

Uiteindelijk gingen alle deelnemers na de discussie met elkaar op de groepsfoto, dus wellicht is er een zaadje geplant voor een volgend initiatief? Misschien zou het zelfs de standaard aanpak moeten worden allerlei ‘grote’ onderwerpen die in Bergen spelen op deze manier bespreekbaar te maken. Liefst in een vroeg stadium dan.

Foto: de binnenring van de raadszaal (Hans Brouwers, HaBro Fotografie)
Klik op de foto voor een uitvergroting.

advertentie

Meer 'Politiek':

Veel groen en ontmoetingstafel op Plein in Bergen

6 juni 2023

Ook een vlonder, die gebruikt kan worden als podium...

De gemeente gaat beginnen met de tijdelijke inrichting van het Plein in Bergen Centrum. Een aantal ideeën die inwoners hebben aangedragen én op korte termijn te realiseren zijn, komen terug in het ontwerp.

De Flessenpost ging in gesprek met wethouder Yvonne Roos-Bakker (filmpje)

2 juni 2023

De plannen voor het centrum van Bergen...

Wat kunnen de inwoners van Bergen en bezoekers op korte én langere termijn verwachten?

De aanbesteding van de Harmonielocatie is van start gegaan

2 juni 2023

Namens: Stichting Mooier Bergen & Bewonersvereniging Bergen Centrum

We zijn verheugd dat na lang wachten nu de eerste stap in de aanbestedingsprocedure is gezet. De komende weken kunnen ontwikkelaars hun belangstelling kenbaar maken via het nationaal aanbestedingsplatform TenderNed.

Het Paddenpad is weer open voor publiek

2 juni 2023

De werkzaamheden aan het Paddenpad zijn afgerond...

Het pad is geasfalteerd en verbreed om het toegenomen aantal fietsers meer ruimte te geven. Naast het pad is een apart voetpad aangelegd voor wandelaars.

Verdeling extra geld voor gemeenten in de strijd tegen energiearmoede

2 juni 2023

Met deze middelen kunnen gemeenten kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra ondersteunen met energiebesparende maatregelen

Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede.

Camera waakt over veiligheid bezoekers bij strandopgang Bergen aan Zee

2 juni 2023

Burgemeester Lars Voskuil neemt maatregel na eerdere incidenten

Bij de strandopgang aan de C.F. Zeiler Boulevard in Bergen aan Zee, richting strandpaviljoen De Jongens, wordt vanaf 27 mei tot en met 3 september cameratoezicht ingesteld.

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

26 mei 2023

In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard.

Verslag van de motie terrasverruiming donderdagavond 25 mei

26 mei 2023

Kijk naar wat er wél kan in plaats van dingen te beperken of af te wijzen...

De VVD heeft gisteravond aan het einde van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend om een terrasverruiming in 2023 te mogen doorzetten.

Banenbeurs in De Beeck voor Oekraïense inwoners was succes

26 mei 2023

Zo’n 40 Oekraïners bezochten de beurs...

Zaterdag 20 mei vond in Sportcentrum De Beeck in Bergen een banenbeurs voor Oekraïners plaats. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo konden kennismaken met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus.

Noord-Holland vraagt aan Rijk 1,2 miljard voor landelijk gebied

26 mei 2023

Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties...

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden.

Provincie licht gemeenten door: informatiebeheer Bergen ‘onvoldoende’

19 mei 2023

De provincie oordeelt op vier 'risicodomeinen': financiën, archief & informatiebeheer, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen binnen haar bereik.

Particuliere opvang Oekraïners in het zonnetje gezet

19 mei 2023

Burgemeester Lars Voskuil en het projectteam Oekraïne waren aanwezig om de gastgezinnen in het zonnetje te zetten

De Oekraïense hapjes en drankjes stonden klaar en Oekraïense livemuziek schalde door de boxen.

Provincie betaalt 86.000 euro aan kustbus

12 mei 2023

Van juli tot en met augustus...

De provincie Noord-Holland draagt 86.180 euro bij aan de kustbus, de verbinding die de afgelopen zomers toeristen vervoerde langs verschillende regio's van de Noordzeekust.

De stand van zaken op het Dorpsplein Bergen

12 mei 2023

Uitgangspunt is dat het op het Plein veilig en prettig verblijven is...

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen.

Afsluitende bijeenkomst Groen in de Buurt

12 mei 2023

Voor wie zelf een idee heeft om een wijk groener en mooier te maken, is dit dé kans om inspiratie op te doen...

Dinsdagavond 16 mei is de afsluiting van het project ‘Groen in de Buurt’. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Wie zelf een idee heeft voor een groene buurt, kan hier inspiratie opdoen.

Tegelophaalservice onverwacht succes

12 mei 2023

Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen...

De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormde de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

28 april 2023

Gemeenten willen bijdragen aan de rijksdoelen door deze slim te verbinden met de wensen die in de eigen regio leven

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden, is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen en gaan leveren om te komen tot een duurzaam en samenhangend perspectief in hun regio’s. Gemeenten willen die rol pakken en zoeken daarbij de onderlinge samenwerking.

Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over Eeuwigelaan en draagt college op huiswerk over te doen

28 april 2023

Plan terug bij af...

Het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers is gediend met het verkeersbesluit en heeft geen evenwichtige belangenafweging gemaakt.

Koninklijke onderscheiding voor VVD-raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Raadsleden komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als ze twaalf jaar of langer raadslid zijn geweest

Vanwege zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid is Kees van Leijen tijdens de raadsvergadering koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil reikte het lintje met de bijbehorende versierselen aan hem uit.

Provincie stelt: duinbos Bergen aan Zee aangetast door honingzwam

21 april 2023

De kap (13.000 bomen) is bedoeld om de verzuring van de grond door stikstof tegen te gaan, zo meldt Gedeputeerde Staten

Het gaat om 16,2 hectare bosgebied ten noordoosten van Bergen aan Zee. Een deel van de 13.000 bomen is aangetast door de honingzwam.

Plan van aanpak Vitale Kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) is gereed

21 april 2023

Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang

Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet.

Dertig kilometer in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

21 april 2023

Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte...

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de zogenoemde doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen.

Bergenaren met een mening: Jan Roos

14 april 2023

Nieuwe catch22-soap in Bergen: afval

Mensen op een bovenwoning in het centrum van Bergen hebben een schrijven van de gemeente ontvangen met het verzoek stickers op hun grijze en oranje afvalbakken te plakken, zodat die voor eeuwig opgehaald kunnen worden.

Second opinion over proces VVGB Plein Bergen als hamerstuk naar raad van 20 april

17 april 2023

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces”, zegt Klaas vd Kaaij, raadslid D66 en mede-opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

In maart is de sloop van de Bakemaflat afgerond

14 april 2023

De gemeente streeft ernaar om het Plein rond 1 juni weer te openen

De gemeente maakt een aantrekkelijk Plein waarbij we rekening houden met het tijdelijke karakter.

Wethouder Marco Wiesehahn ziet dat (nog) geen gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde saneringskrediet voor mensen die met schulden zitten

14 april 2023

Sinds 1 januari 2023 wel een optie, maar nog niet gebruikt

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten neemt met een saneringskrediet de schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Het resultaat is dat de schuldenaren met slechts één schuldeiser te maken hebben: de gemeente. "Dat scheelt ze veel stress", zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten.

Brief van het college aan de raad, op 5 april 2023

7 april 2023

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning voor Hotel Nieuw Nassau ontvangen.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand

7 april 2023

Participatie met bewoners, belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Geen tegels maar planten in je tuin…

7 april 2023

Tegel-ophaalservice voor inwoners

In april starten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo weer een tegelwip-actie om tegels op te halen bij inwoners in de wijk.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug