De Bergense gemeenteraad wil haast maken met woningbouw

Serieus kijken naar 26 mogelijke bouwlocaties

De Bergense gemeenteraad wil haast maken met woningbouw

De huizenprijzen zijn hoog en het aantal betaalbare huurwoningen beperkt. Hierdoor kunnen starters en ouderen geen woning krijgen en is de doorstroming beperkt. KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA kregen vanuit de raad unaniem steun voor hun motie om voor het kerstreces een ’Taskforce Wonen’ in te stellen, gericht op het versneld uitwerken van bestaande woningbouwplannen en het initiëren van nieuwe woninglocaties.

In een tweede aangenomen motie vroegen D66, KIES Lokaal en CDA serieus te kijken naar 26 mogelijke bouwlocaties, onlangs aangedragen door inwoners via het e-mailadres van D66. Het verzoek aan het college is: onderzoek realistische mogelijkheden, koppel dit terug aan de inwoners en zet waar mogelijk vervolgprocedures in gang.

Wethouder Frits Westerkamp noemt versnelde woningbouw urgent. Hij belegt op korte termijn een bijeenkomst met partijen die met wonen te maken hebben. “We kijken welke bestaande (harde en zachte) plannen kansrijk zijn en voor welke doelgroep en onderzoeken welke middelen nodig zijn om bouwplannen te kunnen versnellen.” De wethouder informeert de raad in het eerste kwartaal van 2019 over de voortgang. Verder bekijken de regiogemeenten met de provincie hoe versnellen mogelijk is. Kennemer Wonen doet al onderzoek naar doorstroming.

KIES Lokaal vroeg naar de status van de starterslening omdat het subsidie- budget op is. Westerkamp komt eind 2018 met een voorstel. Verder wil D66 dat Bergen permanente recreatieve verhuur van woningen tegengaat vanwege het belang van starters en ouderen. Bovendien drijft deze situatie de koopprijzen op. Maar liefst 900 woningen worden in Bergen permanent recreatief verhuurd. Volgens burgemeester Hetty Hafkamp krijgt de gemeenteraad op 15 november informatie over de stand van zaken en een plan van aanpak.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

De Bergense gemeenteraad wil haast maken met woningbouw De Bergense gemeenteraad wil haast maken met woningbouw