Deel

Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)

Manifest uitgereikt door diverse Bergense belangengroepen

Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)

Vandaag vrijdag 7 juni bezocht de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, gemeente Bergen-NH. De Commissaris bracht het bezoek in het kader van een reeks van ambtsbezoeken bij gemeentes in de provincie.

Klik hier voor de reportage van mediapartner www.nhnieuws.nl 

Met dank aan Anne Klijnstra

Met een interessante rondleiding in het Maritiem Centrum te Egmond aan Zee en een bustour naar Bergen kreeg de Commissaris een indruk van de veelzijdigheid en de schoonheid van de gemeente.
In de Ruïnekerk heeft de Commissaris kennisgemaakt met een kleine maar diverse groep actieve inwoners. Hier waren onder andere vertegenwoordigers van belangenverenigingen, stichtingen en bewonersraden aanwezig. De dag is afgesloten met een gesprek met de gemeenteraad. Er is gesproken over Burgerparticipatie, Integriteit en Democratische controle op samenwerkingsverbanden. Deze onderwerpen staan ook bij de overige ambtsbezoeken op de agenda.
Arthur van Dijk: “vandaag heb ik een goede indruk van de gemeente Bergen en haar inwoners gekregen. Bergen is een prachtige gemeente. Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe college en de raad met het formatieakkoord en participatie van de inwoners richting geven aan de toekomst van Bergen.”

Foto, de Commissaris in gesprek met inwoners en burgemeester Hafkamp, is gemaakt door Hans Brouwers, HABRO-fotografie.

Manifest:

Wij spreken namens een grote groep inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente en willen via deze weg nogmaals onze grote zorgen over de gemeentepolitiek in Bergen aan u kenbaar maken.
Sinds onze vorige brief van 30 december jl. (kenmerk: 1168406/1181053), is het vertrouwen in de gemeentepolitiek namelijk weer verder gedaald.
Onlangs is er door 6 partijen het formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen” getekend, waarin
ten aanzien van de 4 hete hangijzers is besloten de eerder genomen raadsbesluiten als uitgangspunt te nemen en het oordeel van de Raad van State in de lopende procedures te respecteren.

Ten aanzien van één van die hete hangijzers heeft de Raad van State op 10 april jl. in hun uitspraak het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ vernietigd. Het college legt de uitspraak nu zo uit, dat de Raad van State het plan heeft goedgekeurd; dat er slechts sprake is van 5 vormfouten en dat hetzelfde bestemmingsplan wederom zal worden ingediend met reparatie van die 5 punten. Het college beweert dat de geheime anterieure overeenkomst die in 2017 met de ontwikkelaar is gesloten, hen daartoe dwingt. Wij zetten hier vraagtekens bij. Maar als dat zo zou zijn, dan geeft het zeer te denken dat een anterieure overeenkomst zo is dichtgetimmerd, dat een uitspraak van de RvS moet worden genegeerd en de gemeenteraad kennelijk wordt gebonden om opnieuw in te stemmen met een bestemmingsplan. In ieder geval wordt de uitspraak van de Raad van State niet gerespecteerd en blijken de gedane beloftes, om samen met inwoners te zoeken naar aanpassingen van het plan middels co-creatie, van nul en generlei waarde te zijn. Het is niet de eerste keer dat onze gemeente een RvS uitspraak naast zich neerlegt. Wij vrezen dan ook dat de gemeente dit eveneens zal doen bij de andere hete hangijzers ‘Het Watertorenterrein’, de voetbalfusielocatie en het fietspad aan de Eeuwigelaan.

Uit het formatieakkoord hebben wij vernomen dat de raadsleden samen hebben gereflecteerd op de afgelopen 5 jaar. Wij constateren dat géén van de initiatiefgroepen door de formateur is uitgenodigd om onze ervaring van de afgelopen 5 jaar met de raadsleden te delen, om zo tot een volledige en meer waarheidsgetrouwe weergave van de feiten rondom de 4 hete hangijzers te komen. Een gezamenlijke reflectie is volgens ons onontbeerlijk om vertrouwen te herstellen en te werken aan níeuw vertrouwen.

Zoals wij eerder aan u hebben laten weten zijn bijna alle grote projecten geleid door de topambtenaar, die in 2018 wegens ernstig plichtverzuim met strafontslag is gestuurd en waar het OM inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar doet. De gemeenteraad van Bergen heeft tot op heden geen opdracht gegeven voor een tweede fase onderzoek naar organisatiestructuren waarin corrupt gedrag zich kan voordoen. Dat is op grond van hun
bevindingen door recherche Bureau Hoffman wel aanbevolen. Het uitblijven van een dergelijk onderzoek vinden wij zeer ernstig.

Temeer daar de gemeenteraad veelvuldig op de hoogte is gebracht van het manipuleren van besluitvormingsprocessen door de betreffende ambtenaar in de genoemde projecten. Ontkenning of afzwakken van corrupt gedrag binnen de ambtelijke organisatie is in onze ogen een serieus te nemen teken van bestuurlijk falen. Dit is tevens een van de redenen dat wij ons tot u wenden en niet (meer) tot de gemeenteraad of burgermeester.
Wij snappen heel goed dat plannen niet naar de zin van iedereen gemaakt kunnen worden, en dat een volksvertegenwoordiging het algemene belang moet afwegen tegen individuele belangen.

Maar we herkennen in onze gemeente een patroon in alle grote projecten en in alle fasen van de besluitvorming en inspraakprocedures. Een patroon van misleiding,
ontmoediging, dreigen met grote financiële gevolgen, ja miljoenenclaims. Betrokken inwoners worden impliciet verantwoordelijk gesteld voor oplopende plankosten, vertraging en conflicten. Terwijl zij door de gemeente zelf in een conflictueuze situatie worden gedwongen. Samenwerking wordt niet gestimuleerd. Sterker nog, betrokken inwoners worden door de gemeente uitgedaagd om tegen hen te procederen bij de Raad van State. En vervolgens legt de gemeente rechtelijke uitspraken naast zich neer. Kunt u zich voorstellen dat hierdoor de boosheid van inwoners steeds verder wordt aangewakkerd?

In het verlengde hiervan willen wij de rol van onze burgemeester nogmaals ter sprake brengen. Waarom lukt het haar niet inwoners en gemeentebestuur nader tot elkaar te brengen? Waarom doet ze beloftes, maar komt ze deze niet na? Waarom zet ze kritische en meedenkende inwoners weg als lastig en boos? Waarom negeert ze ons en scheert ze alle ‘actiegroepen’ over een kam? Wat wij in Bergen nodig hebben, is een burgemeester die de dialoog aangaat, die de problemen niet uit de weg gaat, die luistert, meedenkt en verbindt. Een betrouwbare burgermeester die haar beloftes nakomt en die ook meewerkt aan nieuw vertrouwen. Een burgermeester die een corrupte ambtenaar niet de hand boven het hoofd houdt, maar die haar inwoners en organisatie tegen corruptie beschermt. Die ervoor waakt dat gemeenschapsgeld in haar gemeente doelmatig wordt besteed. Ten behoeve van het publieke belang.

Wij hebben inmiddels via informele kanalen vernomen dat u 7 juni a.s. naar onze gemeente komt. Wij zouden graag met u in gesprek gaan om onze zorgen verder met u te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen. Het liefst eigenlijk nog eerder dan 7 juni en om genoemde redenen zonder de burgermeester.
Tot op heden heeft overigens geen van de initiatiefgroepen een uitnodiging van de gemeente ontvangen om bij uw bezoek aanwezig te zijn.

Tot slot, het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ wordt in de volksmond al regelmatig bestempeld als ‘Nieuw Wantrouwen’. Wij kunnen en willen op deze manier niet nog 3 jaar doorgaan. Dit gaat steeds verder ten koste van het vertrouwen van burgers in de politiek. Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe beroerder de situatie in Bergen wordt.

Wij hopen dat dit uw volle aandacht heeft en vernemen gaarne uw reactie. Met vriendelijke groet,
Mevr R. Koppedraaijer en dhr. B Jansen, namens de initiatiefgroep Ontwikkeling Watertorenterrein
Mevr M. Naumann en dhr R. Meijer, namens Stichting Mooier Bergen
Mevr. R. van Rhijn en dhr E. Veenstra, namens de initiatiefgroep Delversduin
Dhr W. Gӧbel, dhr W. Wullems en mevr Pepping, namens de werkgroep Geen ballen maar Bollen

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje) Commissaris van de Koning op ambtsbezoek in Bergen (Filmpje)

Meer '#489':

Jaap Harm van Duinen spreekt én signeert in Bistronomie ’t Parkje

10 juni 2019

Lekker én leerzaam met een exclusief en bijzonder arrangement

Oud-Bergenaar en schrijver Jaap Harm van Duinen (55) komt op woensdag 26 juni naar Bistronomie ‘t Parkje in Bergen.

Live op het plein

7 juni 2019

Wanneer: zaterdag 15 juni van 14.00-00.00 uur

Live op het Plein 2019 is op zaterdag 15 juni. We maken er weer een spektakel van. Dit jaar kijken we naar de bands die een klik hebben met Bergen.

Optreden Gerard Alderliefste met... 'Dubbel leven'

7 juni 2019

Waar en wanneer: Ruïnekerk op zondag 16 juni van 15:00-19:00 uur

‘Jij leidt twee levens...’ zei m’n vader ooit. ‘Maar het is wel één feest.’ Gerard Alderliefste heeft twee levens....

Rondje horeca… 23

7 juni 2019

Genieten en daar... kan ik me ook op verheugen

Afgelopen donderdag was ik te gast (met aangename tafelgenoten) bij paviljoen Noord in Bergen aan Zee. Er was een Champagne proeverij...

Programma Taverne aankomende week

7 juni 2019

Vrijdag 7 juni Freestyler DJ's Salinas & Michael

Vrijdag kan er weer gedanst worden in de Taverne! Deze avond niet alleen maar old school funk en disco op 12" vinyl, maar ook early nineties house en hedendaagse hits.

Schoorlse Kunsten 2019 omvat zo'n 100 kunstenaars, ca. 50 projecten en een kleine 20 locaties

7 juni 2019

Wanneer: van 13 t/m 16 juni

Vanaf 1997 organiseert de Stichting Schoorlse Kunsten, oftewel SchoK, tijdens een lang weekend kunstmanifestaties...

Wies... en de liefde treden op tijdens SCHOK 2019

7 juni 2019

Waar en wanneer: de oude melkfabriek op vrijdag 14 juni om 20.00 uur

De verlichting van Symptomen. Hiermee zijn Wies en haar mannen aanwezig tijdens de Schoorlse Kunsten met...

Kauw

7 juni 2019

Column: Yvon Bos Eyssen

Graag zit ik in de toren van de Ruïnekerk wat te mijmeren. Dan denk ik aan vervlogen tijden of kijk naar beneden en gluur naar de mensen die komen en gaan.

Foto van de week... 'Meteorologische cocktail' zorgde voor een roerig weekje

7 juni 2019

Onweer boven Bergen

De lucht was afgelopen week warm en vochtig, een voorwaarde voor onweersbuien. Daarnaast stond op de grond een zuidoostenwind...

A day at the Beach - Bergen-Egmond-Schoorl (filmpje)

7 juni 2019

Compilatie van de mooiste beelden van de stranden en paviljoens in Bergen, Egmond, Schoorl en Hargen aan Zee

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de Strandvereniging Bergen-Egmond-Schoorl en twaalf strandpaviljoens langs de kust van de gemeente Bergen Noord-Holland.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Vakantiebreak voor de redactie van het Flesje

7 juni 2019

Na 48 gevulde flesjes is het nu weer even tijd voor ontspanning

U ontvangt de nieuwsbrief dus even niet, maar de website is wel wekelijks gevuld met actueel nieuws.

Reddingsbrigades zijn vanaf dit weekend weer paraat op het strand

7 juni 2019

Iedere dag geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur

Vanaf 10 juni 2019 zijn de reddingsbrigades van Bergen, Egmond en Schoorl weer dagelijks geopend.

Stranden gemeente Bergen weer tip top in orde!

7 juni 2019

Blauwe vlag weer in top. Veilig, schoon en duurzaam

Jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of het strand van Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee...

Jaarlijkse Nieuwe Haring Party bij Eetcafé de Lamoraal

7 juni 2019

Wanneer: woensdag 12 juni a.s

Op woensdag 12 juni a.s. vanaf 17.00 uur zullen de schalen met nieuwe haring en bijbehorende spiritualiën...

Toerisme zorgt voor impuls, maar tekort personeel drukt winstgroei horeca

7 juni 2019

De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien

De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien, maar deze nam met 11% wel duidelijk af ten opzichte van de 20% in het voorgaande jaar.

Hollandse nieuwe in aantocht (filmpje)

7 juni 2019

Wanneer verkrijgbaar: op woensdag 12 juni bij uw lokale visboer

De start van het nieuwe seizoen van de ‘Hollandse Nieuwe’ vindt dit jaar plaats op woensdag 12 juni.

Ook Bergenaren aanwezig bij herdenking D-Day 75 jaar geleden

7 juni 2019

Het werd een sfeervolle bijeenkomst

In Normandië en Groot-Brittannië werd afgelopen woensdag D-Day herdacht. Precies 75 jaar geleden vond de geallieerde invasie...

Hoe veerkrachtig ben jij? Of hang je tegen een burn-out aan?

7 juni 2019

Misschien biedt tegenslag zelfs kansen om er beter uit te komen

Optimistisch en hoopvol aan de slag gaan met projecten klinkt heerlijk, maar het is soms moeilijk om positief te blijven als er tegenslag is.

RABO BES voetbaltoernooi 2019 nogmaals bij vvBergen

7 juni 2019

Wanneer: op zaterdag 15 juni

Het jeugdvoetbaltoernooi vindt ook dit jaar plaats bij de fusieclub vvBergen. De organisatie van dit jaarlijkse toernooi rouleert tussen de...

Een nieuwe Burrie…!

7 juni 2019

Column: Rob van de Pas

Op 3 maart 2008 werd onze burgermoeder drs. Hetty Hafkamp benoemd tot Burrie van De Heerlijkheid Bergen én die rakkers uit Egmond en Schoorl.

Doet jouw partner wel eens vreemd met een slokje op?

7 juni 2019

Dat is dan haar/zijn echte persoonlijkheid. Er bestaan vier dronken persoonlijkheden: welke ben jij?

Er zijn mensen die iedereen intens de liefde verklaren als ze wat drankjes ophebben, die alleen nog maar willen dansen of die juist boos worden.

Meer schoonmaakacties op het Bergense strand deze zomer

7 juni 2019

Een volle tas omgeruild voor een gratis kopje koffie of thee

Met het strandseizoen in aantocht, groeit ook de noodzaak om het zwervend strandvuil op te ruimen.

Concert met duinwandeling in Schoorlse Duinen

7 juni 2019

Waar en wanneer: Buitencentrum Schoorlse Duinen op zaterdag 22 juni om 16.30 uur

Zangeres Heleen van den Hombergh en meesterpianist Bert van den Brink geven deze zaterdag een bijzonder concert...

Musicalster gezocht

7 juni 2019

Zing je graag? En zou je het leuk vinden om mee te spelen in een bekende musical?

Oberon is op zoek naar jonge mensen tussen 9-21 jaar voor de nieuwe musicalproducties American Idiot en My Son Pinocchio JR.

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

'Zoals van Zomerrood Papaver’

7 juni 2019

Een verhalen- en liederenprogramma over ‘Mei’, het eposgedicht van Herman Gorter

‘Mei’ is een gedicht over de Nederlandse natuur. Er komen natuurgeesten in voor: elven, stroomgeesten, nimfen, saters...

Stichting Welzijn Bergen zoekt (wandel)maatjes!

7 juni 2019

Gemotiveerde vrijwilligers voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagdelen per week

We staan er niet altijd bij stil maar er zijn veel mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is naar buiten te gaan...

Agenda Filmhuis Schoorl

7 juni 2019

vr 7 juni | 20:00 uur BlacKkKlansman

Verenigde Staten, 2018, 135 minuten, regie: Spike Lee, met: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, genre: biografie, misdaad

Als u een lekkerbekje bent, dan bent u bekend met Anthony Bourdain

7 juni 2019

Twee topchefs lassen een Anthony Bourdain herdenkingsdag in op 25 juni

Het is alweer bijna een jaar na het overlijden van onze culinaire held Anthony Bourdain. Het nieuws trok op 8 juni 2018 als een schokgolf door

De geschiedenis van 100 jaar Bio Vakantieoord

7 juni 2019

Na 50 jaar zijn er door de groeiende welvaart bijna geen 'bleekneusjes' meer

Op 21 maart 1927 werd door de toenmalige Nederlandse Bioscoopbond, op initiatief van bioscoopexploitant Abraham Tuschinski, Stichting ‘Bio-Vacantieoord’ opgericht.

Financieel stabiel Bergen met ambitieuze agenda

3 juni 2019

Het college presenteert met trots een kadernota die ambitieus en realistisch tegelijk is

Het college van Bergen heeft dinsdag 28 mei besloten om akkoord te gaan met de Kadernota 2020 en de Jaarrekening 2018...

25 Jaar The Obsession of Art, met unieke verrassingen

7 juni 2019

Wanneer: Opening op zondag 9 Juni 13.00 – 18.00 uur

Het begon allemaal 25 jaar geleden op verzoek van de grote Amerikaanse meester Robert Heindel. Wat rest is de geschiedenis...

Agenda Cinebergen t/m donderdag 12 juni

7 juni 2019

Le Grand Bain

Prachtige feelgoodfilm waarin een groep mannen van middelbare leeftijd hun problemen door middel van synchroonzwemmen trachten te overwinnen.

Thema-avond “Leven na de dood een geboorte aan Gene Zijde” in Bergen

7 juni 2019

Waar en wanneer: Lucebertschool op woensdagavond 26 juni

Op deze woensdagavond geven Karin en Robert Gilhuijs in Bergen een thema-avond "Leven na de dood, een geboorte aan Gene Zijde".

Terug