Dennen uit de duinen duurzaam verwerkt…

Afhankelijk van de kwaliteit van het hout kunnen de bomen worden toegepast in onder meer de houtskeletbouw...

De gemeente Bergen heeft PWN vergunning verleend om zestien hectaren dennenbos bij Bergen aan Zee te verwijderen. De bomen vormen een windscherm vlak aan de kust waardoor de invloed van zout en wind wordt tegenhouden. Deze dynamiek is cruciaal voor gezonde duinen en hard nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan. Het project start op maandag 28 augustus met het verwijderen van ongeveer twintig dennenbomen. Deze stammen worden getest om te kijken voor welke duurzame toepassingen ze geschikt zijn. Het vervolg van het project staat gepland voor oktober dit jaar.

De dennenbomen die in augustus worden weggehaald, gaan voor een test naar een houtverwerkingsbedrijf. Afhankelijk van de kwaliteit van het hout kunnen de bomen worden toegepast in onder meer de houtskeletbouw. PWN is tijdens een bijeenkomst over het project op dit idee gebracht door architect Natrufied Architecture uit Bergen. Gezamenlijk zal worden onderzocht hoe het hout op een duurzame manier in gebouwen in de omgeving van Bergen kan worden toegepast.

Boris Zeisser van Natrufied Architecture: “Hout is een uitermate duurzaam bouwmateriaal waarmee de hoge emissies van beton, staal en steen kunnen worden voorkomen. Bomen slaan CO2 op tijdens hun groei. Als we deze bomen oogsten en voor lange tijd kunnen gebruiken in onze gebouwen, blijft het CO2 vastgelegd in de gebouwen voor deze periode. Ook is het een van de weinige constructieve bouwmaterialen die hergroeibaar zijn. Wij krijgen al signalen uit onze kring van opdrachtgevers dat er interesse is om het hout uit onze geliefde duinen onderdak te geven in nieuwe woningen. Het is een mooi idee dat als deze bomen wegens natuurbehoud dienen te verdwijnen, we ze lokaal een waardevolle nieuwe bestemming kunnen geven.”
De bomen die in Bergen aan Zee verdwijnen, worden elders in de provincie middels herplant gecompenseerd.

Niels Hogeweg, projectleider bij PWN: “Het is heel begrijpelijk dat het kappen van bomen soms weerstand en emotie oproept. We hebben daar alle begrip voor en gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft persoonlijk in gesprek. We hebben de afgelopen periode tientallen veldbezoeken georganiseerd met natuurorganisaties, omwonenden en andere geïnteresseerden. Door in de duinen met eigen ogen te zien wat er aan de hand is, voel je de noodzaak deze stap te zetten richting een gezonde toekomst van de duinen bij het Lange Vlak. We zijn blij dat veel organisaties en omwonenden onze bijeenkomsten waarderen en begripvol zijn.”
Inschrijven voor een duincollege kan via de website van PWN.