Definitief geen supermarkt Lidl in oude ABN AMRO bankgebouw op het Plein

Rechter stelt gemeente wederom in het gelijk...

Er komt definitief geen Lidl aan het Plein in het centrum van Bergen. Het beroep tegen het besluit van het college om geen vergunning te verlenen voor de vestiging van een Lidl-supermarkt, is door de Raad van State ongegrond verklaard. Het betekent dat de ontwikkelingsplannen voor het nieuwe centrum door kunnen gaan.

Lidl was van plan het voormalige bankgebouw Plein 29 om te bouwen tot een supermarktvestiging en had daar een vergunning voor aangevraagd. Gemeente Bergen wilde echter geen supermarkt in het centrum omdat er geen ruimte is op eigen terrein en in de openbare ruimte voor nieuwe benodigde parkeerplaatsen. Daarnaast zou de komst van een supermarkt de parkeerdruk in het centrum van Bergen nog meer verhogen, wat niet wenselijk is.

Verdere invulling van herontwikkelingsplannen
Wethouder Erik Bekkering namens het college van Bergen: “Wij zijn blij met deze uitspraak. Dit betekent ruim baan voor een verdere invulling van de herontwikkelingsplannen voor het centrum van Bergen, zonder supermarkt en met voldoende parkeerruimte.”

De toenmalige wethouder Klaas Valkering heeft zich destijds sterk gemaakt om de plannen van Lidl tijdig te torpederen.

Vervolg
Het project Bergen Centrum zal nu starten met de uitvoering van het deelproject Dorpsplein. Het terrein wordt nu eerst bouwklaar gemaakt.