Deel

De lokale journalistiek… is een zeldzaam fenomeen aan het worden

lokale verslaggevers verdwijnen

De lokale journalistiek… is een zeldzaam fenomeen aan het worden

Eerder deze week was er een programma te zijn bij de NOS over deze ontwikkeling. Wij van het Flesje maken ons daar zorgen over.

Krimpende budgetten, steeds minder journalisten, lokale kranten en omroepen die zelfs helemaal verdwijnen en burgers die matig geïnformeerd achterblijven. Al jaren wordt gewaarschuwd dat de lokale journalistiek verschraalt. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek spreekt zelfs van een crisis.

“Het is uiterst zorgelijk”, zegt directeur René van Zanten. “Er zijn in de afgelopen jaren veel belangrijke taken van de overheid naar de gemeenten verschoven, dus als er ergens behoefte is aan journalistieke controle dan is het daar. Maar juist daar verdwijnen de lokale verslaggevers.”

Vooral de kleinere gemeenten zijn volgens hem slecht bedeeld. “Daar wordt eigenlijk helemaal geen politiek verslag meer gedaan. Er wordt, even simpel gezegd, vooral nog bericht over ongelukken, buurtbarbecues en katten in de boom. En niet over relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.”

Van Zanten ziet wel dat sommige gemeenten zich inzetten om de politieke verslaggeving overeind te houden. “Bijvoorbeeld door een fonds op te zetten. Maar gemeenten die geen pottenkijkers willen, zullen dat niet doen. Terwijl de journalistiek juist daar misschien wel hard nodig is.”

Onvolledig, onwaar, overdreven. Bij ieder stukje dat ik schreef stond er iets lelijks op sociale media.

 Otto Beaujon, deed verslag in Oudewater

In Oudewater, in de provincie Utrecht, gaat het gemeentebestuur nu een eigen verslaggever inhuren. Een opmerkelijke stap die niet iedereen op prijs stelt, zeker niet de lokale verslaggever die onlangs gefrustreerd is opgestapt. Hij vertrok naar eigen zeggen omdat hij constant commentaar kreeg op wat hij schreef.

“Onvolledig, onwaar, overdreven. Bij ieder stukje stond er wel iets lelijks op social media of kwam er een ingezonden brief”, zegt Otto Beaujon, die tien jaar verslag deed voor de lokale krant De IJsselbode. “Ik werd zelfs bij de burgemeester ontboden omdat er klachten waren over de manier waarop ik verslag deed.”

Volgens Beaujon heeft hij altijd eerlijk, maar kritisch verslag gedaan. “Was ik de pain in the ass van de gemeenteraad? Ik denk het wel. Maar ik zat vaak met kromme tenen bij de raadsvergaderingen. Ik zag het theater aan me voorbijtrekken en dacht dan: mijn hemel, waar zijn ze mee bezig.”

Een journalistieke notulist

Volgens Wim Knol van De Onafhankelijken, een van de coalitiepartijen in Oudewater, mist er op dit moment een neutraal verslag van de gemeentelijke vergaderingen. “De kranten hebben geen tijd en geen geld om het te verslaan en wij voorzien daar nu in met een verslaggever die we zelf inhuren.”

Coalitiegenoot Elly van Wijk (VVD-D66) voegt toe dat die “feitelijke verslaggeving” belangrijk is voor een goede communicatie tussen gemeente en burgers. “Je moet het eigenlijk zien als een notulist.” “Een journalistieke notulist”, vult Knol aan. “Hij wordt betaald door de gemeente, maar doet zijn werk volkomen onafhankelijk.”

Volgens Knol is er geen enkel verband met het opstappen van verslaggever Beaujon. “Wij willen enkel de burger actief informeren. Het is mij niet bekend dat Otto op het matje is geroepen. Ik weet dat hij met het college heeft gesproken, maar dat ging over de verschraling van de pers. Niet over slechte verslaggeving.”

“Wij hebben dit plan ook al veel langer”, zegt Van Wijk. “Dit is niet iets van de laatste weken of maanden. In mijn ogen is deze stap niet vreemd. Het helpt juist de burger om meer geïnformeerd te raken, op een feitelijke, objectieve wijze. Bovendien kan een journalist hiernaast nog gewoon verslag doen.”

Je moet natuurlijk wel de waarheid opschrijven, maar je mag best een beetje prikkelen.

Mieke van Uden, oud-eindredacteur De IJsselbode

Toch vreest Mieke van Uden, oud-eindredacteur van De IJsselbode, dat hierdoor de vrije pers verder onder druk komt te staan. “Je moet vrij kunnen zijn in wat je schrijft. Als je op een gegeven moment gedwongen wordt om naar de pijpen van de gemeente te dansen, dan heeft het toch geen enkele zin meer.”

Zij denkt dat de gemeente vooral “een mooi, positief verhaal” naar buiten wil brengen. “Kritiek kan soms frustreren en stagneren, maar het hoort wel bij onze democratie. Het is belangrijk om kritisch te zijn. Natuurlijk moet je wel de waarheid opschrijven, maar je mag best een beetje prikkelen.”

Otto Beaujon gooit in ieder geval na tien jaar de handdoek in de ring. “Ik kom niet meer terug op dat besluit. De jongere generatie mag een poging wagen. Ik ben het zat, ik heb er geen zin meer in. Het gemeentebestuur heeft nu z’n zin.”

We hopen oprecht dat de Flessenpost uit Bergen dit lot bespaard zal blijven!

advertentie

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug