Deel

advertentie

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

Door de grote hoeveelheid stikstof groeien grote delen van de duingebieden dicht

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

De drie kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worstelen met de stikstofplannen die ze bij minister Christianne van der Wal moeten inleveren. Binnen tien maanden moeten ze per gebied aangeven hoe ze de stikstof zullen verminderen. Maar voor de duinen aan de kust is dat niet mogelijk, omdat een kwart van de herkomst van de stikstof daar onduidelijk is. Dat komt door een verschil tussen berekeningen en metingen. De kustprovincies willen snel duidelijkheid van het RIVM, maar het onderzoek zal naar verwachting pas volgend jaar klaar zijn. Dat is voor provincies te laat, omdat ze nu hun plannen al moeten maken.

Gedeputeerde Anita Pijpelink van Zeeland vindt dat juist bij een gevoelige, complexe situatie als deze geen onduidelijkheid kan bestaan. “Daarom is het erg belangrijk dat bekend is wat de stikstofbronnen precies zijn, wat hun aandeel in de totale hoeveelheid is en wie er verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen.”

Twijfel

In de duinen werd veel meer stikstof gemeten dan werd verwacht op basis van berekeningen. Lange tijd werd gedacht dat die extra stikstof afkomstig moest zijn uit zee, in de vorm van ammoniak. Het zou betekenen dat die uitstootbron groter is dan die van bijvoorbeeld de landbouw of scheepvaart.
De ammoniak uit zee zou onder meer worden veroorzaakt door algen. Maar sommige wetenschappers trekken deze theorie in twijfel. “Het is een wetenschappelijke discussie en dat maakt het ingewikkeld”, zegt een woordvoerder van het RIVM. “Wij zeggen dat er ammoniak uit zee komt. Er zijn ook wetenschappers die zeggen: nee, er komt geen ammoniak uit zee.”

Het RIVM is er niet langer van overtuigd dat het aandeel van ammoniak uit zee hoog is. Daarom moet een onderzoek, dat vorig jaar is gestart, aantonen hoe groot het aandeel precies is en welke andere verklaringen er zijn voor de verschillen tussen metingen en berekeningen.

Tot er duidelijkheid is, staat de categorie ‘ammoniak van zee’ niet langer in de RIVM-modellen. Het is vervangen door de tijdelijke naam ‘meetcorrectie’, maar in het gebruikte rekeninstrument (AERIUS Monitor) is die meetcorrectie niet te zien. Dat heeft tot gevolg dat de percentages stikstof van andere sectoren ineens zijn gestegen. De absolute uitstoot per sector is niet veranderd.

https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/256x144a.jpg 192w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/384x216a.jpg 288w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/512x288a.jpg 384w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/640x360a.jpg 480w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/768x432a.jpg 576w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1024x576a.jpg 768w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1280x720a.jpg 960w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1536x864a.jpg 1152w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1920x1080a.jpg 1440w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/2560x1440a.jpg 1920w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3200x1800a.jpg 2400w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3840x2160a.jpg 2880w" media="(max-width: 600px)" sizes="(min-width: 786px) 786px, 100vw" />https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/256x144a.jpg 256w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/384x216a.jpg 384w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/512x288a.jpg 512w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/640x360a.jpg 640w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/768x432a.jpg 768w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1024x576a.jpg 1024w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1280x720a.jpg 1280w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1536x864a.jpg 1536w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1920x1080a.jpg 1920w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/2560x1440a.jpg 2560w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3200x1800a.jpg 3200w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3840x2160a.jpg 3840w" media="" sizes="(min-width: 786px) 786px, 100vw" />
Nieuwsuur

De kustprovincies vrezen een impasse bij het maken van hun gebiedsplannen voor de vermindering van stikstof. Ook voor de duingebieden moeten ze voor 1 juli 2023 bij minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) plannen inleveren.

Groot aandeel

“Het aandeel van de meetcorrectie, voorheen ‘ammoniak van zee’, in de totale depositie in Zeeland is relatief hoog. Bijna even hoog als de depositie uit de landbouwsector”, zegt Anita Pijpelink van de provincie Zeeland.
Ook gedeputeerde Esther Rommel in Noord-Holland worstelt met de onzekere factor. “Als je dus een plan van aanpak moet maken, moeten we wel weten waar de stikstof vandaan komt, want anders zou ik niet weten hoe ik moet verminderen. Wat het ook is, we gaan dat niet toeschrijven aan de andere sectoren.”
“Wanneer de bron van herkomst niet duidelijk is, is het ook niet mogelijk om gerichte maatregelen te nemen”, zegt gedeputeerde Jeannette Baljeu van Zuid-Holland. “En is het ook niet duidelijk welke sector er aan zet is en met wie provincies afspraken moeten maken over verduurzaming en verschoning.”

In een reactie laat een woordvoerder van de minister weten dat er geen reden is om aan de planning van 1 juli 2023 te sleutelen. “Het RIVM-onderzoek vraagt om meerjarige meetresultaten om tot conclusies te kunnen komen. We hechten eraan dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd, ook als dit betekent dat er meer tijd nodig is.”
Het ministerie vindt dat de provincies wel degelijk aan de slag kunnen met hun plannen. “Die worden opgesteld op basis van de meest actuele (wetenschappelijke) kennis. Er is al een aantal ijk- en evaluatiemomenten gepland om zo nodig nieuwe kennis of cijfers te betrekken bij het bestaande proces.”

Bron: NOS.nl

advertentie

Meer 'Politiek':

Vitaal dorpscentrum voor Duindorp Schoorl

27 januari 2023

Wat waren de vragen bij het CDA?

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over de Stedenbouwkundige Visie voor Schoorl-Centrum. Een gebied dat een impuls kan gebruiken.

Uitstel besluit dorpsplein Bergen

27 januari 2023

De gemeenteraad van Bergen nam afgelopen donderdagavond geen besluit over het dorpsplein in Bergen centrum

Er was heel wat publiek op de tribune bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een groot deel kwam voor het besluit over het Plan Centrum Bergen.

Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht

27 januari 2023

Wijze publicatie in elektronische gemeenteblad

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Provincie investeert 14 miljoen euro in verkeersveiligheid lokale wegen en fietspaden

27 januari 2023

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050

De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van 14 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart a.s.

27 januari 2023

De lijst van stembureaus kunt u bekijken op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

Regels woningen voor toeristische verhuur

27 januari 2023

Sinds 1 april 2021 kunnen woningeigenaren voor een periode van 63 nachten hun woning toeristisch verhuren...

In de gemeente Bergen is een enorm tekort aan woningen. Het reguleren van de toeristische verhuur draagt bij aan de oplossing voor woningschaarste. Er komen op deze manier woningen beschikbaar voor permanente bewoning en de leefbaarheid voor de buurt verbetert.

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

20 januari 2023

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sloop Bakemaflat gaat binnenkort van start (filmpje)

20 januari 2023

Wethouder Yvonne Roos geeft uitleg...

De gemeente Bergen informeert inwoners over het sloopproces van de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De sloop start op 30 januari. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd.

Bergense begroting 2023 in één oogopslag

20 januari 2023

Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren...

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic: een visuele weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De Begroting 2023 heeft een omvang van circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.

Bergenaren met een mening (2) Mark Elzinga

20 januari 2023

Met schrik vernam ik via uw Flessenpost wat de plannen zijn voor ons Bergense Plein...

Een enorm groot gebouw welke totaal niet past binnen de typerende laagbouw die onze dorpskern haar charme geeft. Bergen staat bij de bewoners, bezoekers uit de regio en vele buitenlandse toeristen synoniem aan authentiek, lommerrijk, waarbij het dorpscentrum haar aantrekkelijkheid mede ontleent aan het feit dat het voornamelijk bestaat uit veelal gerenoveerde laagbouw welke vaak al dateert uit begin 1900!

D66 wil uitstel bomenkap Bergen aan Zee, uitstel beslissing kapvergunning van 18 januari naar 17 februari

13 januari 2023

Uitstel tot archeologisch onderzoek bij Het Lange Vlak in Bergen aan Zee...

Voorgenomen kapvergunning wordt genomen door het college van Bergen over 16,2 hectare dennenbos nabij Bergen aan Zee, wat betekent dat 13.000 naaldbomen zullen verdwijnen in 2023. Door een verordening uit 2019 heeft de raad daar geen invloed meer op.

Update: veel reacties van lezers… Bergenaren met een mening: familie J.C. Roos

13 januari 2023

Geef een Bergenaar die al heeft bewezen dorps te kunnen bouwen een kans...

De nieuwbouwplannen op het plein zijn al door diverse mensen besproken en daaruit blijkt dat Bergenaren niet gecharmeerd zijn van dit plan, maar ook duidelijk niet op de manier hoe het tot stand is gekomen. De animaties die we te zien krijgen van dit plan, platte tekeningen ingevoegd of zogenaamde mooie manier om deze panden te showen, maakt niets uit. Het is en blijft te groot, te log, te hoog en bovenal verschrikkelijk lelijk.

Uitnodiging: inloopbijeenkomst sloop Bakemaflat

6 januari 2023

dinsdag 17 januari 2023 om 19.30 uur - 21.00 uur Plein 7

De sloopvergunning voor de Bakemaflat in Bergen Centrum is onherroepelijk. Het betekent dat kan worden gestart met de sloop.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

6 januari 2023

Waar en wanneer: Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee op maandag 9 januari a.s.

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen NH (filmpje)

10 januari 2023

Burgemeester Lars Voskuil over 2022: trots op saamhorigheid!

Afgelopen maandag 9 januari kwamen enkele honderden gasten naar Egmond om samen met burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker (11) het nieuwe jaar in te luiden. Beiden gaven een gloedvolle toespraak. Het was een sfeervolle en ontspannen avond.

Gewijzigde betaalperioden parkeren in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

6 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn de parkeerperioden waarop moet worden betaald in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee gewijzigd

In Schoorl is het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald verminderd.

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

4 januari 2023

Alles overzichtelijk op een rij

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de 'jubelton', wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.

Een eerlijke afvalstoffenheffing

23 december 2022

De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen...

De gemeenteraad stemt in met het amendement van het CDA voor een eerlijke verdeling van de afvalstoffenheffing! Vakantiewoningen en tweede woningen betalen vanaf 2023 hetzelfde tarief voor afvalstoffenheffing als meerpersoonshuishoudens woonachtig in de gemeente. De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen in de gemeente zoals Dorpshuis de Schulp of Duinrand S.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

16 december 2022

Wanneer: maandag 9 januari 2023

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023. De receptie is van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal The Ritz in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL, Egmond aan Zee. DE ZAAL GAAT OM 18.30 UUR OPEN. U bent van harte welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar: wat gaat het ons brengen? En wat heeft het oude jaar ons gebracht?

Bergen breidt vuurwerkvrije zones uit

16 december 2022

In Bergen maar vooral de Egmonden...

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 13 december negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken.

Gemeente Bergen wil parkeren en toerisme duurder maken

9 december 2022

De andere belastingen stijgen met maar twee procent...

Het tarief voor parkeren wordt in de hele gemeente Bergen gelijkgetrokken, maar ook verhoogd. De parkeerders betalen volgend jaar € 2,20, een verhoging van 7 procent. Ook toeristen gaan meer belasting betalen.

Lezers met een mening: hoe is dit nu dan toch mogelijk?

9 december 2022

Al jaren een doorn in het oog...

Inwoners van Bergen vragen zich inmiddels al jaren af hoe het toch kan dat achter Albert Heijn en de Harmonielocatie zo'n enorme puinhoop kan ontstaan. Wil en of kan de Bergense politiek dit nu eindelijk eens gaan aanpakken?

Samen op weg naar een betere afvalscheiding

9 december 2022

Het beleidsplan van gemeente Bergen is tot stand gekomen na inspraak van eigen inwoners, via een enquête en een inwonerpanel

Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval) is een landelijk programma dat het doel heeft om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen van gemiddeld ruim 200 kilo naar 30 kilo vanaf 2025.

Politiek Café JA21 daverend succes

Het was een beetje uitproberen, dat politiek café afgelopen donderdag 1 december in het Sancti Adalberti proeflokaal in Egmond aan den Hoef.

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

11 november 2022

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Geacht College en Gemeenteraadsleden,

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug