Deel

advertentie

College stuurt brief naar andere gemeenten over motorenoverlast

Het college geeft in de brief aan dat samenwerking belangrijk is, omdat goede wet- en regelgeving nodig is op nationaal maar ook Europees niveau

College stuurt brief naar andere gemeenten over motorenoverlast

Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel geluidoverlast door motorvoertuigen en dan met name van motoren die veel meer geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is. Wij willen van andere gemeenten weten of deze problematiek ook bij hen speelt en vragen om samen te werken”, zegt burgemeester Peter Rehwinkel.

Wethouder Erik Bekkering, zowel wethouder Mobiliteit als ambassadeur Verkeersveiligheid, geeft aan dat de geluidsoverlast van motoren niet alleen een bron van ergernis is voor de inwoners maar ook voor ondernemers. “Er zijn ook diverse klachten binnengekomen van slaapverstoring van recreatieve gasten.” De vraag is nu of ook in andere gemeenten hinder wordt ondervonden van geluidsoverlast door motoren.

Samenwerking is belangrijk
Het college geeft in de brief aan dat samenwerking belangrijk is, omdat goede wet- en regelgeving nodig is op nationaal maar ook Europees niveau. “Door krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken richting het ministerie, maar ook de Europese Unie kan de benodigde wetgeving wellicht sneller tot stand komen. Bovendien kan bij voldoende belangstelling ook de VNG worden gevraagd dit onderwerp op de agenda te plaatsen in de gesprekken die zij voert met de diverse ministeries.”

Eerder al brief naar minister
Deze brief is een vervolg op de brief die het college van Bergen op 4 december 2020 stuurde naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Hierin vraagt het college aandacht voor vijf punten, waaronder verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau en meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente, zoals het invoeren van een maximaal aantal decibel voor woongebieden en inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken. Te denken valt aan het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen. Ook vraagt het college om een wettelijk kader dat leidt tot een beter en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen. Waarbij nieuwe IT-middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp kunnen worden ingezet als handhavingsmiddelen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Papieren parkeervignet blijft geldig tot nader order

Voorlopig uitstel digitaal aanvragen parkeervergunning

Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig.

Belastingaanslag in aantocht

26 februari 2021

Hebt u vragen over de belastingaanslag?

Binnenkort ontvangt u uw gemeentelijke belastingaanslag voor 2021. U krijgt die via (digitale) post van Cocensus.

Verkiezingen Tweede Kamer op 15-16-17 maart 2021

26 februari 2021

Weet u al op wie u gaat stemmen?

Er zijn veel verschillen tussen politieke partijen en soms zien we door de bomen het bos niet meer. Toch zijn er ook overeenkomsten te vinden.

Enquête gemeente Bergen over vuurwerk

26 februari 2021

Ervaart u overlast of juist veel plezier tijdens de jaarwisseling

De gemeente Bergen wil graag weten wat de inwoners vinden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Daarom voert het onafhankelijke bureau I&O Research komende maand een onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

4 maart 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Brandbrief bestuurders ten bate van lokale bedrijven

22 februari 2021

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo: Rijksoverheid moet nu ingrijpen

“Een noodsignaal namens onze ondernemers” - dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het ministerie van Economische Zaken (EZ). De collegeleden van de gemeenten Uitgeest...

Actieplan voor 1 miljoen woningen (landelijk) in 10 jaar

19 februari 2021

Foto: Impressies herontwikkeling Scholtenlocatie Bergen

De komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen uit de grond worden gestampt. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn heeft daarvoor in samenwerking met gemeenten

Een nieuw jasje voor de gemeentekrant Bergen

19 februari 2021

Misschien mist u iets in de gemeentekrant? Laat het ons vooral weten

Met veel trots presenteert de gemeente Bergen u het nieuwe uiterlijk van onze gemeentepagina. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij u informeren over actualiteiten, wegwerkzaamheden en leuke ‘weetjes’ uit de gemeente.

Lokale democratie in de frontlinie

19 februari 2021

Het aantal raadsleden dat te maken heeft met intimidatie en soms geweld schommelt al jaren tussen de 25 en 35 procent

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van antidemocratische tendensen, constateert rechtsfilosoof en jurist Bastiaan Rijpkema.

D66: Stop het delen van persoonsinformatie door gemeenten zonder toestemming

19 februari 2021

Alexandra Otto, “Wij willen dat gemeenten vooraf toestemming vragen aan inwoners wanneer er persoonsinformatie wordt gedeeld met andere organisaties”

D66 Bergen NH wil dat inwoners niet langer zelf actief moeten aangeven dat zij bezwaar hebben bij het delen van persoonsgegevens. Zij zal de komende gemeenteraadsvergadering een motie indienen.

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties

18 februari 2021

Coronavoorstel verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om in het kader van corona opnieuw ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen.

KIES Lokaal – Middeninkomens hebben geen toegang tot de sociale huursector

12 februari 2021

Delversduin biedt meer kansen

KIES Lokaal wil dat de woningbouw in de gemeente Bergen tegemoet komt aan de behoefte die er in onze gemeente is. Die behoefte is bij onze eigen inwoners heel groot.

Profielschets burgemeester van de gemeente Bergen officieel vastgelegd

12 februari 2021

Op de foto: links D66-raadslid Marcel Halff en rechts commissaris van de Koning Arthur van Dijk

De gemeenteraad van Bergen stelde afgelopen dinsdagavond in De Blinkerd de profielschets voor de nieuwe burgemeester officieel vast.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 februari 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Molenweidtje wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer

9 februari 2021

In de komende jaren komt er door deze ontwikkelingen meer vrachtverkeer/bouwverkeer

Verschillende deelgebieden rondom het Molenweidtje worden de komende jaren (her)ontwikkeld. Zwembad De Beeck wordt gebouwd, op het BSV-terrein...

College wil investeren in culturele identiteit

9 februari 2021

Gemeente Bergen als culturele buitenplaats

Kunst in uitvoering, kunst voor iedereen en kunst in de kern. Dat zijn de drie hoofdlijnen van de nieuwe Cultuurnota waarmee het college dinsdag heeft ingestemd.

CDA tegen zonnepanelen in bollengebieden

5 februari 2021

De agrariërs die in dat gebied hun bollen telen, vonden van het begin af aan dat het een slecht idee is

De CDA-fractie is tegen het plaatsen van zonnepanelen in het landschap zonder dat er draagvlak is bij de landeigenaren.

‘Maak van de Schoorlse Duinen een Nationaal Park’

9 februari 2021

Het college van Bergen heeft in een brief aan de provincie adhesie betuigd aan de oproep om van de Schoorlse Duinen een Nationaal Park te maken

De Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied heeft de provincie hiertoe eerder opgeroepen.

Gemeenten starten informatiecampagne rond Tweede Kamerverkiezingen

5 februari 2021

Vrijwel alle scholen en verzorgingshuizen worden dit keer niet gebruikt als stemlokaal

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Dan zullen er nog steeds coronamaatregelen gelden. Dus maken de gemeenten Bergen...

College in gesprek met agrariërs Egmond over zoekgebied zonnepanelen

5 februari 2021

Bij enkele agrariërs in de Egmonden is onrust ontstaan over de participatie rond de plaatsing van zonnepanelen in de gemeente Bergen

Het gaat om een agrarisch gebied in Egmond-Binnen dat is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen.

Plannen rond Aldi opnieuw uitgesteld

29 januari 2021

De raad wilde de relatie met de provincie niet helemaal op de spits drijven.

De VVD (Meis de Jongh) vond en vindt het cruciaal dat de provincie meewerkt en diende daarom een motie in om het agendapunt aan te houden...

Fietsrotonde op kruising Laanweg-Sportlaan in Schoorl

29 januari 2021

Nieuwe inrichting centrumplan Duindorp Schoorl

In de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2021 hebben het college en de raad overeenstemming bereikt over de invulling van het amendement...

Regionale Energiestrategie krijgt vorm

29 januari 2021

Participatieavond over duurzame energieopwekking op 2 februari

Inwoners van de gemeente Bergen worden uitgenodigd voor het bijwonen van een participatieavond over duurzame energieopwekking...

Welke vrouw verdient de Ribbius Peletier-penning?

29 januari 2021

Kent u iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek?

Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen?

De begroting 2021 in één oogopslag

29 januari 2021

Naast de begroting voor 2021 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren; de meerjarenbegroting

Een gemeentebegroting is geen eenvoudige kost. Dat horen wij regelmatig. Daarom hebben we de begroting voor 2021 weergegeven in een...

Aanpak twee verloederde locaties in Catrijp Schoorl

29 januari 2021

Wethouder Klaas Valkering: "Het feit dat we nu deze twee plekken kunnen aanpakken, is goed nieuws"

Het is veel inwoners al jaren een doorn in het oog en al eerder is aandacht gevraagd voor de 'rotte plekken' in Schoorl.

Beton gestort voor nieuwe zwembad De Beeck

22 januari 2021

De oplevering is gepland in april 2022

De bouw van zwembad De Beeck gaat in volle vaart en ligt op schema. Vrijdag 15 januari zijn de vloeren van het zwembadgedeelte gestort.

Nieuw groen- en bomenbeleid voor de kernen. www.ikdenkmeeoverbergen.nl

26 januari 2021

Drie digitale gespreksavonden in Bergen, Egmond of Schoorl

De natuur in onze gemeente is prachtig. Niet alleen vanwege de zee en de duinen; ook in onze kernen, wijken en straten is er veel groen aanwezig.

Gemeente houdt poot stijf. Geen Lidl supermarkt in oude ABN-Amro gebouw

22 januari 2021

De bestuursrechter doet op 3 maart uitspraak in deze zaak

De gemeenteraad besloot In mei vorig jaar dat er geen Lidl in het voormalige pand van ABN-Amro zou mogen komen.

Betere mobiele bereikbaarheid in Schoorlse Duinen

22 januari 2021

Nieuwe zendmast in Hargen aan Zee

De oude zendmast op het grote parkeerterrein in Hargen aan Zee is aan vervanging toe. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, hogere telecom zendmast...

Bergen in de media: Waterberging voormalig vliegveld groeit uit zijn jasje

22 januari 2021

In totaal kostte het project 2,3 miljoen euro

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een nieuw plan voor de waterberging in de polder tussen Alkmaar en Bergen.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

22 januari 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp? U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

Profielschets nieuwe burgemeester

22 januari 2021

Met input van inwoners en vanuit gemeenteraad en college, is onlangs een concept profielschets opgesteld

De gemeente Bergen zoekt een nieuwe burgemeester. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel neemt het ambt waar sinds maart 2020.

VVD Bergen pleit voor financiële tegemoetkoming ondernemers precariobelasting

15 januari 2021

De VVD heeft hiervoor een motie geschreven die zij op de raadsvergadering van 28 januari a.s. zal indienen

Met het oog op de verlenging van de lockdown en het feit dat ondernemers in de niet-essentiële retail en horeca financieel hard geraakt worden...

Inschrijven Flessenpost uit Bergen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Bergen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug