Cameratoezicht tegen overlast in Bergen aan Zee

Afgelopen jaren: Intimidatie, overmatig alcohol- en drugsgebruik, uitlokken van vechtpartijen...

Cameratoezicht tegen overlast in Bergen aan Zee

Bij de strandopgang aan de C.F. Zeiler Boulevard in Bergen aan Zee, richting strandpaviljoen De Jongens, is tot en met 4 september cameratoezicht ingesteld. Burgemeester Lars Voskuil heeft tot deze maatregel besloten uit oogpunt van handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het zomerseizoen.

Bij genoemde strandopgang zijn met name in vakantieperiodes regelmatig groepen jongeren aanwezig, die overlast veroorzaken. Dit leidt tot irritaties en gevoelens van onveiligheid bij bezoekers, veelal toeristen, ondernemers en omwonenden.

De overlast bestaat volgens Voskuil onder meer uit intimiderend gedrag, schelden, schreeuwen, geluidshinder, overmatig gebruik van alcohol en drugs plus het uitlokken van vechtpartijen.

Dit heeft in 2020 al eens tot meerdere stevige mishandelingen en zelfs een ernstig steekincident met een zwaargewonde geleid. Toen werd ook cameratoezicht ingesteld en dat wierp vruchten af. De plaatsing van een camera bij de strandopgang geeft de politie ter plaatse extra ogen en oren.

Behalve cameratoezicht zullen eventueel ook extra agenten, jongerenwerkers en toezichthouders gericht worden ingezet om de rust op het strand te bewaren.