Deel

advertentie

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

Door de grote hoeveelheid stikstof groeien grote delen van de duingebieden dicht

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

De drie kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worstelen met de stikstofplannen die ze bij minister Christianne van der Wal moeten inleveren. Binnen tien maanden moeten ze per gebied aangeven hoe ze de stikstof zullen verminderen. Maar voor de duinen aan de kust is dat niet mogelijk, omdat een kwart van de herkomst van de stikstof daar onduidelijk is. Dat komt door een verschil tussen berekeningen en metingen. De kustprovincies willen snel duidelijkheid van het RIVM, maar het onderzoek zal naar verwachting pas volgend jaar klaar zijn. Dat is voor provincies te laat, omdat ze nu hun plannen al moeten maken.

Gedeputeerde Anita Pijpelink van Zeeland vindt dat juist bij een gevoelige, complexe situatie als deze geen onduidelijkheid kan bestaan. “Daarom is het erg belangrijk dat bekend is wat de stikstofbronnen precies zijn, wat hun aandeel in de totale hoeveelheid is en wie er verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen.”

Twijfel

In de duinen werd veel meer stikstof gemeten dan werd verwacht op basis van berekeningen. Lange tijd werd gedacht dat die extra stikstof afkomstig moest zijn uit zee, in de vorm van ammoniak. Het zou betekenen dat die uitstootbron groter is dan die van bijvoorbeeld de landbouw of scheepvaart.
De ammoniak uit zee zou onder meer worden veroorzaakt door algen. Maar sommige wetenschappers trekken deze theorie in twijfel. “Het is een wetenschappelijke discussie en dat maakt het ingewikkeld”, zegt een woordvoerder van het RIVM. “Wij zeggen dat er ammoniak uit zee komt. Er zijn ook wetenschappers die zeggen: nee, er komt geen ammoniak uit zee.”

Het RIVM is er niet langer van overtuigd dat het aandeel van ammoniak uit zee hoog is. Daarom moet een onderzoek, dat vorig jaar is gestart, aantonen hoe groot het aandeel precies is en welke andere verklaringen er zijn voor de verschillen tussen metingen en berekeningen.

Tot er duidelijkheid is, staat de categorie ‘ammoniak van zee’ niet langer in de RIVM-modellen. Het is vervangen door de tijdelijke naam ‘meetcorrectie’, maar in het gebruikte rekeninstrument (AERIUS Monitor) is die meetcorrectie niet te zien. Dat heeft tot gevolg dat de percentages stikstof van andere sectoren ineens zijn gestegen. De absolute uitstoot per sector is niet veranderd.

https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/256x144a.jpg 192w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/384x216a.jpg 288w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/512x288a.jpg 384w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/640x360a.jpg 480w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/768x432a.jpg 576w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1024x576a.jpg 768w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1280x720a.jpg 960w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1536x864a.jpg 1152w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1920x1080a.jpg 1440w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/2560x1440a.jpg 1920w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3200x1800a.jpg 2400w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3840x2160a.jpg 2880w" media="(max-width: 600px)" sizes="(min-width: 786px) 786px, 100vw" />https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/256x144a.jpg 256w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/384x216a.jpg 384w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/512x288a.jpg 512w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/640x360a.jpg 640w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/768x432a.jpg 768w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1024x576a.jpg 1024w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1280x720a.jpg 1280w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1536x864a.jpg 1536w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/1920x1080a.jpg 1920w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/2560x1440a.jpg 2560w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3200x1800a.jpg 3200w, https://cdn.nos.nl/image/2022/08/22/890165/3840x2160a.jpg 3840w" media="" sizes="(min-width: 786px) 786px, 100vw" />
Nieuwsuur

De kustprovincies vrezen een impasse bij het maken van hun gebiedsplannen voor de vermindering van stikstof. Ook voor de duingebieden moeten ze voor 1 juli 2023 bij minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) plannen inleveren.

Groot aandeel

“Het aandeel van de meetcorrectie, voorheen ‘ammoniak van zee’, in de totale depositie in Zeeland is relatief hoog. Bijna even hoog als de depositie uit de landbouwsector”, zegt Anita Pijpelink van de provincie Zeeland.
Ook gedeputeerde Esther Rommel in Noord-Holland worstelt met de onzekere factor. “Als je dus een plan van aanpak moet maken, moeten we wel weten waar de stikstof vandaan komt, want anders zou ik niet weten hoe ik moet verminderen. Wat het ook is, we gaan dat niet toeschrijven aan de andere sectoren.”
“Wanneer de bron van herkomst niet duidelijk is, is het ook niet mogelijk om gerichte maatregelen te nemen”, zegt gedeputeerde Jeannette Baljeu van Zuid-Holland. “En is het ook niet duidelijk welke sector er aan zet is en met wie provincies afspraken moeten maken over verduurzaming en verschoning.”

In een reactie laat een woordvoerder van de minister weten dat er geen reden is om aan de planning van 1 juli 2023 te sleutelen. “Het RIVM-onderzoek vraagt om meerjarige meetresultaten om tot conclusies te kunnen komen. We hechten eraan dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd, ook als dit betekent dat er meer tijd nodig is.”
Het ministerie vindt dat de provincies wel degelijk aan de slag kunnen met hun plannen. “Die worden opgesteld op basis van de meest actuele (wetenschappelijke) kennis. Er is al een aantal ijk- en evaluatiemomenten gepland om zo nodig nieuwe kennis of cijfers te betrekken bij het bestaande proces.”

Bron: NOS.nl

advertentie

Meer 'Politiek':

College presenteert sluitende begroting 2024

3 oktober 2023

De begroting 2023 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 98,5 miljoen euro

De begroting 2023 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 98,5 miljoen euro. Net als voorgaande jaren is de begroting 2024 sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug