Denk mee over sporten en bewegen in uw gemeente

Vanaf april lokale sportakkoorden voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Denk mee over sporten en bewegen in uw gemeente

Bijna is het zover en dan zijn er voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ‘lokale sportakkoorden’ opgesteld en ondertekend. Het doel van deze lokale plannen is dat zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen. Het gaat hierbij om het optimaliseren van bestaande en het maken van nieuwe afspraken en zoeken van samenwerkingen tussen de lokale aanbieders. Het betreft ook het vergroten van de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen met de nadruk op lokale accenten en behoeften van inwoners. Voor de plannen gaan betrokkenen lokaal en bovenlokaal op zoek naar ambities en een toekomstbestendige visie op sporten en bewegen.
Om dit proces in goede banen te leiden zijn op basis van een Rijkssubsidieregeling recent vier ‘lokale’ onafhankelijke sportformateurs aangesteld. Geïnteresseerden kunnen meepraten over sporten en bewegen in hun gemeente. Zij kunnen zich aanmelden om in februari mee te denken met de sportformateurs. De verwachting is dat in april de lokale sportakkoorden worden opgeleverd. Vanaf april gaan de betrokken organisaties met de ambities vanuit het akkoord aan de slag. Aan de ambities wordt een uitvoeringsbudget vanuit het Rijk gekoppeld.

Aanvullen en optimaliseren
Er gebeuren al veel goede dingen op het gebied van sporten en bewegen. Met veel energie worden eeuwenoude sporten aangeboden of ontstaan er juist nieuwe initiatieven. Er bestaan al verschillende afspraken en samenwerkingen. Het ‘Lokaal Sportakkoord’ kan dat optimaliseren, door aanvulling en versterking. Want sport betekent meer dan alleen een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen dragen bij aan gezondheid, ontmoeting, verbinding en welzijn. Sporten en bewegen zijn, net als de samenleving, continue in ontwikkeling.

Inspiratiesessies in februari: denk mee met sportformateurs
De sportformateurs gaan de komende tijd in gesprek met belanghebbenden en op zoek naar ideeën over sporten en bewegen. Om een effectief en gedragen sportakkoord te formeren, is samenwerking nodig tussen buurtsportcoaches, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, individuele sporters, sportscholen, fysiotherapeuten en andere betrokken organisaties of ondernemers. Iedereen die ideeën heeft over ‘wat er goed gaat of beter kan’ in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo is welkom om mee te praten. Daarvoor organiseren wij in februari per gemeente interactieve inspiratiesessies.

Aanmelden voor inspiratiesessies
Wilt u een bijdrage leveren aan het lokale sportakkoord in uw gemeente? Dan kunt u zich aanmelden voor een inspiratiesessie en meedenken met de sportformateurs:

Castricum – Inspiratiebijeenkomst donderdag 6 februari: [email protected]
Uitgeest – Inspiratiebijeenkomst maandag 10 februari: [email protected]
Heiloo – Inspiratiebijeenkomst dinsdag 11 februari:
[email protected]
Bergen-NH– Inspiratiebijeenkomst woensdag 12 februari: [email protected]