De Fietsersbond en vier andere organisaties, waaronder de ANWB, vragen uw steun

Digitale petitie “behoud de fietspaden door de duinen”

Fietsen door de duinen is populair bij bewoners en toeristen. Recreatie per fiets is een gezonde manier van tijdsbesteding: fietsers stoten geen stikstof uit en dragen niet bij aan het broeikaseffect. Het fietsnetwerk heeft ook een economisch belang voor hotels en restaurants in de gemeente Bergen.

De Fietsersbond constateert dat steeds vaker fietspaden worden bedreigd door zandverstuivingen. Beheerders willen fietspaden Kattendel (bij Bloemendaal) en de Blijdensteinsweg (Schoorlse Duinen) afsluiten. Hierdoor vermindert de bereikbaarheid van duinen en stranden per fiets.

De Fietsersbond wil dat er oplossingen komen, waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten, en dat de provincie en natuurbeheerders maatregelen treffen zodat de fietspaden begaanbaar blijven. Daarom is de Fietsersbond samen met vier andere organisaties een digitale petitie gestart.

Wilt u de fietspaden in de duinen behouden…. Teken dan mee!!

https://petities.nl/petitions/behoud-de-duinfietspaden-kattendel-en-blijdensteinsweg?locale=nl

Bezwaarschrift Fietsersbond tegen bomenkap
De Fietsersbond heeft afgelopen maand een bezwaar ingediend tegen de vergunning die de gemeente heeft afgegeven aan de PWN om  13.000 bomen te kappen op het Lange Vlak tussen Bergen en Schoorl.
Op zich is de Fietsersbond niet voor of tegen bomenkap. Maar we vrezen de gevolgen ervan: elders zijn bomen gekapt, sleuven gegraven en helmplanten losgetrokken om een zandverstuiving teweeg te brengen. Het stuifduin op de grens van Verspyckweg en Blijdensteinsweg is een ernstig voorbeeld. Zandverstuivingen kunnen dus fietspaden bedelven. Dit kan voorkomen worden.

We hadden daarom verwacht dat de vergunning zou aangeven welke fietspaden zich in die omgeving bevinden: Verspyckweg, Korteweg en Helmweg.  Ook zou aangegeven moeten worden welke garantie er is dat op die wegen gefietst kan blijven worden. Dat zou kunnen, door alle stronken en de bovenlaag te laten zitten. Noch in de aanvraag, noch in de vergunning is hiervan sprake.

Recreatieve belangen zijn dus niet benoemd en niet meegewogen. Dit is een ernstige zaak voor de Fietsersbond en voor de lokale economie. Het fietsnetwerk in de duinen is belangrijk voor bewoners, bezoekers en internationale toeristen; de Verspyckweg is onderdeel van de beroemde Europese Kustroute rondom de Noordzee. Het fietsnetwerk verdient uitbreiding en geen afbraak. De gemeente is niet gebaat bij een groot onbegaanbaar gebied in de duinen. Als fietsroutes worden afgesloten zal dit minder toeristen trekken die willen overnachten of iets willen eten.

Daarom is er dit bezwaarschrift en daarom is er op 23 juni een actie voor behoud van de Kustroute. Op 5 juni vindt de hoorzitting over de bomenkap plaats.

Email: [email protected]