De kogel is door de kerk… er komt een nieuw vliegveld genaamd Alpha voor de kust van Bergen

Bergen is de beoogde locatie voor de uitbreiding van luchthaven Schiphol op een nieuw opgespoten stuk land

Alpha zal op zo’n 5 à 7 km uit de kust ten westnoordwesten van Bergen gerealiseerd worden. Als het vliegveld wordt aangelegd, zal het niet de eerste luchthaven in zee zijn. Zo liggen de luchthavens Kansai (Osaka, Japan), Changi (Singapore) en de Internationale luchthaven Hongkong op kunstmatig aangelegde eilanden. De luchthaven van Hongkong is zelfs door Nederlandse baggeraars opgespoten en is gelegen op het grootste kunstmatige eiland ter wereld.

De start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2023 en naar verwachting zal het schiereiland eind 2028 gereed zijn.

Kansen voor woningbouw
Door het aanleggen van de banen in zee is er minder sprake van overlast onder de aanvliegroutes van de vliegtuigen, Deze routes liggen immers bijna allemaal boven zee. Zo zou het verplaatsen van de luchthaven de leefkwaliteit van 1,5 miljoen mensen verbeteren. Een ander voordeel is dat de locatie waar Schiphol nu is gelegen verder ontwikkeld kan worden met tienduizenden woningen, waar een nijpend tekort aan is in deze regio.

De geschatte kosten van het project worden begroot op 45 miljard euro.